0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Drukowanie dekretów do dokumentów księgowych

Wielkość tekstu:

Drukowanie dekretów do dokumentów księgowych daje możliwość wygenerowania dokumentu PDF z informacją o tym jak dany dokument został zaksięgowany na kontach księgi handlowej. 

Jak dekretować dokumenty w systemie wFirma?

Dekretacja dokumentów w systemie wFirma odbywa się:

  • automatycznie - użytkownik korzysta ze wzorcowych lub samodzielnie zdefiniowanych schematów księgowych:

 

  • ręcznie -  jeżeli użytkownik odznaczy “automatyczne wyliczenie” w systemie i nanosi ręczne zmiany:

Jak wykonać drukowanie dekretów do dokumentów księgowych?

W celu wykonania wydruku dekretacji należy wejść w dokument np. z poziomu zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ lub WYDATKI » ZAKSIĘGOWANE dla którego taką dekretację chcemy wydrukować a następnie wybrać DRUKUJ » DRUKUJ DEKRETACJĘ:

Drukowanie dekretów do dokumentów innych niż faktury zakupu czy sprzedaży odbywa się z poziomu zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY gdzie należy przejść klikając na numer dokumentu np amortyzację lub odpis RMK i w oknie jakie się pojawi wybrać  DRUKUJ » DRUKUJ DEKRETACJĘ:

W przypadku wydatków zaksięgowanych z zastosowaniem RMK czyli automatycznego rozliczenia międzyokresowego kosztów w systemie poza wydrukiem dekretacji dokumentu dostępny jest wydruk z dekretacją obejmującą plan odpisów RMK z podziałem na poszczególne miesiące.


Dane do dekretów dokumentów księgowych

Dane jakie będą widniały na wydruku dekretacji są pobierane z wprowadzonego i zadekretowanego w buforze lub księdze handlowej dokumentu. Wydruk dla bufora jak i dla dokumentów z okresu zamkniętego lub zaksięgowanego ostatecznie są zbudowane analogicznie z tą różnicą, że dekretacja dokumentów z okresu zamkniętego lub zaksięgowanego (status okresu określany jest w zakładce USTAWIENIA » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY » OKRESY MIESIĘCZNE) pokazuje dodatkowo numer dziennika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów