0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kody wysyłki przy komunikacji z serwerem urzędu skarbowego w systemie wFirma

Wielkość tekstu:

Wysyłka e-deklaracji w systemie wfirma dla biur rachunkowych odbywa się fazowo, czyli system wykonuje szereg czynności aby przesyłka przeszła prawidłową weryfikację i w rezultacie trafiła do serwerów ZUS/US/MF. Aby poinformować użytkownika o statusie wysyłki system przesyła do użytkownika wiadomości systemowe z kodem wysyłki wraz z ich wyjaśnieniem. Dodatkowo, obok plików zleconych do wysyłki widoczny jest aktualny status w formie kolorowych kopert.

Jakie występują kody wysyłki przy pozytywnie przyjętej wysyłce?

Kody wysyłki dla danej deklaracji znaleźć można na dwóch poziomach:

 • w zakładce: BIURO » WIADOMOŚCI » WIADOMOŚCI SYSTEMOWE lub
 • poprzez kliknięcie na kopertę znajdującą się przy deklaracji w zakładce BIURO » DEKLARACJE.

Deklaracje ZUS

 1. Dokument został dodany do kolejki wysyłki i wkrótce zostanie wysłany do serwera EWD ZUS.
 2. KOD 301 - Przesyłka została wysłana do systemu EWD ZUS. Oczekiwanie na potwierdzenie odbioru.
 3. KOD 200 - Przesyłka przyjęta do ZUS. 

Deklaracje skarbowe (VAT i PIT)

 1. Dokument został dodany do kolejki wysyłki i wkrótce zostanie wysłany do serwera MF.
 2. KOD 301 - Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
 3. KOD 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.

Jednolity plik kontrolny rejestru VAT zakupu oraz sprzedaży - JPK_V7

 1. Dokument został dodany do kolejki wysyłki i wkrótce zostanie wysłany do serwera MF.
 2. KOD 301 - Dokument został przekazany do serwera MF.
 3. KOD 120 - Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu 
 4. KOD 303 - Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
 5. KOD 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO

Ważne!

W trakcie wysyłki może się pojawić dodatkowy KOD 302 (dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu), który jest kodem pośrednim pomiędzy dodatkowym weryfikacyjnym przetwarzaniem, a zakończeniem przetwarzania.

Koperty przy deklaracji

Po zleceniu deklaracji do wysyłki pojawia się przy niej koperta, która zmienia kolor w zależności od otrzymanego statusu wysyłki.

Wyróżniamy następujące kolory kopert:

Kody wysyłki - szara koperta- szara koperta oznacza, że deklaracja została zlecona do wysyłki.

Kody wysyłki - czerwona koperta- czerwona koperta oznacza, że przesyłka nie przeszła prawidłowej weryfikacji i nie została dostarczona do odbiorcy.
Kody wysyłki - zielona koperta- zielona koperta oznacza, że przesyłka przeszła pomyślną weryfikację, deklaracja doszła do odbiorcy i możliwe jest pobranie UPO.

Najczęstsze błędy przy wysyłce e-deklaracji

W trakcie wysyłki e-deklaracji mogą pojawić się błędy, które uniemożliwiają pozytywne przejście wysyłki do serwerów MF.

Standardowymi błędami są między innymi:

 • Błąd 402 - oznacza, że podmiot, u którego zlecana jest wysyłka nie złożył pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji osobie zlecającej swoim podpisem wysyłkę. Rozwiązaniem tego błędu jest złożenie formularza UPL-1 przez podmiot u którego zlecana jest wysyłka.
 • Błąd 404 - oznacza, że deklaracja została podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego, który jest nieważny (minął jego okres ważności),
 • Błąd 414 - oznacza, że wystąpił błąd w danych autoryzujących np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL czy kwocie przychodu.
 • Błąd 411 - oznacza, że składana deklaracja z takim identyfikatorem podatkowym została już wcześniej złożona. Rozwiązaniem tego błędu jest przesłanie kolejnej deklaracji i wskazanie jako cel złożenia deklaracji KOREKTA lub kontakt z urzędem skarbowym (błąd ten nie jest uzależniony od działania systemu wfirma dla biur rachunkowych)

Ważne!

W przypadku błędu 414 najczęściej błędnie jest wprowadzana kwota przychodu z zeznania rocznego składanego w zeszłym roku. W 2021 roku autoryzacja wysyłki odbywa się poprzez wprowadzenie kwoty przychodu z zeznania rocznego z 2019 roku. Kwotę bierze się z:

 • PIT-36 - Pozycja 116 lub pozycja 173 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek
 • PIT-36L - Pozycja 20 lub pozycja 25
 • PIT-28 - Pozycja 46.
 • PIT-37 - Pozycja 69 albo pozycja 102 jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek.
 • PIT-38 - Pozycja 24.
 • PIT-39 - Pozycja 20.
W sytuacji gdy nie jest znana kwota przychodu lub użytkownik nie jest jej pewien może w tej sprawie skontaktować się z urzędem skarbowym.

Jeśli dane są na 100% poprawne, a po przesłaniu deklaracji pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia niezgodności danych weryfikacyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów