0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Wielkość tekstu:

Od października 2020 roku obowiązuje plik JPK V7, który zastąpił obowiązującą uprzednio  strukturę JPK VAT i deklarację VAT-7/7K. W nowej strukturze JPK czynni podatnicy VAT mają obowiązek oznaczania rodzajów transakcji kodami, które wykazywane będą w części ewidencyjnej pliku. Wraz z wprowadzonymi zmianami, w systemie wFirma.pl użytkownicy, mają możliwość oznaczania transakcji zgodnie z nowymi wymogami, które automatycznie zostaną ujęte w nowym pliku JPK.

Transakcje szczególne, które wskazać?

W związku z koniecznością oznaczania transakcji poszczególnymi symbolami w pliku JPK, poniżej znajdują się symbole jakie należy stosować dla wybranych transakcji w nowym pliku JPK V7.

Skrót 

Rozwinięcie 

Opis

TT_WNT

WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT. 

TT_D 

WDT dla ostatniego podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej 

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT.

I_42 

WDT po imporcie tych towarów w ramach procedury 42 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). 

I_63 

WDT po imporcie tych towarów w ramach procedury 63 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import). 

B_SPV

Transfer bonu jednego przeznaczenia

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT. 

B_SPV_ 

DOSTAWA 

Sprzedaż bonu jednego przeznaczenia 

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT.

B_MPV_ 

PROWIZJA

Pośrednictwo sprzedaży bonu różnego przeznaczenia

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy. 

SW 

Sprzedaż wysyłkowa do UE 

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT. (Kod stosowany do 30.06.2021)

EE

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych o których mowa w art. 28k ustawy o VAT. (Kod stosowany do 31.12.2021)

WSTO_EE

Sprzedaż wysyłkowa do UE oraz świadczenie usług TBE

Sprzedaż wysyłkowa do UE przed przekroczeniem limitu sprzedaży 42.000 zł oraz świadczenie usług TBE czyli telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT. (Kod stosowany od 01.01.2022)

IED

Sprzedaż wysyłkowa do UE przez podatników ułatwiających dostawę za pomocą interfejsu elektronicznego

Oznaczenie stosowane przez operatorów interfejsów elektronicznych, którzy nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS, a ułatwiają dostawę towarów na rzecz osób prywatnych. Więcej: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość

Jak włączyć oznaczenia rodzajów transakcji?

W związku z tym, że u każdego użytkownika mogą występować różne rodzaje transakcji, w systemie istnieje możliwość wyboru oznaczeń, które będą się pojawiać przy wystawianiu faktur VAT sprzedaży bądź księgowaniu faktur VAT zakupu. Aby dokonać wyboru oznaczeń należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7. W oknie, które się pojawi należy w podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE wskazać transakcje, które mogą dotyczyć lub dotyczą działalności.

Oznaczenia rodzajów transakcji - ustawienia

Oznaczenia rodzajów transakcji – strona sprzedaży

Po wybraniu oznaczeń rodzajów transakcji w ustawieniach dotyczących transakcji sprzedaży możliwe będzie ich wybranie na poziomie wystawienia faktury sprzedaży. 

Do oznaczeń transakcji w przypadku sprzedaży należy wyróżnić m.in. oznaczenia: 

 • WSTO_EE czyli dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej towarów do UE - jeżeli podatnik dokonuje, sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych, elektronicznych lub sprzedaży wysyłkowej towaru do UE i nie przekroczył limitów rejestracji dla celów VAT w kraju nabywcy (VAT-OSS) wówczas taką transakcję należy oznaczyć korzystając z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ gdzie w podzakładce KSIĘGOWE jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać WSTO_EE

oznaczenia rodzajów transakcji

Po wystawieniu takiej faktury, system automatycznie oznaczy w nowym pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej, transakcję kodem WSTO_EE.TT_D czyli transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy - WDT towarów dla ostatniego podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej. Jeżeli podatnik, dokona takiej transakcji wówczas po oznaczeniu sprzedaży kodem TT_D. Transakcję tą, w systemie, należy oznaczyć w momencie wystawienia faktury poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ gdzie w podzakładce KSIĘGOWE w polu RODZAJE SPRZEDAŻY W JPK_V7 należy wybrać opcję TT_D

oznaczenia rodzajów transakcji

Zostanie ona ujęta automatycznie w części ewidencyjnej JPK_V7 z dodatkowym oznaczeniem cyfrą “1”.

 • I_42 oraz I_63 czyli transakcje dokumentujące WDT w przypadku szczególnych procedur importowych. Jeżeli użytkownik systemu korzysta z pakietu Księgowość Online, wówczas oznaczenia transakcji kodem I_42 lub I_63 można dokonać bezpośrednio w momencie wystawienia faktury sprzedaży, wybierając odpowiedni kod. W tym, w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ w podzakładce KSIĘGOWE jako RODZAJE SPRZEDAŻY W JPK_V7 należy wybrać I_42 lub I_63 w zależności od transakcji. 

oznaczenia rodzajów transakcji

Natomiast, jeżeli użytkownik korzysta z pakietu KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + MAGAZYN, wówczas w momencie księgowania faktury zakupu poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA BEZ VAT » ZAKUP TOW. HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODST. poprzez podzakładkę POZYCJE w podzakładce ZAAWANSOWANE pojawią się dodatkowe pola I_42 oraz I_63 i po zapisaniu, faktury wprowadzone towary na stan magazynu zostaną oznaczone właściwym kodem I_42 lub I_63.

oznaczenia rodzajów transakcji

Następnie w momencie wystawiania faktury sprzedaży w ramach WDT w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, jeżeli:

 • wybrana zostanie stawka VAT 0% WDT oraz

 • wybrany zostanie produkt (partia) z magazynu oznaczony symbolem I_42 lub I_63

– wówczas system automatycznie jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybierze właściwy symbol.

 • Oznaczeniom podlegają również transakcje emisji bonów, które w nowym pliku JPK_V7 powinny zostać oznaczone poniższymi kodami w zależności od dokonanej transakcji: 

  • B_SPV - w przypadku transferu bonu jednego przeznaczenia
  • B_SPV_DOSTAWA - w przypadku dostawy towarów i usług w oparciu o bon jednego przeznaczenia
  • B_MPV_ PROWIZJA - w przypadku pośredniczenia w transferze bonu różnego przeznaczenia

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość oznaczenia emisji lub pośrednictwa w transferze bonów na etapie wystawiania faktury. W celu wystawienia faktury sprzedaży dokumentującej emisje bonu, należy w zakładce w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ » KSIĘGOWE » RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybrać właściwy symbol danej transakcji – B_SPV, B_SPV_DOSTAWA lub B_SPV_PROWIZJA.

oznaczenia rodzajów transakcji

Po zapisaniu, faktura sprzedaży zostanie automatycznie oznaczona właściwym kodem w części ewidencyjnej sprzedaży pliku JPK_V7. Przypisany kod w pliku JPK_V7 zostanie oznaczony cyfrą “1”.

 • IED czyli transakcja sprzedaży do UE przez podatników ułatwiających dostawę za pomocą interfejsu elektronicznego. Oznaczenie to stosowane jest przez operatorów interfejsów elektronicznych, którzy nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS, a ułatwiają dostawę towarów na rzecz osób prywatnych. Transakcję tą, w systemie, należy oznaczyć w momencie wystawienia faktury poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ gdzie w podzakładce KSIĘGOWE w polu RODZAJE SPRZEDAŻY W JPK_V7 należy wybrać opcję IED

oznaczenia rodzajów transakcji

 • MPP (kod nie jest stosowany w JPKV7 od 01.01.2022) czyli mechanizm podzielonej płatności - faktura podlegająca obowiązkowej zapłacie w procedurze split payment zostanie automatycznie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem “MPP”. 

Aby wystawić fakturę sprzedaży z adnotacją “mechanizm podzielonej płatności” użytkownik, nie musi stosować dodatkowych oznaczeń w zakładce USTAWIENIA.

