0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty

Wielkość tekstu:

W zakładce CRM » KONTRAHENCI istnieje możliwość wygenerowania takich dokumentów, jak:

  • pocztowa książka nadawcza,

  • adres korespondencyjny kontrahenta,

  • wezwanie do zapłaty.

Aby je sporządzić, należy zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta oraz z paska zadań rozwinąć menu opcji DRUKUJ i wybrać odpowiednią opcję.

Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty - jak wydrukować?

Następny krok to wybór rodzaju pliku (jeden plik PDF, spakowane w ZIP, wyślij do kontrahenta - załącznik, wyślij do kontrahenta - w treści (HTML).

Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty - rodzaj dokumentu

Dodatkowo należy zastanowić się nad tym, czy będzie potrzebne zapisanie pliku w dokumentach. Dla wezwania do zapłaty i adresu korespondencyjnego kontrahenta, istnieje również możliwość zaznaczenia opcji ZAPISZ W DOKUMENTACH oraz TRYB EDYCJI. Jeśli została zaznaczona opcja TRYB EDYCJI, to w kolejnym oknie będzie możliwość edycji dokumentu przed jego wydrukiem. Po wybraniu opcji DRUKUJ wygeneruje się odpowiedni dokument.

Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty - zapis w dokumentach

Pocztowa książka nadawcza

Książka prowadzona jest dla poczty wychodzącej. System automatycznie wypełnia pola z danymi adresata i miejscem doręczenia, a pozostałe pola wypełnia pracownik poczty. Książka nadawcza służy usprawnieniu pracy jaka wiąże się z wypełnieniem do każdego listu poleconego potwierdzenia jego nadania.

Książka i zawarte w niej wpisy będą w tym przypadku podstawą do właściwego ewidencjonowania opłat pocztowych w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów.

Generowanie książki nadawczej - podgląd wydruku

Wezwanie do zapłaty

Jest to pismo kierowane do kontrahenta w celu odzyskania należności. Generując wezwanie do zapłaty w systemie, system automatycznie ujmie wszystkie nieopłacone przez danego kontrahenta faktury. Istnieje jednak możliwość jego edycji przed wydrukiem. W tym celu w oknie Ustawienia drukowania należy zaznaczyć okienko TRYB EDYCJI oraz wybrać DRUKUJ.

Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty - ustawienia drukowaniaPojawi się okno edycji dokumentu przed wydrukiem, gdzie użytkownik według potrzeb może edytować dane, które pojawią się na wezwaniu do zapłaty.

Adres korespondencyjny kontrahenta

W systemie istnieje także możliwość wygenerowania adresu korespondencyjnego kontrahenta, który po wydrukowaniu można nakleić na kopertę lub włożyć do koperty z okienkiem.

Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty - adres korespondencyjny kontrahenta

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów