Zmiana danych kontrahenta

Zdarza się, że w trakcie trwania współpracy z dostawcą lub odbiorcą naszych towarów bądź usług dane kontrahenta ulegają zmianie. Informację tę należy obowiązkowo wprowadzić do systemu.

Jak zmienić dane kontrahenta w systemie wfirma.pl?

W systemie wfirma.pl zmiany danych kontrahenta można dokonać na dwa sposoby.

Zmiana danych kontrahenta bezpośrednio w CRM

Aby zmienić dane kontrahenta, należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI, gdzie trzeba zaznaczyć odpowiednią pozycję i w górnym menu wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ

Zmiana danych kontrahenta

Następnie w wyświetlonym oknie należy zaktualizować dane i wybrać opcję ZAPISZ.

Zmiana danych kontrahenta

Zmiana danych kontrahenta podczas wystawiania lub wprowadzania dokumentów

Zmiany danych kontrahenta można dokonać również z poziomu wystawiania dokumentu sprzedaży i podczas wprowadzania wydatku. Wówczas po wybraniu dostawcy lub nabywcy według dotychczasowych (starych) danych należy wybrać ZMIEŃ DANE.

Zmiana danych kontrahenta

Wówczas możliwa będzie edycja części dotyczących danych kontrahenta oraz zmiana ich na właściwe. Aby dane zostały na stałe zmienione w systemie CRM, należy zaznaczyć okienko ZAPISZ ZMIANY DO KATALOGU KONTRAHENTÓW

Zmiana danych kontrahenta

Zmiana danych kontrahenta a wpływ na dokumenty

Zmiana danych kontrahenta co do zasady nie ma wpływu na wcześniej wystawione dokumenty sprzedaży oraz wprowadzone dokumenty zakupu (chyba, że zostaną zmodyfikowane przez użytkownika).

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn