Jak wprowadzić do katalogu kontrahenta zagranicznego?

Jak wprowadzić do katalogu kontrahenta zagranicznego? Czy mogę wprowadzić jego dane do CRM?

 

Kontrahenta zagranicznego wprowadza się analogicznie do kontrahenta polskiego. Nie ma jedynie możliwości pobrania jego danych z bazy GUS.

Są jednak pewne wyjątki:

  1. jeśli kontrahent jest podatnikiem unijnym, to w polu NIP należy wprowadzić jego numer NIP UE poprzedzony prefiksem unijnym (np. DE, GB itd.),

  2. jeśli adres nie zawiera kodu pocztowego, to w polu "kod" należy zrobić spację,

  3. kraj można wybrać z rozwijanej listy, wpisując pierwszą literę poszukiwanego kraju.

W celu wprowadzenia kontrahenta do systemu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA.

Jak wprowadzić do katalogu kontrahenta zagranicznego w systemie?