0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Bilans otwarcia czyli otwarcie ksiąg rachunkowych

Wielkość tekstu:

Bilans otwarcia jest zestawieniem aktywów oraz pasywów przedsiębiorstwa. W przypadku kontynuowania działalności podstawą do sporządzenia bilansu otwarcia jest bilans zamknięcia, czyli stan na dzień zakończenia roku obrotowego. Zwykle bilans otwarcia sporządza się na dzień 1 stycznia nowego roku kalendarzowego. Wynika to z tzw. zasady ciągłości, której należy przestrzegać podczas prowadzenia księgowości. Bilans otwarcia uwzględnia:

  • aktywa trwałe,

  • aktywa obrotowe,

  • pasywa,

  • sumę aktywów i pasywów.

Otwarcie ksiąg rachunkowych czyli jak wprowadzić bilans otwarcia?

Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie dodanego wcześniej planu kont. Upewnij się, że wszystkie potrzebne konta do wprowadzenia BO są w planie kont.

Aby dodać bilans otwarcia przejdź do USTAWIENIA » PODATKI » BILANS OTWARCIA.

Tworzenie nowego bilansu otwarcia - wprowadzanie danych ręcznie

USTAWIENIA » PODATKI » BILANS OTWARCIA w oknie które się pojawi należy wybrać:

  • UTWÓRZ NOWY, gdzie w kolejnym oknie należy wskazać symbol roku obrotowego dla którego chcesz dodać bilans otwarcia.

bilans otwarcia

bilans otwarcia

Po dokonaniu wyboru pojawi się okno z utworzonym BO. W oknie tym znajduje się tabela z podziałem na grupy i przypisanymi do nich kontami księgowymi najniższego poziomu. Wartości dla poszczególnych kont uzupełniamy ręcznie poprzez wpisanie po stronie Wn lub Ma. 

bilans otwarcia

 

Zamknięcie BO powoduje zapisanie wprowadzonych danych.

Automatyczne tworzenie bilansu otwarcia na podstawie danych z roku poprzedniego

USTAWIENIA » PODATKI » BILANS OTWARCIA w oknie które się pojawi należy wybrać:

  • ZAIMPORTUJ Z ROKU POPRZEDNIEGO, gdzie w kolejnym oknie należy wskazać symbol roku obrotowego dla którego chcesz dodać bilans otwarcia. 

 bilans otwarcia

Import bilansu otwarcia z innego systemu

Trzecią opcją dodania BO jest » IMPORTUJ Z PLIKU - należy załączyć przygotowany plik w Exelu lub Libre Office Calc, zgodnie z zamieszczonymi informacjami pomocy.

bilans otwarcia

Jak dodać do BO brakujące konto?

Jeśli chcesz dodać konto księgowe którego nie ma w BO - musisz w pierwszej kolejności dodać to konto do planu kont lub dodać pozycje w kartotekach (np. kontrahenci, środki trwałe, WNiP) następnie poprzez MODYFIKUJ BO nowe konta pojawią się w odpowiednich grupach kont.

Jak zmodyfikować lub usunąć BO?

Aby zmodyfikować BO przejdź do USTAWIENIA » PODATKI » BILANS OTWARCIA » wybierz BO który chcesz zmodyfikować lub usunąć »MODYFIKUJ » wybierz jedną z dostępnych opcji - następnie dokonaj zmian.

bilans otwarcia

Jak wydrukować BO?

Aby wydrukować BO przejdź do USTAWIENIA » PODATKI » BILANS OTWARCIA » DRUKUJ BO.

 bilans otwarcia

Jak przenieść BO do Excela?

Aby przenieść BO do Excela należy przejdź do USTAWIENIA » PODATKI » BILANS OTWARCIA » EXCEL.

 bilans otwarcia

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów