Dodawanie zakończenia umowy, a widok udostępnionego grafiku pracowniczego

W przypadku gdy pracodawca wprowadzi do systemu zakończenie do trwającej umowy pracowniczej, ale nie dokona publikacji danej umowy - widok udostępnionego grafiku pracowniczego się nie zmieni. Dopiero kiedy pracodawca opublikuje dokument pracownikowi, zobaczy on zmiany w swoim grafiku.

Zakończenie umowy przez pracodawcę

W celu dodania zakończenia do umowy należy wejść w zakładkę KADRY » UMOWY, zaznaczyć wytypowaną umowę i kliknąć opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Po wprowadzeniu informacji dotyczących warunków i terminów zakończenia umowy należy zapisać wprowadzone zmiany. W następnym kroku zostanie wygenerowane okno z komunikatem:

 

Przy zapisywaniu zakończenia umowy, system automatycznie dokona przeliczenia limitu urlopowego danej osoby, widocznego w systemie zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika, w Panelu Pracownika w zakładce NIEOBECNOŚCI.

Widok udostępnionego grafiku pracowniczego

Widok udostępnionego przez pracodawcę grafiku pracownika ulegnie zmianie, gdy pracodawca opublikuje pracownikowi dodane w systemie zakończenie do umowy. W celu opublikowania zakończenia umowy pracownikowi należy wejść w zakładkę KADRY » UMOWY, kliknąć w wytypowaną umowę. Następnie przechodzimy do zakładki HISTORIA ZMIAN UMOWY, zaznaczamy dodane zakończenie do umowy i klikamy OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ W PANELU PRACOWNIKA.

Artykuły z cyklu
„Panel Pracownika”