Drukarka fiskalna D10 - integracja z systemem wfirma

Serwis wfirma.pl oferuje łatwą integrację z drukarką D10 firmy Elzab z zainstalowanym modułem do bezprzewodowej komunikacji WiFi. 

integracja z drukarką d10

Drukowanie paragonów z poziomu panelu wfirma.pl w połączeniu z tą drukarką jest bardzo proste i nie wymaga bezpośredniego połączenia komputera z drukarką.

W tym celu drukarka musi posiadać moduł WiFi, nie ma możliwości integracji za pomocą kabla USB Z drukarki może korzystać wielu użytkowników jednocześnie w ramach jednej firmy, nie muszą oni być połączeni z wfirma.pl z tej samej sieci lokalnej co drukarka.

drukarka fiskalna d10 - dodawanie nowej drukarki

Drukarka fiskalna D10 - ustawienia po stronie wfirma.pl

W pierwszej kolejności należy wprowadzić dane drukarki Elzab D10 do wfirma.pl. W tym celu po zalogowaniu do systemu należy przejść do zakładki USTAWIENIA w sekcji INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE.

W tabelce podpisanej Drukarki Elzab należy kliknąć Dodaj, aby dodać nowe urządzenie: 

W polu NAZWA DRUKARKI należy uzupełnić swoją nazwę, np. drukarka fiskalna D10. W polu NUMER FISKALNY trzeba wpisać nr unikatowy drukarki. Jest on widoczny m.in. na opakowaniu drukarki i na wydrukowanym raporcie stanu modułu drukarki.  Numer ma postać trzech liter i 10 cyfr, np: XYZ 1234567890. (wielkość liter i spacja między znakami mają znaczenie).

Do poprawnego działania drukarki wymagane jest wprowadzenie spacji między literami i cyframi podczas dodawania numeru drukarki po stronie wFirmy.

Aby wydrukować RAPORT STANU MODUŁU należy wejść w FUNKCJE » RAPORTY » RAPORT STANU MODUŁU.

integracja z drukarką d10

Ustawienia po stronie drukarki D10

Po dodaniu drukarki na koncie wfirma.pl konieczne jest skonfigurowanie urządzenia do łączenia się z wfirma.pl. W tym celu po uruchomieniu drukarki należy w menu drukarki przejść do zakładki FUNKCJE »  USTAWIENIA » USTAWIENIA DRUKARKI »  MODUŁ ROZSZERZEŃ »  USTAWIENIA WI-FI:

 1. Należy zaznaczyć opcję WI -FI Włączone

 2. W zakładce TRYB PRACY ustawić KLIENT.

 3. Przejść do zakładki USTAWIENIA WI-FI:

  1. W polu SSID należy wpisać nazwę swojej sieci bezprzewodowej używanej do połączenia z internetem (wielkość liter ma znaczenie),
  2. W polu HASŁO DOSTĘPU wpisać hasło do tej sieci (wielkość liter ma znaczenie, bez znaków specjalnych np. $%),
  3. Jeżeli sieć automatycznie przydziela adresy (tak jest w większości przypadków) zaznaczyć opcję DHCP, w przeciwnym wypadku trzeba ustawić pola IP, Brama i Maska,
  4. W polu IP SERWERA serwera wpisać: drukowanie.wfirma.pl, W przypadku problemów z połączeniem proszę wpisać dokładny adres IP serwera: 46.248.166.163
  5. W polu PORT TCP (trzeba przesunąć strzałkami w dół aby zobaczyć to pole) wpisać: 8124.

integracja z drukarką d10

Po stronie wfirma.pl w zakładce USTAWIENIA w sekcji INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE po ustawieniu opisanych powyżej opcji status drukarki powinien się zmienić na POŁĄCZONO. Jeśli status się nie zmienia wówczas często pomaga restart routera jak i drukarki.

drukarka fiskalna d10 - połączono

Aby drukarka mogła działać prawidłowo, powinna być połączona tylko z jedną firmą w serwisie wFirma.pl

Ustawienia stawek VAT

Aby dopasować kody stawek VAT do tych ustawionych w urządzeniu trzeba zaznaczyć na liście drukarkę i wybrać opcję STAWKI VAT.

drukarka fiskalna d10 - stawki VAT

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji będzie możliwy wydruk paragonów fiskalnych z poziomu zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć dany paragon i z górnego panelu menu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ NA DRUKARCE FISKALNEJ.

Jeżeli na wystawionym w systemie paragonie fiskalnym widnieje kontrahent z uzupełnionym polem NIP, to zostanie on również wydrukowany w dolnej części paragonu.

Można dodać więcej drukarek na jednym koncie. Wtedy system wfirma.pl będzie pytał, na której drukarce wydrukować paragon.