0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent śródroczny - wprowadzenie do systemu

Wielkość tekstu:

Co do zasady każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu (spisu z natury). W trakcie roku również może zaistnieć sytuacja, w której podatnik przeprowadza remanent śródroczny.

Więcej na temat remanentu początkowego i końcowego w artykule: Remanenty

W przypadku biura rachunkowego w systemie wFirma remanent może wprowadzić tylko księgowa lub opiekun (klient na swoim koncie nie ma dostępu do zakładki REMANENTY). 

Wzór remanentu można pobrać z artykułu: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Remanent śródroczny - co należy ująć i kogo powiadomić?

W remanencie śródrocznym, podobnie jak w pozostałych przypadkach sporządzania remanentów powinny się znaleźć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby produkcji w toku, wyroby gotowe, a także braki i odpady.

Informację o sporządzeniu remanentu w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem sporządzenia remanentu.

Remanent śródroczny w systemie wFirma 

W celu wprowadzenia remanentu w systemie należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT

Remanent śródroczny - dodawanie w systemie
W oknie dodania remanentu należy wybrać RODZAJ remanentu - jeśli jest to remanent na zakończenie danego okresu to należy wybrać REMANENT KOŃCOWY,a także DATĘ jego sporządzenia i WARTOŚĆ.

Po zapisaniu remanentu końcowego automatycznie utworzy się remanent początkowy na pierwszy dzień miesiąca następującego po sporządzeniu remanentu końcowego, który będzie posiadał tą samą wartością, co wcześniej wprowadzony remanent końcowy.

Remanent śródroczny a zaliczka na podatek dochodowy

Wartość wprowadzonego w systemie remanentu śródrocznego należy uwzględnić podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za okres, którego dany remanent dotyczy.

Podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy poprzez zakładkę START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK za okres, w którym dodano remanent śródroczny, należy uwzględnić różnice remanentowe. Aby tego dokonać w oknie dodawania zaliczki na podatek dochodowy konieczne jest zaznaczenie opcji ZASTOSOWANIE RÓŻNICY REMANENTOWEJ.

Remanent śródroczny a podatek PIT
Ujęta różnica remanentowa będzie widoczna w szczegółach wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy, która będzie miała wpływ na wysokość zaliczki.

Remanent śródroczny jako dodatkowy remanent
Jeżeli wartość remanentu początkowego będzie wyższa od wartości remanentu śródrocznego, powstała różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania. Natomiast, gdy wartość remanentu śródrocznego okaże się większa od remanentu początkowego, różnica będzie powiększać kwotę dochodu.

Po dodaniu remanentu końcowego na dzień 31 grudnia, może być on również uwzględniony w wyliczeniu zaliczki za grudzień lub IV kwartał danego roku.

Remanent śródroczny a składka zdrowotna

Od 2022 roku różnica remanentowa uwzględniana jest w wyliczeniu składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym lub skalą podatkową. W 2022 roku brana pod uwagę jest tylko różnica ujemna czyli zmniejszająca dochód (gdy remanent końcowy jest niższy niż remanent początkowy). Od 2023 roku uwzględniane są obie różnice remanentowe - zarówno dodatnie i ujemne. Po dodaniu remanentu śródrocznego w zakładce: EWIDENCJE » REMANENTY, jest on uwzględniany w momencie wyliczania ZUS DRA poprzez zakładkę: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJDEKLARACJĘ. W oknie generowania ZUS DRA w podzakładce ZAAWANSOWANE powinien być zaznaczony checkbox ZASTOSOWANIE RÓŻNICY REMANENTOWEJ.

Remanent śródroczny a ZUS DRA

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów