0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie ze stawką w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie ze stawką jest jedną z umów cywilnoprawnych. W świetle obowiązujących przepisów, jednak wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia nie może być niższe od obowiązującej w danym roku minimalnej stawki godzinowej. W systemie wfirma.pl jest możliwość dodania i rozliczania umów zlecenie z wynagrodzeniem określonym stawką.

Minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie w 2021 roku wynosi 18,30 zł brutto

Umowa zlecenie ze stawką 

Umowę zlecenie dodać można poprzez:

  • KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE lub

Umowa zlecenie ze stawką w systemie wFirma.pl - dodawanie umowy

  • zakładki KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ.

Umowa zlecenie ze stawką w systemie wFirma.pl - wprowadzenie umowy zlecenie

W następnym kroku należy określić jej rodzaj.

Umowa zlecenie ze stawką w systemie wFirma.pl - wybór rodzaju umowy

Po pojawieniu się okna Dodawanie nowej umowy zlecenie w zakładce Podstawowe informacje wprowadza się podstawowe parametry umowy takie jak: kwota wynagrodzenia, daty rozpoczęcia, zakończenia oraz podpisania. Dane te są niezbędne do utworzenia umowy oraz późniejszego poprawnego generowania rachunków.

Aby została utworzona umowa zlecenie ze stawką, należy w polu określającym kwotę wynagrodzenia wybrać stawka brutto, a następnie podać odpowiednią kwotę.

Umowa zlecenie ze stawką w systemie wFirma.pl - stawka

Po wybraniu stawka brutto pojawią się dodatkowe pola. Gdzie w pierwszym z nich wprowadzić określoną kwotę, a w drugim należy określić za co obowiązuje dana stawka (np. za sztukę, za czynność itp.) Domyślnie zostaje ustawiana stawka za 1 h, którą użytkownik może zmienić.

Ewidencja czasu pracy

Przy sporządzaniu umowy w polu dotyczącym Liczby godzin, można podać przewidywaną liczbę godzin, ale nie jest to konieczne.

Podanie liczby godzin, w których zleceniobiorca powinien wykonać określone czynności, stanowi zabezpieczenie dla przedsiębiorcy w razie sporów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nienależyte wykonanie umowy.

Umowa zlecenie ze stawką w systemie wFirma.pl - ECP

Zaznaczenie okienka Ewidencja czasu pracy spowoduje dołączenie wzoru oświadczenia zleceniobiorcy o przepracowanych godzinach do umowy jako załącznik.

Zleceniobiorca powinien przed wystawieniem rachunku dostarczyć pracodawcy ewidencję czasu wykonywania umowy zlecenie lub oświadczenie o liczbie przepracowanych godzin. Na jej podstawie strony powinny się rozliczyć, pamiętając, że minimalna stawka za 1 godzinę wykonywania umowy zlecenie w 2021 roku nie może być niższa niż 18.30 zł brutto za godzinę.

Po zakończeniu umowy należy wygenerować do niej rachunek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów