0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestr zakupów VAT - wszystko co warto wiedzieć!

Wielkość tekstu:

Rejestr zakupów VAT

Do rejestru zakupów VAT, który znajduje się w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW , automatycznie trafiają faktury VAT zakupu, które zostały wcześniej wprowadzone do systemu poprzez zakładkę WYDATKI.

Rejestr zakupów VAT w systemie

Ręczne dodawanie wpisów do rejestru zakupów VAT

Aby ręcznie dodać wpis do rejestru zakupów VAT należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W oknie, które się pojawi należy uzupełnić wymagane pola.

Rejestr zakupów VAT - dodawanie wpisów

Pozycje wprowadzone w ten sposób zostają ujęte wyłącznie w JPK V7M / JPK V7K. Nie będą przeniesione do Księgi Przychodów i Rozchodów oraz uwzględniane przy wyliczeniu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego.

Modyfikowanie lub usuwanie bezpośrednich wpisów w rejestrze zakupu VAT

W rejestrze zakupów VAT można modyfikować bądź usuwać wpisy, które zostały bezpośrednio wprowadzone przez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW za pomocą opcji DODAJ WPIS. W tym celu należy zaznaczyć dany wpis i wybrać opcję MODYFIKUJ lub USUŃ.

Rejestr zakupów VAT - opcja Modyfikuj

Podpinanie dokumentów do wpisu w rejestrze zakupów VAT

Do wpisu w rejestrze zakupu VAT istnieje możliwość załączenia dokumentów, które go dotyczą. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW, gdzie po najechaniu na wpis, obok kwoty brutto, pojawi się ikona . Po kliknięciu ikony do załączenia dokumentu pojawi się okno DOKUMENTY POWIĄZANE Z WIERSZEM, gdzie należy wybrać funkcję DODAJ DOKUMENT.

 Rejestr zakupów VAT - załączanie dokumentów

Po wybraniu funkcji pojawi się okno, gdzie można podpiąć różnego rodzaju dokumenty na podstawie:

  • szablonu,

  • pliku,

  • URL.

Rejestr zakupów VAT - dokumenty w rejestrze

Powielanie wpisów w rejestrze zakupów VAT

W rejestrze zakupów VAT użytkownik ma także możliwość powielenia dodanego ręcznie wpisu, dzięki czemu utworzy się taki sam wpis bez konieczności ponownego uzupełniania tych samych danych. Aby powielić wpis należy zaznaczyć dokument, który chcemy powielić, następnie skorzystać z opcji POWIEL, znajdującej się na górnym pasku menu.

Rejestr zakupów VAT - opcja Powiel

 W pojawiającym się oknie należy wpisać jedynie faktyczną datę dokumentu, bez potrzeby ingerowania w inne dane.

Ważne!
Ręczne wpisy można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Głównie wpisów należy dokonywać przez zakładkę WYDATKI.

Filtrowanie wpisów bezpośrednich w rejestrze VAT

Do wpisów ujętych w rejestrze VAT zakupów użytkownik może zastosować pewne filtry. Użytkownicy systemu wFirma dla Biur Rachunkowych mają możliwość skorzystania z filtru:

  • RODZAJ, dzięki któremu mogą filtrować wpisy według ich rodzaju,

Rejestr zakupów VAT - opcja filtrowania po rodzaju dokumentu

  • OKRESÓW, co pozwala filtrować dane dla konkretnej daty, miesiąca i roku,


Rejestr zakupów VAT - filtrowanie okresów

  • DODATKOWYCH FILTRÓW, które pozwalają na filtrowanie danych bezpośrednio z tabeli.

Rejestr zakupów VAT - dodatkowe filtry

Dodawanie wpisów bezpośrednio do JPK V7

W niektórych sytuacjach konieczne jest dodanie wpisu bezpośrednio do JPK V7. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca musi dokonać np.:

Aby dodać wpisy bezpośrednio do JPK V7 należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć odpowiednie pole:

  • KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD NABYĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  • lub KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD POZOSTAŁYCH NABYĆ

 

Po zapisaniu zostaną automatycznie dodane wpisy w pliku JPK V7M / JPK V7K za dany okres rozliczeniowy.

Drukowanie rejestru zakupu VAT

Aby wydrukować rejestr VAT zakupu należy skorzystać z funkcji DRUKUJ znajdującej się w górnym menu w zakładce: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW.

Rejestr zakupów VAT - opcja Drukuj

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów