Zmiana jednostki - Import z pliku excel i zapis w formacie csv

Eksport Katalogu Produktów do excel

W zakładce MAGAZYN >> PRODUKTY należy zaznaczyć na liście produkty te dla których Użytkownik chciałby zmienić jednostkę. Następnie w prawym górnym rogu kliknąć na ikonkę  Po najechaniu rozwinie się lista opcji gdzie należy wybrać: EKSPORT DO EXCELA.

Zmiana układu kolumn na wygenerowanym pliku 

W  miarę konieczności należy zmienić układ kolumn w tabeli tak aby odpowiadały układowi widocznemu w MAGAZYN >> PRODUKTY >> IMPORTUJ Z PLIKU. 

Wymagana kolejność kolumn: Nazwa, PKWiU (jeśli używane), Jednostka (można wpisać dowolną systemową jednostkę zaś w przypadku nierozpoznania / braku jednostki system podstawi “szt.” a nierozpoznaną doda jako jednostkę dodatkową z przelicznikiem do szt. 1:1), Ilość (o tyle zostanie zmniejszona/zwiększona ilość towaru na magazynie), Cena (cena zakupu towaru), Stawka (w przypadku czynnych podatników VAT), Szczegółowy opis, Rodzaj ceny (w przypadku czynnych podatników VAT), Kod produktu (unikatowy identyfikator), Typ.

Zmiana jednostki w kolumnie JEDNOSTKA

W wygenerowanym pliku należy zmienić pobrane jednostki na poprawne - można wpisać dowolną systemową jednostkę zaś w przypadku nierozpoznania / braku jednostki system podstawi “szt.” a nierozpoznaną doda jako jednostkę dodatkową z przelicznikiem do szt. 1:1.

Zapis pliku w formacie csv

W zależności od systemu zapis wyeksportowanego z wfirma.pl pliku w formacie csv można wykonać poprzez:

Modyfikacja i ukrycie "starych" produktów

Zmodyfikowanie istniejących produktów - usunięcie (jeśli istnieją) kodów produktu:

a następnie ukrycie produktów:

 

 

Importuj z pliku 

Wykorzystanie przygotowanego wcześniej pliku w formacie CSV  za pomocą funkcji IMPORTUJ Z PLIKU.