Import z pliku excel i zapis w formacie csv - zmiana jednostki

Eksport Katalogu Produktów do Excela

W zakładce MAGAZYN » PRODUKTY należy zaznaczyć na liście produkty te dla których Użytkownik chciałby zmienić jednostkę. Następnie w prawym górnym rogu kliknąć na ikonkę  Po najechaniu rozwinie się lista opcji gdzie należy wybrać: EKSPORT DO EXCELA.

Import z pliku - eksport do Excela

Zmiana układu kolumn na wygenerowanym pliku 

W miarę konieczności należy zmienić układ kolumn w tabeli tak aby odpowiadały układowi widocznemu w MAGAZYN » PRODUKTY » IMPORTUJ Z PLIKU

Wymagana kolejność kolumn: Nazwa, PKWiU (jeśli używane), Jednostka (można wpisać dowolną systemową jednostkę zaś w przypadku nierozpoznania / braku jednostki system podstawi “szt.” a nierozpoznaną doda jako jednostkę dodatkową z przelicznikiem do szt. 1:1), Ilość (o tyle zostanie zmniejszona/zwiększona ilość towaru na magazynie), Cena (cena zakupu towaru), Stawka (w przypadku czynnych podatników VAT), Szczegółowy opis, Rodzaj ceny (w przypadku czynnych podatników VAT), Kod produktu (unikatowy identyfikator), Typ.

Zmiana jednostki w kolumnie JEDNOSTKA

W wygenerowanym pliku należy zmienić pobrane jednostki na poprawne - można wpisać dowolną systemową jednostkę zaś w przypadku nierozpoznania / braku jednostki system podstawi “szt.” a nierozpoznaną doda jako jednostkę dodatkową z przelicznikiem do szt. 1:1.

Zapis pliku w formacie csv

W zależności od systemu zapis wyeksportowanego z wfirma.pl pliku w formacie csv można wykonać poprzez:

Import z pliku - jak zapisać w formacie csv?

Import z pliku - eksport pliku tekstowego

Import z pliku - zapis w formie csv

Modyfikacja i ukrycie "starych" produktów

Zmodyfikowanie istniejących produktów - usunięcie (jeśli istnieją) kodów produktu:

Import z pliku - modyfikacja istniejących produktów

a następnie ukrycie produktów:

Import z pliku - ukrywanie produktów

Import z pliku 

Wykorzystanie przygotowanego wcześniej pliku w formacie CSV za pomocą funkcji IMPORTUJ Z PLIKU.

Import z pliku za pomocą pliku w formacie csv

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka