Dodawanie zakończenia umowy, a widok udostępnionego grafiku pracowniczego

W przypadku gdy pracodawca wprowadzi do systemu zakończenie do trwającej umowy pracowniczej, ale nie dokona publikacji danej umowy - widok udostępnionego grafiku pracowniczego się nie zmieni. Dopiero kiedy pracodawca opublikuje dokument pracownikowi, zobaczy on zmiany w swoim grafiku.

Zakończenie umowy przez pracodawcę

W celu dodania zakończenia do umowy należy wejść w zakładkę KADRY » UMOWY, zaznaczyć wytypowaną umowę i kliknąć opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Widok udostępnionego grafiku pracowniczego a zakończenie umowy - dodawanie zakończenia

Po wprowadzeniu informacji dotyczących warunków i terminów zakończenia umowy należy zapisać wprowadzone zmiany. W następnym kroku zostanie wygenerowane okno z komunikatem:

 Widok udostępnionego grafiku pracowniczego a zakończenie umowy - komunikat o przeliczeniu limitu urlopu

Przy zapisywaniu zakończenia umowy, system automatycznie dokona przeliczenia limitu urlopowego danej osoby, widocznego w systemie zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika, w panelu ePracownik w zakładce NIEOBECNOŚCI.

Widok udostępnionego grafiku pracowniczego

Widok udostępnionego przez pracodawcę grafiku pracownika ulegnie zmianie, gdy pracodawca opublikuje pracownikowi dodane w systemie zakończenie do umowy.

Widok udostępnionego grafiku pracowniczego a zakończenie umowy - publikacja zakończenia umowy

W celu opublikowania zakończenia umowy pracownikowi należy z poziomu zakładki KADRY » UMOWY kliknąć w wytypowaną umowę. Następnie należy przejść do zakładki HISTORIA ZMIAN UMOWY, zaznaczyć dodane zakończenie do umowy i wybrać opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ W PANELU ePRACOWNIK.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn