0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Wielkość tekstu:

Pracownik, który nie wykorzystał w całości przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w ramach poprzedniej umowy o pracę, może wykorzystać go w ramach kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po zakończeniu pierwszej umowy. W takim przypadku pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Aby możliwe było skorzystanie z tej możliwości, pracownik i pracodawca muszą zawrzeć porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia. System wFirma umożliwia wygenerowanie takiego dokumentu.

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego 

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego można wygenerować z dwóch miejsc w systemie:

  • KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » POROZUMIENIE URLOPOWE
  • KADRY » PRACOWNICY i kliknąć na jego imię i nazwisko» UMOWY » zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » POROZUMIENIE URLOPOWE

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego - dodawanie do systemu

Porozumienie urlopowe nie będzie możliwe do wydrukowania jeśli w systemie nie widnieje zakończona umowa o pracę. System daje możliwość edycji dokumentu przed jego wydrukiem. 

 Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego - edycja

 

System daje możliwość edycji dokumentu przed jego wydrukiem, można więc dowolnie modyfikować dane jeśli te zaciągnięte automatycznie przez system są niewystarczające. Porozumienie można wygenerować tylko dla umów o pracę. 

Wydruk porozumienia urlopowego

Po wygenerowaniu dokumentu system automatycznie uzupełni w nim takie informacje jak:

  • typ umowy oraz data jej zakończenia,
  • dane pracodawcy,
  • dane pracownika,
  • data kolejnej umowy gdzie będzie realizowany urlop wypoczynkowy.

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego - wydruk

 

 

Wydrukowane porozumienie pracodawca powinien podpisać i przekazać do podpisania pracownikowi.

Urlop wypoczynkowy pracownika, który nie został wykorzystany w dotychczasowym stosunku pracy, może zostać przeniesiony na kolejny stosunek pracy, który zostanie zawarty bezpośrednio po zakończeniu pierwszego stosunku pracy. System wFirma daje taką możliwość, porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego  jest jednak w pełni edytowalne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów