0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wielkość tekstu:

Każdy podmiot korzystający z serwisu wfirma.pl (przetwarzając w nim dane swoich kontrahentów) jest zobligowany, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej. W systemie odbywa się to elektronicznie podczas akceptacji regulaminu świadczenia usług, którego załącznikiem jest umowa powierzenia.

Generowanie umowy o powierzeniu przetwarzania danych w systemie

W celu jej wygenerowania należy przejść do zakładki USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » UMOWA POWIERZENIA » POBIERZ WYDRUK UMOWY.

Umowa powierzenia

System automatycznie wygeneruje umowę w formacie .pdf.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - podstawa prawna

Przedsiębiorca, budujący bazę kontrahentów w serwisie, staje się administratorem danych osobowych swoich klientów i dostawców. W celu zapewnienia należytej ochrony zapisanych w niej danych powinien powierzyć je na piśmie wfirma.pl

O zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych mówi art. 28 ust. 3 RODO.

Art. 28 ust. 3 RODO

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.


W rozumieniu tego artykułu użytkownik, który jest administratorem danych osobowych swoich kontrahentów, powierza wfirma.pl przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z aplikacji, udostępnionej on-line w systemie informatycznym strony wfirma.pl.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów