Rezerwacje produktów od klientów

System wFirma.pl umożliwia dodawanie rezerwacji od klientów i na ich podstawie wystawiania dokumentów WZ, faktur lub paragonów, zmniejszających ilość towarów w stanach magazynowych. Dzięki temu użytkownik może kontrolować rezerwacje, stany magazynowe oraz być informowany o konieczności złożenia zamówienia brakującego towaru u dostawcy.

Dodawanie rezerwacji

Rezerwację można dodać w zakładce MAGAZYN » REZERWACJE przez akcję DODAJ.

Rezerwacje - dodawanie rezerwacji

Pojawi się okno dialogowe Dodawanie nowego dokumentu R (R jak Rezerwacja), w którym należy wybrać kontrahenta oraz uzupełnić listę zarezerwowanych dla niego towarów. W tabeli zmieni się status rezerwacji na oczekująca.

Rezerwacje - status

Po dodaniu do niej dokumentu WZ, faktury lub paragonu status zmieni się na zrealizowany.

Rezerwacje - zrealizowana

Blokada wydań magazynowych

W systemie wFirma istnieje możliwość zablokowania wydania towaru, który został zarezerwowany. Aby zablokować możliwość wydania towaru, konieczne jest uruchomienie funkcji BLOKADA WYDAŃ MAGAZYNOWYCH PRZEZ REZERWACJE. Funkcja ta dostępna jest w zakładce USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE.

Rezerwacje - blokada wydań

Dodawanie dokumentów na podstawie rezerwacji

Na podstawie wystawionej wcześniej rezerwacji można wystawić dokument WZ, fakturę (zwykłą lub pro forma), paragon (fiskalny, niefiskalny) lub nowe zamówienie. Na ich podstawie zmieni się stan magazynowy danego produktu, WZ zostanie zapisane w zakładce DOKUMENTY, a faktura i paragon (o ile był zaksięgowany), trafią do przychodów, KPiR/ewidencji przychodów oraz rejestru sprzedaży VAT. Zamówienia będą widoczne w zakładce MAGAZYN » ZAMÓWIENIA. Po wystawieniu dokumentu status zmieni się na zrealizowany.

Rezerwacje - wystawienie dokumentu WZ

Dodawanie zamówienia na podstawie rezerwacji

Na podstawie rezerwacji można również wygenerować zamówienie (bez konieczności przechodzenia do zakładki ZAMÓWIENIA). W tym celu należy zaznaczyć wybraną rezerwację i wybrać akcje WYSTAW » ZAMÓWIENIE.

Rezerwacje - dodanie zamówienia

Pojawi się okno dialogowe z danymi pobranymi z rezerwacji. Całość potwierdzamy poprzez UTWÓRZ ZAMÓWIENIA.

Rezerwacje - nowe zamówienie do rezerwacji

Tak wygenerowane zamówienie pojawi się w zakładce ZAMÓWIENIA, a jego status, do momentu wystawienia dokumentu związanego z wydaniem towaru, będzie oznaczony jako W REALIZACJI.

Więcej na temat składania zamówień, w artykule: Zamówienia do dostawców.