0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty korygującej

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl udostępniona została funkcja dzięki, której możliwa jest korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty korygującej. Funkcja ta pozwoli użytkownikowi na automatyczne skorygowanie danych w pliku JPK_V7 zgodnie z informacją otrzymaną na nocie. 

Jakie dane może skorygować nabywca za pomocą noty korygującej?

Nota korygująca jest dokumentem korygującym, który może wystawić nabywca w sytuacji gdy otrzymana przez niego faktura zakupu według niego zawiera błędy. Przykładowymi błędami jakie może poprawić nota korygująca to:

  • błędny adres nabywcy lub sprzedawcy,

  • niewłaściwy NIP,

  • błędna data sprzedaży, odbioru, terminu płatności,

  • w przypadku zakupu paliwa - niewłaściwy numer rejestracyjny pojazdu,

  • złe oznaczenie towaru lub usługi.

W pliku JPK_V7 nie jest wykazywany adres nabywcy, w związku z czym w sytuacji gdy nota korygująca dotyczy tej zmiany nie jest konieczne korygowanie pliku JPK.

Korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty w systemie

W systemie korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty korygującej odbywa się przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę pierwotną do której otrzymano notę. Następnie należy skorzystać z opcji MODYFIKUJ » ZMIEŃ DANE FORMALNE.

korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty

Po skorzystaniu z tej opcji pojawi się okno wyboru, gdzie należy skorzystać z opcji NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ NOTY KORYGUJĄCEJ. 

korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty

W kolejnym kroku pojawi się okno “Modyfikacja faktury na podstawie noty korygującej”, w którym można zmodyfikować:

  • dane nabywcy i dzięki opcji ZAPISZ ZMIANY DO KATALOGU KONTRAHENTÓW od razu zapisać zmianę w katalogu kontrahentów dostępnym w CRM » KONTRAHENCI.

  • numer faktury sprzedaży,

  • metodę płatności,

  • termin płatności razem z ilością dni wynikającą z terminu płatności.

korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty

Po zapisaniu zmiany danych przy fakturze sprzedaży pojawi się przy niej ikona korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty informująca o wprowadzonej nocie korygującej oraz wpis w ewidencjach zostanie przez system automatycznie poprawiony o dokonaną zmianę danych formalnych.

Korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty korygującej nie wpływa na pierwotny wydruk faktury sprzedaży, a bezpośrednio na dane ujęte w ewidencjach podatkowych.

Korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty korygującej a JPK_V7

W sytuacji gdy korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty korygującej wprowadzana jest do faktury sprzedaży, która została już ujęta w pliku JPK_V7 to wówczas pojawi się  komunikat informujący o konieczności skorygowania pliku JPK. W przypadku zmiany danych formalnych, należy dokonać  tylko korekty części ewidencyjnej.

korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty

Generowanie oraz wysyłkę korekty JPK_V7 obrazuje artykuł pomocy: Korekta JPK V7 - jak wygenerować i wysłać z systemu wfirma.pl?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów