0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

Wielkość tekstu:

Aby mieć dostęp do systemu wFirma dla Biur Rachunkowych i tym samym do funkcjonalności przeznaczonej dla biur rachunkowych konieczne jest posiadanie aktywnego pakietu. Przedłużanie kont odbywa się z 30-dniową częstotliwością i możliwe jest tylko przez użytkownika z uprawnieniami szefa biura rachunkowego. Klient biura rachunkowego nie ma możliwości przedłużania konta, jak również nie ma wglądu do cen za przedłużenie pakietu. Przedłużenia można dokonać dla kilku kont zbiorczo.

Aby zaoszczędzić czas można skorzystać z funkcji subskrypcji dzięki czemu pakiet będzie przedłużał się automatycznie zachowując ciągłość dostępu do firmy zarówno dla biura rachunkowego i klienta-przedsiębiorcy: Subskrypcje w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym ręcznie

Aby przedłużyć pakiet dla jednego lub kilku kont ręcznie, należy na liście firm w zakładce FIRMY oznaczyć konta, dla których ma zostać przedłużony pakiet i skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ PAKIET.

przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

Wówczas pojawi się okno z podsumowaniem zamówienia. W tym oknie należy zweryfikować poprawność danych do faktury ponieważ zbiorcza faktura za przedłużenie pakietów wystawiana jest na biuro rachunkowe a nie na poszczególnych klientów. Z poziomu wyświetlonego okna możliwe jest również aktywowanie subskrypcji. Po wybraniu metody płatności należy kliknąć w opcję Przejdź do płatności.

przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

W wyżej wymieniony sposób możliwe jest również pojedyncze przedłużanie pakietów.

Gdzie znajdę fakturę za przedłużenie pakietu? 

Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiona faktura za przedłużenie pakietów. W przypadku zbiorczego przedłużania kont wystawiona zostanie jedna faktura obejmująca zakup pakietów dla każdego z przedłużanych kont. Wystawiane przez nas faktury elektroniczne przesyłane są na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie wFirma dla Biur Rachunkowych.

W sytuacji, gdy wiadomość z fakturą nie przyszła na adres e-mail zalecamy, aby sprawdzić, czy nie trafiła ona do spamu.

Po wykupieniu pakietu, faktury są również dostępne na koncie biura rachunkowego w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR.

Dlaczego warto posiadać aktywny pakiet dla biura rachunkowego?

Dzięki aktywnemu pakietu dla konta biura rachunkowego możliwe jest korzystanie z masowych akcji dostępnych w panelu głównym, takich jak:

 • przedłużanie masowe pakietów o 30 dni,

 • akcje masowe pozwalające na:

  • masowe wystawienie faktur za usługi cykliczne;

  • wysłanie informacji o podatkach i ZUS;

  • generowanie wydruków;

  • dodawanie zadań;

 • przypięcie czy odpięcie użytkowników,

 • masowe generowanie wyliczeń: PIT, PIT-4, PIT-8A, VAT-8, VAT-9M, VAT-UE, ZUS czy JPK_V7,

 • zmianę konta na nieaktywne,

 • wysyłkę powiadomień.

Dodatkowo w przypadku aktywnego pakietu dla konta biura rachunkowego można podejrzeć generowane na kontach klientów deklaracje i masowo je wysyłać za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego.

Wygaśnięcie pakietu a przedłużanie pakietów

W sytuacji, gdy dojdzie do wygaśnięcia pakietu, to użytkownik nie ma dostępu do płatnych narzędzi, dzięki którym można przeglądać i przetwarzać zawarte na koncie dane. Wówczas, aby uzyskać wgląd do konta konieczne jest przedłużenie pakietu.

Jeśli pakiet biura rachunkowego wygaśnie, to można go przedłużyć ścieżką USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET lub za pomocą przycisku PRZEDŁUŻ w zakładce USTAWIENIA » MÓJ PAKIET. Gdy zostanie przedłużony pakiet biura, możliwe będzie przedłużenie pakietów klientów za pomocą funkcji PRZEDŁUŻ PAKIET na liście firm, dostępnej tuż po zalogowaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów