Usługi cykliczne - rozliczenie

Funkcja usługi cykliczne przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy regularnie świadczą taką samą usługę na rzecz tego samego kontrahenta (np. różnego rodzaju usługi abonamentowe czy stałą obsługę biurową).

Usługę cykliczną ustawia się dla pojedynczego kontrahenta, co daje możliwość utrzymania porządku w definicjach w przypadku stosowania różnych usług i cen w zależności od nabywcy.

Aby wygenerować usługę cykliczną, w zakładce CRM » KONTRAHENCI należy kliknąć na danego kontrahenta. Wyświetli się wtedy okno ze szczegółami dotyczącymi klienta. Następnie należy przejść do zakładki PRZYCHODY » USŁUGI CYKLICZNE i wybrać opcję DODAJ USŁUGĘ.

Usługi cykliczne - kontrahent

W oknie Dodawania nowej usługi można wybrać już wprowadzoną wcześniej albo ręcznie wpisać nową usługę. 

Usługi cykliczne - dodanie usługi

W tym miejscu można także uzupełnić pozostałe informacje, które będą widoczne na fakturze - tzn. jednostkę, ilość, numer PKWiU, stawkę VAT, cenę netto/brutto oraz rabat.

Z rozwijanych list należy wybrać także miesiąc i rok, od którego sprzedaż się rozpocznie oraz na którym zakończy. Jeżeli umowa na świadczenie usług jest na czas nieokreślony, pole KONIEC USŁUGI należy pozostawić puste. 

Usługi cykliczne - wybór okresu

W przypadku faktur cyklicznych możliwe jest również wybranie odpowiedniej serii numeracji. W celu dodania nowej serii należy wybrać przycisk NOWA SERIA. 

Usługi cykliczne - ustawienie serii

W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane. W celu dodania odpowiedniego wzorca należy kliknąć na niebieskie pole WZORZEC - wygenerowana zostanie pomoc, dzięki której można dowiedzieć się, w jaki sposób należy wpisać schemat wzoru. Pomocny może być artykuł: Wybór serii numeracji dokumentów.

Usługi cykliczne - nowa seria

Po zapisaniu usługi cyklicznej możliwe jest automatyczne wygenerowanie faktury sprzedaży. Aby wystawić fakturę za usługi cykliczne, należy zaznaczyć wybranego kontrahenta (lub wielu kontrahentów naraz), a następnie wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE

Usługi cykliczne - faktura

Pojawi się okno, w którym należy wskazać datę sprzedaży oraz datę wystawianie faktury.

Usługi cykliczne - data

Wystawiona faktura będzie dostępna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.