0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Drukarki fiskalne online - integracja z systemem

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 roku pierwsze wybrane branże musiały wymienić dotychczas użytkowane drukarki fiskalne na drukarki fiskalne online, które umożliwiają komunikację z Centralnym Repozytorium Kas. System wFirma umożliwia łatwą integrację z drukarkami fiskalnymi online.

Jakie warunki należy spełnić, aby podłączyć drukarkę fiskalną online z systemem wFirma?

W celu podłączenia urządzenia do systemu należy posiadać:

 1. Dostęp do jednego z płatnych pakietów,

 2. Odpowiedni model drukarki fiskalnej online kompatybilnej z systemem wFirma:

  • Novitus: DEON ONLINE, BONO ONLINE, HD ONLINE

  • Posnet: Trio ONLINE, Temo ONLINE, Thermal ONLINE

  • Elzab: Mera ONLINE, Cube ONLINE, Zeta ONLINE 

 3. Ważną licencję programu IdoSell Printer

Instrukcja zakupu licencji do programu IdoSell Printer znajduje się w artykule pomocy: https://pomoc.wfirma.pl/-drukarka-fiskalna

Drukarki fiskalne online - ustawienia po stronie systemu wFirma

W pierwszym kroku należy pobrać pełną wersję programu IdoSell Printer, a następnie skonfigurować go zgodnie z instrukcją zawartą w artykule: Drukarka fiskalna w systemie wfirma.pl - konfiguracja

Drukarki fiskalne online - ustawienia

Następnie należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE. W menu nad tabelą należy kliknąć DODAJ » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IDOSELL PRINTER, aby dodać nowe urządzenie. 

Drukarki fiskalne online - dodaj nową drukarkę

W oknie które się pojawi należy wprowadzić:

 • nazwę drukarki (dowolna, za pomocą której będziemy ją identyfikować na liście),

 • wcześniej skopiowany klucz uwierzytelniający, który został wygenerowany podczas ostatniego etapu konfiguracji IdoSell Printer,

 • adres IP i port.

Następnie należy wybrać ZAPISZ.

Drukarki fiskalne online - dodawanie drukarki

Drukarki fiskalne online - połączenie z IdoSell Printer

Po dodaniu drukarki fiskalnej online na koncie wFirma wymagana jest konfiguracja urządzenia do łączenia z wFirma.pl. W tym celu korzystając z instrukcji dołączonej do drukarki należy skonfigurować połączenie drukarki z programem IdoSell Printer za pomocą następujących protokołów komunikacyjnych:

 • USB,

 • RS232,

 • Bluetooth,

 • WiFi.

Niektóre z modeli drukarek fiskalnych online mogą nie obsługiwać wszystkich wspomnianych wcześniej protokołów komunikacyjnych.
W systemie wFirma.pl można dodać większą ilość drukarek w ramach jednego konta. Jeżeli jedna z drukarek nie zostanie ustawiona jako domyślna, system będzie wymuszał wybranie konkretnego modelu, który ma być użyty do wydruku paragonu lub faktury.

Połączenie drukarki fiskalnej online z IdoSell Printer za pomocą protokołu USB na przykładzie modelu Novitus Deon Online

Aby połączyć drukarkę Novitus Deon Online z programem IdoSell Printer za pomocą USB, należy w pierwszej kolejności podpiąć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. Następnie na drukarce fiskalnej należy przejść do ustawień w zakładce MENU » USTAWIENIA » KONFIGURACJA » KOMUNIKACJA » POŁĄCZENIA PORTÓW i w pozycji COM3 (USB1) ustawić wartość PC i zapisać zmiany.

Kolejno w ustawieniach KOMUNIKACJI (2.2.2) należy przejść do ustawień MONITORÓW KOMUNIKACJI i aktywować port COM3.

Drukarki fiskalne online - widok kasy

Po konfiguracji drukarki fiskalnej należy na komputerze uruchomić program IdoSell Printer i przejść do zakładki USTAWIENIA » DRUKARKI FISKALNE » DODAJ / EDYTUJ » KONFIGURACJA DRUKARKI FISKALNEJ. W wyświetlonym oknie należy w sekcji WYBÓR DRUKARKI wybrać drukarkę Novitus Deon Online, a następnie odświeżyć porty komunikacyjne w zakładce POŁĄCZENIA przez port USB, RS232 i Bluetooth. W polu PORT KOMUNIKACYJNY należy wybrać port, do którego przypisana jest drukarka (port można sprawdzić w systemie w Menedżerze urządzeń) i wybrać Przetestuj połączenie. 

Jeżeli połączenie jest poprawne, użytkownik może w celach testowych wydrukować testowy paragon fiskalny oraz testową fakturę VAT fiskalną.

Drukarki fiskalne online - konfiguracja ustawień

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów