Założenie konta przez biuro rachunkowe

Założenie konta - pierwsza rejestracja nowego biura

Po wejściu na stronę główną serwisu mojebiuro24.pl należy wybrać część Oprogramowanie dla biur rachunkowych online.

Na stronie która się otworzy należy kliknąć ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO, wtedy też wyświetli się okno Rejestracji. W pierwszym etapie należy podać NIP biura rachunkowego, a następnie wybrać DALEJ.

założenie konta mojebiuro24.pl

W drugim etapie, dane biura jak nazwa, adres, NIP czy REGON zostaną uzupełnione automatycznie. Do pełnej rejestracji niezbędne będzie jednak samodzielne wprowadzenie adresu e-mail, hasła (które będą służyć do logowania w systemie), a także zaakceptowanie regulaminu.

Dodatkowo, system automatycznie pobiera z bazy GUS dane dotyczące PKD, po których dokonywana jest weryfikacja czy dany podmiot jest faktycznie biurem rachunkowym.

Po przejściu drugiego etapu użytkownik zostanie zalogowany do serwisu mojebiuro24.pl i może rozpocząć korzystanie z systemu.

Rejestracja dla biur korzystających z wfirma.pl

Serwis mojebiuro24.pl oparty jest na systemie wfirma.pl, ale z dodatkowymi funkcjami jakie potrzebne są w codziennej pracy w biurze rachunkowym.

W przypadku posiadania własnego konta na wfirma.pl, do którego podpięte są firmy klientów (w pierwszej kolejności dokonana została rejestracja i utworzono konto wskazując dane swojego biura, a następnie dodano kolejne firmy, tworząc tym samym konta dla klientów biura), wystarczy poprzez formularz kontaktowy Zapytaj eksperta wysłać wiadomość z poziomu swojego konta, z prośbą o oznaczenie jako “biuro rachunkowe”. Wtedy też automatycznie pojawią się dodatkowe funkcje w systemie.

Jeśli natomiast  założono konto, ale bezpośrednio dla klienta biura, na którym dokonywane są jego rozliczenia, to konieczne jest założenie kolejnego konta dla siebie poprzez załóż konto (więcej informacji w części pierwszej: Założenie konta - pierwsza rejestracja nowego biura). Po utworzeniu konta będzie ono automatycznie oznaczone jako biuro rachunkowe. Aby zintegrować wcześniej założone konto klienta ze swoim, należy zalogować się na konto danego klienta, przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję Przypnij użytkownika. W otwartym oknie należy:

  • w części uprawnień wybrać Administrator,

  • w polu adresu mailowego wskazać ten, który służy jako login dla Szefa biura (adres mailowy, na którym założone zostało konto biura rachunkowego).

Wtedy też przy logowaniu do swojego konta, pojawi się kokpit z podpiętymi firmami - klientami biura.