0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przypinanie i odpinanie księgowych biura do firm klientów

Wielkość tekstu:

Jeżeli biuro rachunkowe zatrudnia pracowników, możliwe jest przypinanie i odpinanie ich jako użytkowników z uprawnieniami księgowego, kadrowego lub opiekuna do firmy klienta. Przypinanie i odpinanie księgowych jest funkcją dostępną wyłącznie z poziomu szefa biura.

Użytkownik posiadający status księgowego ma możliwość wprowadzania dokumentów księgowych (przychody, wydatki), ma również dostęp do ewidencji i rejestrów. Nie ma jednak możliwości dokonywania wyliczeń podatkowych!

Dodawanie użytkowników do konta biura rachunkowego

Aby dokonać przypięcia księgowych biura do firm klientów, w pierwszej kolejności należy dodać na koncie biura rachunkowego nowego użytkownika. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » DODAJ.

przypinanie i odpinanie księgowych
W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników.

przypinanie i odpinanie księgowych

Następnie na podany adres e-mail pracownika zostanie wysłany link aktywacyjny konto. Po wejściu w link użytkownik zostanie przeniesiony do strony, która umożliwi aktywację konta, ustawienie hasła dla konta w serwisie oraz zaakceptowanie regulaminu serwisu.

przypinanie i odpinanie księgowych

 Szef biura ma możliwość przypięcia księgowych do konta klienta w ramach akcji masowych lub bezpośrednio na koncie wybranej firmy.

Przypinanie księgowych bezpośrednio na koncie klienta

W pierwszej kolejności należy dokonać przelogowania do firmy, do której chcemy podpiąć księgowego. Zmianę firmy można dokonać na dwa sposoby:

  • Wybierając dany podmiot z listy firm, do których został przypisany użytkownik:

przypinanie i odpinanie księgowych

 

  • Przez funkcję PEŁNA LISTA FIRM

przypinanie i odpinanie księgowychAby przydzielić danego księgowego do konta klienta należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję PRZYPNIJ » KSIĘGOWYCH.

przypinanie i odpinanie księgowychW wyświetlonym oknie należy przypiąć odpowiedniego pracownika. Przypinanie i odpinanie księgowych będzie wydajniejsze dzięki funkcji szybkiego wyszukania użytkowników z listy dodanych pracowników biura rachunkowego. 

W celu skorzystania z danej funkcji, należy w oknie Przypinania istniejącego już użytkownika do firmy w pozycji SZUKAJ podać imię, nazwisko lub adres e-mail dodanego użytkownika, aby móc go wyfiltrować z listy. 

przypinanie i odpinanie księgowych

Masowe przypinanie księgowych

W systemie dostępna jest również opcja masowego przypinania księgowych do firm klientów. W tym celu należy przejść do listy firm, która znajduje się w kokpicie zaraz po zalogowaniu w zakładce FIRMY » AKTYWNE, zaznaczyć firmy, do których chcemy przypisać danego księgowego i wybrać z górnego menu opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ KSIĘGOWYCH.

Odpinanie wcześniej przypiętego użytkownika

W celu odpięcia wcześniej przypiętego użytkownika należy w kokpicie konta biura rachunkowego w zakładce FIRMY » AKTYWNE zaznaczyć firmę klienta z której chcemy odpiąć danego użytkownika oraz z górnego menu wybrać opcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA.

Następnie w oknie odpinania istniejącego użytkownika należy wybrać z listy pracownika, który ma zostać odpięty od danej firmy i kliknąć opcję ODEPNIJ.

przypinanie i odpinanie księgowych

Odpięcie użytkownika jest również możliwe bezpośrednio z konta firmy, do której dany użytkownik jest przypięty. Wówczas należy skorzystać z zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, zaznaczyć danego użytkownika i wybrać opcję ODEPNIJ.

przypinanie i odpinanie księgowych

Masowe odpinanie użytkownika od kilku kont

Możliwe jest również masowe odpięcie wcześniej dodanego użytkownika od kilku kont w systemie. Aby tego dokonać należy przejść do kokpitu konta biura rachunkowego, w którym należy zaznaczyć firmy, od których chcemy odpiąć danego użytkownika a następnie wybrać opcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA.

przypinanie i odpinanie księgowych

Poza funkcją przypinania i odpinania księgowych szef biura rachunkowego ma także możliwość skorzystania z funkcji:
przypinania i odpinania opiekunów,
przypinania i odpinania kadrowych 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów