Automatyczna wysyłka SMS o wystawionej fakturze

W celu wysyłki wiadomości o wystawieniu faktury za pośrednictwem SMS-a należy najpierw dokonać integracji z serwisem SmsAPI zgodnie z instrukcją.

Kolejny krok to uzupełnienie numeru telefonu kontrahenta w zakładce Dodatkowe informacje (CRM » KONTRAHENCI » MODYFIKUJ).

automatyczna wysyłka sms

 Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji z platformą SmsAPI możliwe jest ustawienie automatycznego wysyłania wiadomości SMS o wystawieniu faktury. W tym celu podczas wystawiania faktury, faktury automatycznej, pro formy czy też paragonu niefiskalnego należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję AUTOMATYCZNA WYSYŁKA SMS-A.

automatyczna wysyłka sms

 Po zapisaniu faktury wiadomość trafi do kolejki wysyłki, a kontrahent otrzyma SMS o treści: "Została wystawiona faktura nr (numer faktury) na kwotę: (kwota) PLN(brutto).

Po wysłaniu SMSa obok numeru faktury pojawi się ikonka telefonu. Po kliknięciu otworzy się okno ze szczegółowymi informacjami na temat wysyłki (odbiorca, nr telefonu, typ wiadomości, data i godzina wysłania) oraz treść SMSa.

automatyczna wysyłka sms

  Jeżeli do danego dokumentu zostanie dodatkowo wysłane przypomnienie o braku płatności (przez SMS) informacja o tym również będzie widoczna w tym oknie.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn