0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Moduły informacyjne dostępne na koncie biura rachunkowego

Wielkość tekstu:

Moduły informacyjne dostępne na koncie biura rachunkowego

Wprowadzone w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych moduły informacyjne mają na celu umożliwienie użytkownikowi spersonalizowania informacji widocznych w zakładce START » STRONA GŁÓWNA. Dzięki tej funkcji możliwe jest dodawanie, usuwanie oraz przesuwanie wybranego modułu w dowolne miejsce. Dzięki temu, użytkownik może przystosować zakładkę do własnych potrzeb. Moduły dodawane są po kliknięciu w USTAWIENIA, a następnie poprzez przełączenie suwaka przy module. Natomiast ich wyłączenie polega na kliknięciu trzech kropek w prawej, górnej części modułu, a następnie opcji WYŁĄCZ.

moduły informacyjne

Moduł informacyjny dla pracowników biura

Pracownicy biura rachunkowego po przejściu na konto klienta mają możliwość skorzystania z modułu informacyjnego klienta. Dany moduł zawiera wszystkie niezbędne informacje podatkowe wybranego klienta. Dodatkowo znajdują się w nim zakładki takie jak:

 • Obsługa
 • Księgowość
 • Kadry
 • Faktury
 • Dokumenty
 • Wydarzenia

moduły informacyjne

3 pierwsze moduły posiadają notatniki, w których można zapisywać różne informacje, które mogą być pomocne przy rozliczaniu danego klienta. Notatnik posiada funkcję autozapisu, który zapisuje treść notatki po 5 sekundach bezczynności lub po kliknięciu w obszar poza polem tekstowym. Co ważne dodane notatki nie będą widoczne dla przedsiębiorcy, ponieważ cały moduł jest widoczny tylko dla pracowników biura.

Zakładka FAKTURY zawiera wszystkie faktury wystawione przez biuro dla danego klienta (za prowadzenie księgowości).

Moduły informacyjne - Faktury

Sekcja DOKUMENTY zawiera wszelkie dokumenty z zakładki CRM. Można dzięki temu w prosty sposób dodawać nowe dokumenty lub weryfikować przesłane dokumenty przez klienta.

Moduły informacyjne - Dokumenty

Ostatni zakładka, WYDARZENIA, jest skrótem do modułu CRM » WYDARZENIA. Istnieje w niej możliwość tworzenia wydarzeń do użytku biura rachunkowego.

Moduły informacyjne - Wydarzenia

Przypięcie Opiekuna oraz Kadrowego z poziomu strony głównej

W sekcji, gdzie widoczne są podstawowe informacje o koncie klienta szef biura ma możliwość przypięcia do firmy klienta Opiekuna oraz Kadrowego za pomocą ikonki  

 

Moduły informacyjne - przypięcie Opiekuna oraz Kadrowego

 

Po kliknięciu w ikonkę “+” pojawi się okno z widokiem użytkowników, możliwych do przypięcia jako Opiekun lub Kadrowy na danej firmie.

Po otwarciu okna z wyborem użytkownika, należy zaznaczyć go na liście a następnie kliknąć ZAPISZ.

Dostępne moduły informacyjne w systemie

Podatki i deklaracje

Moduł ten obejmuje zobowiązania względem Urzędu Skarbowego oraz ZUS. W pierwszej części są zawarte informacje dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT, dzięki czemu w szybki sposób można wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, podatek VAT i wygenerować JPK V7 oraz inne informacje podsumowujące VAT, które będą dostępne w module w sytuacji, gdy w danym miesiącu podlegają wysyłce do Urzędu. 

W sytuacji, gdy nie został wyliczony podatek można skorzystać z funkcji WYLICZ lub w przypadku nie wygenerowania pliku JPK_V7 wybrać opcję GENERUJ. Analogicznie można w ten sposób wygenerować formularz ZUS DRA.

Moduły informacyjne - wylicz

Nieuregulowane należności i zobowiązania

Moduł ten informuje o wartości nieuregulowanych należności i zobowiązań w formie zestawień dotyczących bieżącego miesiąca lub wszystkich razem. Poprzez kliknięcie na kwotę otworzy się okno, w którym znajduje się spis faktur, dla których nie doszło do uregulowania należności lub zobowiązań (w zależności od tego, na którą kwotę klikniemy).

Moduły informacyjne - należności i zobowiązania

Informacje o tym, jak rozliczyć fakturę w systemie znajdują się w artykule: Wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności

Wystaw fakturę

Moduł ten umożliwia szybkie wystawienie faktury oraz podgląd ostatnio wystawionych dokumentów. Klikając w numer poszczególnego dokumentu otworzy się nowe okno, w którym widoczne będą szczegóły wystawionej faktury. Dodatkowo istnieje możliwość rozliczenia danego dokumentu z tego miejsca.

Moduły informacyjne - dokumenty

Prognoza podatków

Moduł ten informuje o prognozowanej wysokości podatku VAT oraz PIT, który obliczany jest na podstawie dotychczas wprowadzonych faktur. Aby dane zostały odświeżone należy kliknąć na ikonę strzałek. 

Stan kasy

Moduł ten pozwala kontrolować posiadane przez firmę zasoby pieniężne w gotówce. Dodatkowo umożliwia monitorowanie wszystkich przychodów i kosztów, które zostały rozliczone gotówką.

Moduły informacyjne - kasa

Aby moduł był dostępny niezbędne jest uprzednie uruchomienie funkcji kasy w zakładce USTAWIENIA » INNE » KASA.
Więcej informacji o module KASA, znajduje się w artykule: Moduł kasowy - jak włączyć?

Pozostałe moduły

Oprócz powyższych modułów na stronie głównej w zakładce START » STRONA GŁÓWNA znajdują się takie moduły, jak:

 • Księguj wydatek z OCR- miejsce do księgowania faktur oraz podglądu 5. ostatnich zaksięgowanych faktur lub faktur gotowych do zaksięgowania.
 • Wyniki firmy - miejsce, w którym można zweryfikować aktualne przychody i koszty firmy.
 • Stan zatrudnienia - ilość dostępnych i zatrudnionych pracowników z modułu Kadry.
 • Proces zatrudnienia - moduł do procesowego zatrudnienia pracownika tak, aby nie zapomnieć o żadnym kroku.
 • Koszty zatrudnienia - moduł podsumowujący koszty za umowy pracowników z modułu Kadry.
 • Notatki - miejsce do szczegółowego opisania danych firmy lub odnotowania osobistych notatek dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
 • Statusy księgowe miesięcy - moduł, który pokazuje widok wszystkich okresów rozliczeniowych w ciągu roku podatkowego - można w nim zmienić status poszczególnych okresów na “w trakcie księgowania”, “otwarty” lub “zamknięty”.
 • Terminarz - moduł z kalendarzem, w którym można dodawać i nadzorować zbliżające się terminy.
 • Kalendarz - moduł z kalendarzem.
 • Faktury za usługi księgowe - miejsce, w którym będą widoczne faktury za usługi księgowe wystawione w systemie wFirma,
 • Rozlicz miesiąc -  funkcja dzięki której możliwe jest rozliczenie comiesięcznych zobowiązań podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów