Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty

W zakładce CRM » KONTRAHENCI istnieje możliwość wygenerowania takich dokumentów, jak:

  • pocztowa książka nadawcza,
  • adres korespondencyjny kontrahenta,
  • wezwanie do zapłaty.

Aby je sporządzić, należy zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta oraz z paska zadań rozwinąć menu opcji DRUKUJ i wybrać odpowiednią opcję.

Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty

Następny krok to wybór rodzaju pliku (jeden plik PDF, spakowane w ZIP, wyślij do kontrahenta - załącznik,wyślij do kontrahenta - w treści (HTML).

Generowanie książki nadawczej

Dodatkowo należy zastanowić się nad tym, czy będzie potrzebne zapisanie pliku w dokumentach. Dla wezwania do zapłaty i adresu korespondencyjnego kontrahenta, istnieje również możliwość zaznaczenia opcji zapisz w dokumentach oraz trybu edycji. Jeśli została zaznaczona opcja tryb edycji, to w kolejnym oknie będzie możliwość edycji dokumentu przed jego wydrukiem. Po wybraniu opcji Drukuj wygeneruje się odpowiedni dokument.

Generowanie książki nadawczej

Pocztowa książka nadawcza

Książka prowadzona jest dla poczty wychodzącej. System automatycznie wypełnia pola z danymi adresata i miejscem doręczenia, a pozostałe pola wypełnia pracownik poczty. Książka nadawcza służy usprawnieniu pracy jaka wiąże się z wypełnieniem do każdego listu poleconego potwierdzenia jego nadania.

Książka i zawarte w niej wpisy będą w tym przypadku podstawą do właściwego ewidencjonowania opłat pocztowych w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów.

Generowanie książki nadawczej

Wezwanie do zapłaty

Jest to pismo kierowane do kontrahenta w celu odzyskania należności. Generując wezwanie do zapłaty w systemie, system automatycznie ujmie wszystkie nieopłacone przez danego kontrahenta faktury. Istnieje jednak możliwość jego edycji przed wydrukiem. W tym celu w oknie Ustawienia drukowania należy zaznaczyć okienko tryb edycji oraz wybrać Drukuj.

Generowanie książki nadawczej

Pojawi się okno edycji dokumentu przed wydrukiem, gdzie użytkownik według potrzeb może edytować dane, które pojawią się na wezwaniu do zapłaty.

Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty

Adres korespondencyjny kontrahenta

W systemie istnieje także możliwość wygenerowania adresu korespondencyjnego kontrahenta, który po wydrukowaniu można nakleić na kopertę lub włożyć do koperty z okienkiem.

Generowanie książki nadawczej