Likwidacyjny spis z natury

Przedsiębiorcy, którzy mają zamiar zamknąć działalność gospodarczą, są zobowiązani m.in. do sporządzania i wykazania remanentu likwidacyjnego dla celów podatku VAT.

Remanentem objęte są wszystkie towary znajdujące się w firmie na dzień likwidacji, w odniesieniu do których podatnikowi przysługiwało pełne lub częściowe prawo do odliczenia podatku VAT w momencie zakupu. Co ważne, mianem towarów według ustawy o VAT określone zostały nie tylko towary handlowe i materiały, ale również środki trwałe czy wyposażenie.

Wartość spisu z natury sporządzonego na dzień zamknięcia działalności należy wykazać w deklaracji VAT składanej za ostatni okres rozliczeniowy prowadzenia działalności.

Po sporządzeniu remanentu wynikającą z niego wartość podatku VAT należy wprowadzić do systemu poprzez: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W polu NABYWCA należy kliknąć na opcję BRAK KONTRAHENTA, a w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję LIKWIDACYJNY SPIS Z NATURY.

Likwidacyjny spis z natury - dodawanie wpisu

Po zapisaniu podatek VAT zostanie wykazany w odpowiedniej pozycji deklaracji VAT, za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu.

Likwidacyjny spis z natury - deklaracja