Likwidacyjny spis z natury - jak wprowadzić do systemu?

Przedsiębiorcy, którzy mają zamiar zamknąć działalność gospodarczą, są zobowiązani m.in. do sporządzania i wykazania remanentu likwidacyjnego dla celów podatku VAT.

Skład remanentu likwidacyjnego

Remanentem objęte są wszystkie towary znajdujące się w firmie na dzień likwidacji, w odniesieniu do których podatnikowi przysługiwało pełne lub częściowe prawo do odliczenia podatku VAT w momencie zakupu. Co ważne, mianem towarów według ustawy o VAT określone zostały nie tylko towary handlowe i materiały, ale również środki trwałe czy wyposażenie.

Podczas sporządzania remanentu likwidacyjnego bez znaczenia jest fakt, że niektóre środki trwałe zostały już zamortyzowane. Dla celów remanentu likwidacyjnego wycenie podlega bowiem zarówno częściowo, jak i w pełni zamortyzowany majątek.

Wzór remanentu likwidacyjnego zawarto w artykule: Remanent likwidacyjny dla celów podatku VAT - wzór z omówieniem

Likwidacyjny spis z natury w JPK_V7

Wartość spisu z natury sporządzonego na dzień zamknięcia działalności należy wykazać w deklaracji JPK_V7 składanej za ostatni okres rozliczeniowy prowadzenia działalności.

Po sporządzeniu remanentu wynikającą z niego wartość podatku VAT należy wprowadzić do systemu poprzez: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W polu NABYWCA należy kliknąć na opcję BRAK KONTRAHENTA i wprowadzić numer sporządzonego spisu z natury. Następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję LIKWIDACYJNY SPIS Z NATURY i w polu PODATEK NALEŻNY wprowadzić wartość podatku VAT wynikającą z remanentu. 

Likwidacyjny spis z natury - dodawanie wpisu

Po zapisaniu podatek VAT zostanie wykazany w odpowiedniej pozycji deklaracji JPK_V7, za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu.

Likwidacyjny spis z natury - deklaracja

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka