Usługi cykliczne - rozliczenie

Funkcja usługi cykliczne przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy regularnie świadczą taką samą usługę na rzecz tego samego kontrahenta (np. różnego rodzaju usługi abonamentowe czy stałą obsługę biurową).

Usługę cykliczną ustawia się dla pojedynczego kontrahenta, co daje możliwość utrzymania porządku w definicjach w przypadku stosowania różnych usług i cen w zależności od nabywcy.

Aby wygenerować usługę cykliczną, w zakładce CRM » KONTRAHENCI należy kliknąć na danego kontrahenta.

Usługi cykliczne - wybór kontrahenta

Wyświetli się wówczas okno ze szczegółami dotyczącymi klienta. Następnie należy przejść do zakładki PRZYCHODY » USŁUGI CYKLICZNE i wybrać opcję DODAJ USŁUGĘ.

Usługi cykliczne - kontrahent

W oknie Dodawania nowej usługi można wybrać już wprowadzoną wcześniej usługę albo ręcznie wpisać nową. 

Usługi cykliczne - dodanie nazwy

W tym miejscu można także uzupełnić pozostałe informacje, które będą widoczne na fakturze - tzn. jednostkę, ilość, numer  PKWiU, stawkę VAT, cenę netto/brutto, rabat oraz kod GTU.

Z rozwijanych list należy wybrać także miesiąc i rok, od którego sprzedaż się rozpocznie oraz na którym zakończy. Jeżeli umowa na świadczenie usług jest na czas nieokreślony, pole KONIEC USŁUGI należy pozostawić puste. 

Usługi cykliczne - wybór okresu

W przypadku faktur cyklicznych możliwe jest również wybranie odpowiedniej serii numeracji. W celu dodania nowej serii należy wybrać przycisk NOWA SERIA. 

Usługi cykliczne - ustawienie serii

W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane. W celu dodania odpowiedniego wzorca należy kliknąć na "?" w polu WZORZEC - wygenerowana zostanie pomoc, dzięki której można dowiedzieć się, w jaki sposób wpisać schemat wzoru. Pomocny może być artykuł: Wybór serii numeracji dokumentów.

Usługi cykliczne - dodawanie nowej serii

Po zapisaniu usługi cyklicznej możliwe jest automatyczne wygenerowanie faktury sprzedaży. Aby wystawić fakturę za usługi cykliczne, należy zaznaczyć wybranego kontrahenta (lub wielu kontrahentów naraz) w zakładce CRM » KONTRAHENCI , a następnie wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE

Usługi cykliczne - wystawienie faktury

Pojawi się okno, w którym należy wskazać datę sprzedaży oraz datę wystawianie faktury.

usługi cykliczne

Wystawiona faktura będzie dostępna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz