Rezerwacje produktów od klientów

System wfirma.pl umożliwia dodawanie rezerwacji od klientów i na ich podstawie wystawiania dokumentów WZ, faktur lub paragonów, zmniejszających ilość towarów w stanach magazynowych. Dzięki temu użytkownik może kontrolować rezerwacje, stany magazynowe oraz być informowany o konieczności złożenia zamówienia brakującego towaru u dostawcy.

Dodawanie rezerwacji

Rezerwację można dodać w zakładce MAGAZYN » REZERWACJE przez akcję DODAJ.

rezerwacje

Pojawi się okno dialogowe Dodawanie nowego dokumentu R (R jak Rezerwacja), w którym należy wybrać kontrahenta oraz uzupełnić listę zarezerwowanych dla niego towarów. W tabeli zmieni się status rezerwacji na oczekująca.

rezerwacje

Po dodaniu do niej dokumentu WZ, faktury lub paragonu status zmieni się na ZREALIZOWANY.

rezerwacje - status

Blokada wydań magazynowych

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość zablokowania wydania towaru, który został zarezerwowany. Aby zablokować możliwość wydania towaru, konieczne jest uruchomienie funkcji BLOKADA WYDAŃ MAGAZYNOWYCH PRZEZ REZERWACJE. W tym celu w zakładce USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » MAGAZYNY, oznaczamy magazyn i korzystamy z funkcji MODYFIKUJ. W oknie które się pojawi oznaczamy funkcję BLOKADA WYDAŃ MAGAZYNOWYCH PRZEZ REZERWACJE.

rezerwacje

Dodawanie dokumentów na podstawie rezerwacji

Na podstawie wystawionej wcześniej rezerwacji można wystawić dokument WZ, fakturę (zwykłą), pro formę, paragon (fiskalny, niefiskalny) lub nowe zamówienie. Na ich podstawie zmieni się stan magazynowy danego produktu, a WZ zostanie zapisane w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY.Natomiast w sytuacji gdy do rezerwacji była wystawiana faktura bądź paragon (o ile był zaksięgowany), trafią one do kolumny 7 "Sprzedaż towarów i usług" w KPiR lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtu) oraz rejestru sprzedaży VAT (w przypadku czynnych podatników VAT). W sytuacji gdy do rezerwacji zostanie wystawione:

  • zamówienie będzie ono widoczne w zakładce MAGAZYN » ZAMÓWIENIA,
  • pro forma będzie ona widoczna w zakładce: PRZYCHODY » PRO FORMY.

przy czym aby dokonała się realizacja rezerwacji niezbędne należy wystawić dokument księgowy typu faktura bądź paragon. Dopiero na ich podstawie status zmieni się na ZREALIZOWANY.

Rezerwacje - wystawienie dokumentu WZ

Dodawanie zamówienia na podstawie rezerwacji

Na podstawie rezerwacji można również wygenerować zamówienie (bez konieczności przechodzenia do zakładki ZAMÓWIENIA). W tym celu należy zaznaczyć wybraną rezerwację i wybrać akcje WYSTAW » ZAMÓWIENIE.

Rezerwacje - dodanie zamówienia

Pojawi się okno dialogowe z danymi pobranymi z rezerwacji. Całość potwierdzamy bądź modyfikujemy wedle uznania i tworzymy zamówienie poprzez akcje UTWÓRZ ZAMÓWIENIA

rezerwacje 

Tak wygenerowane zamówienie pojawi się w zakładce ZAMÓWIENIA, a jego status, do momentu wystawienia dokumentu związanego z wydaniem towaru, będzie oznaczony jako W REALIZACJI.

Więcej na temat składania zamówień, w artykule: Zamówienia do dostawców.