Rejestr zakupu VAT

Rejestr VAT zakupów w wfirma.pl

Rejestr zakupu VAT znajduje się w zakładce EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW. Trafiają do niego automatycznie faktury zakupu (w tym dotyczące WNT, importu towarów i usług), wprowadzone do systemu w zakładce WYDATKI.

Rejestr zakupu VAT dodawanie wpisu

Rejestr VAT zakupów dostępny jest tylko w pakietach Księgowość online lub Księgowość online + Rozbudowany magazyn.

Ręczne dodawanie wpisów do rejestru zakupów VAT

Wpisy do rejestru zakupów VAT można również wprowadzić ręcznie, przechodząc do zakładki EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW » DODAJ WPIS.

Rejestr zakupu vat - jak dodać wpis

Pozycje wprowadzone w ten sposób nie zostaną przeniesione do Księgi Przychodów i Rozchodów i uwzględnione w podatku dochodowym. Wpisy te zostaną ujęte wyłącznie w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Rejestr zakupu VAT - wpis bezpośredni

Rejestr zakupu VAT - dodawanie załączników

W rejestrze zakupów VAT jest możliwość załączenia dokumentów dotyczących danego wpisu wprowadzonego bezpośrednio. Służy do tego przyciskRejestr zakupu vat -załącznik. Pojawia się on po najechaniu kursorem na dany wiersz.

Rejestr zakupu VAT - załącznik

Powielanie ręcznych wpisów w rejestrze zakupów VAT

Dzięki opcji POWIEL można powielić dany wpis (bezpośredni wpis do rejestru) z rejestru zakupu VAT. Po zaznaczeniu danego wpisu i wybraniu opcji MODYFIKUJ » POWIEL, zostanie wyświetlone okno, w którym uzupełnione są dane: dostawca, data księgowania, rodzaj wydatku, wartość netto oraz stawka VAT z wpisu.

Rejestr zakupu vat - powielanie wpisów

Selekcjonowanie bezpośrednich wpisów w rejestrze zakupów VAT

W rejestrze zakupu VAT można usuwać bądź modyfikować jedynie wpisy bezpośrednio wprowadzane poprzez zakładkę REJESTR ZAKUPÓW. Wpisy te można wyfiltrować przy użyciu opcji PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE znajdującej się w lewym górnym rogu tabeli rejestru (obok Lp). Jeżeli jest co najmniej jeden wpis ręczny, przy kliknięciu na opcję PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE, pojawi się dodatkowy przycisk POKAŻ, dzięki któremu można wyselekcjonować wpisy dodane ręcznie.

Rejestr zakupu vat - selekcjaRęczne wpisy w Rejestrze zakupu VAT można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. by obsłużyć nietypowe przypadki. Zwykle należy korzystać z zakładki WYDATKI.

Dodawanie wpisów bezpośrednio do deklaracji VAT

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca jest obowiązany dodać wpisy bezpośrednio do deklaracji VAT. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik musi dokonać:

Aby dodać wpisy bezpośrednio do deklaracji VAT-7/VAT-7K należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć odpowiednie pole.

Rejestr zakupu vat - bezpośredni wpis do deklaracji

Po zapisaniu zostaną automatycznie dodane wpisy w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

Rejestr zakupu vat - ujęcie w deklaracji

Drukowanie rejestrów zakupów VAT

Rejestr zakupu VAT można wydrukować, wybierając w pasku zadań opcję DRUKUJ.

Rejestr zakupu VAT - drukuj