W celu wystawienia faktury z oznaczeniem „MPP”, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Następnie w podzakładce KSIĘGOWE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy zaznaczyć opcję:

 • PODZIELONA PŁATNOŚĆ – w przypadku sprzedaży towarów lub usług innych niż budowlane lub,

 • USŁUGI BUDOWLANEPRZYPADEK SZCZEGÓLNY – w przypadku usług budowlanych, dla których obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstaje w dacie wystawienia faktury.

oznaczenia rodzajów transakcji

Tak, wystawiona faktura sprzedaży, zostanie automatycznie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z właściwym oznaczeniem “MPP”.

Oznaczenia rodzajów transakcji – strona zakupu

W przypadku transakcji zakupu również występują szczególne oznaczenia – TT_WNT, IMP oraz MPP. Transakcje te, użytkownik systemu może wykazać w trakcie księgowania faktury kosztowej.

W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie, które się pojawi należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą zakupu i następnie przejść do podzakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie w przypadku: 

 • WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej - należy zaznaczyć opcję WNT i następnie opcję TT_WNT

oznaczenia rodzajów transakcji

Transakcja ta zostanie oznaczona w pliku JPK_V7 kodem TT_WNT.

 • IMP czyli import towarów z terytorium państwa nienależącego do Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli podatnik, dokonuje importu towarów, wówczas taka transakcja zostanie oznaczona w pliku JPK_V7 symbolem “IMP”. Natomiast, jeżeli następuje import towarów z zastosowaniem procedurze uproszczonej zgodnej z art. 33a ustawy o VAT, wówczas symbol “IMP” w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zostanie oznaczony cyfrą „1”.

oznaczenia rodzajów transakcji

Szczegółowy schemat księgowania faktury dotyczącej importu towarów został opisany w artykule: 
Jak zaksięgować import towarów z Chin?
Uproszczony import towarów spoza Unii Europejskiej

 • MPP (kod nie jest stosowany w JPKV7 od 01.01.2022) czyli mechanizm podzielonej płatności po stronie faktur kosztowych - w systemie fakturę dokumentującą transakcję objętą obowiązkową płatnością w modelu split payment należy księgować korzystając z zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ

oznaczenia rodzajów transakcji

Należy jednak pamiętać, że faktura zakupu musi zostać oznaczona symbolem MPP, jeżeli zostaną spełnione określone warunki, które szczegółowo zostały opisane w artykule: Obowiązkowy split payment - jak działa i kogo obowiązuje? 

Oznaczenia rodzajów transakcji - kody GTU 

Czynni podatnicy VAT, od 1 października 2020 roku mają obowiązek stosowania kodu GTU przy dostawie wybranych grup towarów lub świadczenia określonych usług. 

Nadawanie kodu GTU przy transakcjach sprzedaży w systemie wFirma.pl możliwe jest przy posiadaniu pakietu:

 • Fakturowanie + rozbudowany magazyn

 • Księgowość online

 • Księgowość online + rozbudowany magazyn

Aby wybrać odpowiednie GTU dla dokonywanej transakcji sprzedaży, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie znajduje się lista trzynastu kodów GTU, spośród których należy zaznaczyć odpowiednie dla użytkownika oznaczenia i kliknąć ZAPISZ.

Oznaczenia rodzajów transakcji - symbole GTU

Jeżeli użytkownik systemu, korzysta z pakietu:

 • Księgowość Online + rozbudowany magazyn lub,

 • Fakturowanie + rozbudowany magazyn

wówczas ma możliwość zautomatyzowania nadawania kodu GTU podczas wystawiania faktury sprzedaży poprzez przypisanie go do właściwego produktu. 

Jeżeli jednak użytkownik korzysta wyłącznie z pakietu Księgowość Online, wówczas w momencie wystawienia faktury sprzedaży konieczne jest przypisanie kodu GTU do danej pozycji ręcznie.

Szczegółowe omówienie, wystawienia faktury sprzedaży z zastosowaniem kodu GTU w zależności od posiadanego pakietu zostało opisane w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów