0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie na kontach pozabilansowych w systemie wFirma

Wielkość tekstu:

W systemie możliwe jest dokonanie księgowanie na kontach pozabilansowych. W tym celu konieczne jest właściwe dodanie konta w planie kont oraz zmodyfikowanie dekretacji. Poniżej omawiamy jak dokonać księgowania na kontach pozabilansowych w systemie.

Jak dodać konto pozabilansowe?

Niezależnie od tego czy w trakcie tworzenia roku obrotowego wybrany zostanie wzorcowy plan kont bądź własny plan kont użytkownik będzie miał możliwość w planie kont do właściwego katalogu (Zespół 9 - Konta pozabilansowe) dodać konto pozabilansowe. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » wejść do zespołu 9 “Konta pozabilansowe”.

Następnie aby dodać konto pozabilansowe należy skorzystać z opcji DODAJ KONTO.

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić:

  • Katalog nadrzędny - katalog, w którym zapisze się dodawane konto. W polu tym pojawia się już wskazany katalog zgodnie z poziomem, w którym dodawane jest konto,

  • Nazwa - jak ma nazywać się dane konto,

  • Kod - numer konta. Uwaga! Z tego poziomu nie dodaje się kont analitycznych.

  • Typ - pozabilansowe.

Jak wykonać księgowanie na kontach pozabilansowych?

Aby dokonać księgowania na koncie bilansowym konieczne jest w trakcie dodawania zapisu księgowego (po stronie przychodów czy kosztów) konieczne jest w podzakładce DEKRETACJA odznaczenie opcji AUTOMATYCZNE WYLICZENIE i ręczne dodanie za pomocą akcji +NOWY WIERSZ konta pozabilansowego po stronie Wn lub Ma w zależności od tego jakie księgowanie chce dokonać użytkownik. System wówczas będzie pomijał konto oznaczone jako “pozabilansowe” przy wyliczaniu zgodności kwoty po stronie Wn i Ma.

Księgowania na koncie pozabilansowym również można dokonać przy dodawaniu dokumentu PK.

Jednostronne księgowanie na koncie pozabilansowym

W systemie możliwe jest dodanie jednostronnego księgowania na koncie pozabilansowym. W tym celu dodając dokument PK np. kosztowy w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » POLECENIE KSIĘGOWANIA. Wówczas uzupełniamy dane, numer konta pozabilansowego kwotę i wówczas mimo nieuzupełnienia drugiej strony dekretu system pozwoli na zapis księgowania.Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów