Zmiana danych kontrahenta

Zdarza się, że w trakcie trwania współpracy z dostawcą lub odbiorcą naszych towarów bądź usług dane kontrahenta ulegają zmianie. Informację tę należy obowiązkowo wprowadzić do systemu.

Jak zmienić dane kontrahenta w systemie wfirma.pl?

Zmiana danych kontrahenta bezpośrednio w CRM

Aby zmienić dane kontrahenta, należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI, gdzie trzeba zaznaczyć odpowiedniego i w górnym menu wybrać opcję MODYFIKUJ

zmiana danych kontrahenta

Następnie w pokazującym się oknie należy zmienić te dane, które uległy zmianie i wybrać opcję ZAPISZ.

zmiana danych kontrahenta 

Zmiana danych kontrahenta podczas wystawiania lub wprowadzania dokumentów

Zmiany danych kontrahenta można dokonać również z poziomu wystawiania dokumentu sprzedaży i podczas wprowadzania wydatku. Wówczas po wybraniu dostawcy lub nabywcy według dotychczasowych (starych) danych należy kliknąć na button (przycisk) ZMIEŃ DANE

zmiana danych kontrahenta 

Wówczas część dotyczących danych kontrahenta będzie edytowalna i będzie można zmienić je na właściwe. Aby dane zostały na stałe zmienione w systemie CRM, należy zaznaczyć okienko ZAPISZ ZMIANY DO KATALOGU KONTRAHENTÓW

zmiana danych kontrahenta

Zmiana danych kontrahenta a wpływ na dokumenty

Zmiana danych kontrahenta co do zasady nie ma wpływu na wcześniej wystawione dokumenty sprzedaży oraz wprowadzone dokumenty zakupu (chyba, że zostaną zmodyfikowane przez Użytkownika).