0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta szkolenia BHP - automatyczne generowanie

Wielkość tekstu:

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie nowemu pracownikowi szkolenia w temacie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie z zasadami BHP odnośnie wykonywanych na jego stanowisku zadań. Potwierdzeniem odbycia takiego szkolenia jest karta szkolenia BHP, którą można wygenerować wprost z systemu wFirma!

Wystawianie Karty Szkolenia BHP

Ręczne przygotowanie Karty Szkolenia BHP wymaga dużego nakładu pracy - generowanie jej bezpośrednio z systemu wFirma pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ dane na niej zawarte pobierane są bezpośrednio z systemu, co znacznie skróci ten proces.

Aby wystawić Kartę Szkolenia BHP należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć pole przy pracowniku, dla którego użytkownik chce wygenerować kartę i wybrać akcję WYSTAW » KARTĘ SZKOLENIA BHP.

Karta szkolenia BHP - Pracownicy

Karta szkolenia BHP wydruk

W kolejnym kroku możliwe będzie określenie, czy dany dokument chcemy zapisać w dokumentach pracownika oraz czy użytkownik chce skorzystać z trybu edycji dokumentu, co pozwoli na wprowadzenie w nim zmian, przed wygenerowaniem go w formacie PDF. Po wybraniu odpowiednich opcji należy zatwierdzić akcję przyciskiem DRUKUJ.

Karta szkolenia BHP - Dodatkowe opcje

Po automatycznym wygenerowaniu wydruku w oparciu o dane wprowadzone w systemie zostanie on zapisany na dysku komputera.

Karta szkolenia BHP - Wydruk

Temat karty szkolenia BHP został również opisany w artykule: Karta szkolenia wstępnego BHP 2024 - wzór z omówieniem

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów