Drukarki fiskalne online - integracja z systemem

Od 1 stycznia 2020 roku pierwsze wybrane branże będą musiały wymienić dotychczas użytkowane drukarki fiskalne na drukarki fiskalne online, które umożliwiają komunikację z Centralnym Repozytorium Kas. System wFirma umożliwia łatwą integrację z drukarkami fiskalnymi online.

Na chwilę obecną kompatybilnymi z systemem wFirma.pl modelami są drukarki Elzab Mera ONLINE oraz Elzab Cube ONLINE. Lista modeli drukarek online będzie stale uzupełniana o kolejne modele urządzeń współpracujących z systemem.

Jakie warunki należy spełnić, aby podłączyć drukarkę fiskalną online z systemem wfirma?

W celu podłączenia urządzenia do systemu, model drukarki musi posiadać moduł WiFi lub złącze LAN (RJ45). Z drukarki fiskalnej online korzystać może wielu użytkowników jednocześnie w ramach jednej firmy, nie jest wymagane żeby byli oni połączeni w tej samej sieci lokalnej co drukarka. 

Drukarki fiskalne online - ustawienia po stronie systemu wFirma

W celu podłączenia drukarki fiskalnej online należy przejść do zakładki USTAWIENIA w sekcji INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI ONLINE. W menu nad tabelą należy kliknąć DODAJ, aby dodać nowe urządzenie.

Drukarki fiskalne online - ustawienia

W polu NAZWA DRUKARKI należy uzupełnić jej nazwę np. drukarka fiskalna online. W polu NUMER FISKALNY trzeba wpisać unikatowy numer drukarki. Numer w postaci trzech liter i 10 cyfr np: XYZ 1234567890 (wielkość liter i spacja między znakami mają znaczenie) jest widoczny m.in. na opakowaniu drukarki lub na raporcie stanu modułu wygenerowanym z urządzenia. 

Drukarki fiskalne online - dodaj nową drukarkę

Aby drukarka działa poprawnie wymagane jest wprowadzenie spacji między literami i cyframi podczas uzupełniania pola NUMER FISKALNY w systemie wFirma.

Drukarki fiskalne online - ustawienia po stronie drukarki

Po dodaniu drukarki fiskalnej online na koncie wFirma.pl wymagana jest konfiguracja urządzenia do łączenia z wFirma.pl. W tym celu korzystając z instrukcji dołączonej do drukarki należy skonfigurować połączenie drukarki z siecią używaną do połączenia z internetem. Następnie należy odnaleźć w ustawieniach drukarki pole do wpisania IP SERWERA, z którym ma łączyć się urządzenie i w tym miejscu wpisać drukowanie.wfirma.pl.

W przypadku występowania problemów z połączeniem należy wpisać dokładny adres IP serwera: 46.248.166.163.

W polu PORT TCP w ustawieniach drukarki fiskalnej online niezbędne jest wpisanie numeru 8124.

Konfiguracja połączenia z serwerem jak i siecią odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku drukarki fiskalnej Elzab D10 z modułem WiFi.

Po poprawnej konfiguracji ustawień sieciowych drukarki, po stronie wFirma.pl w zakładce USTAWIENIA w sekcji INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE status drukarki zostanie zmieniony na POŁĄCZONA. Jeżeli status nie ulega zmianie pomocny może się okazać restart routera, jak i drukarki.

Drukarki fiskalne online - konfiguracja ustawień

Do poprawnego działania drukarki fiskalnej online wymagane jest aby była połączona tylko z jedną firmą w systemie wFirma.pl.

W systemie wFirma.pl można dodać większą ilość drukarek w ramach jednego konta. Jeżeli jedna z drukarek nie zostanie ustawiona jako domyślna, system będzie wymuszał wybranie konkretnego modelu, który ma być użyty do wydruku paragonu lub faktury.