Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Od października 2020 roku wprowadzony zostanie nowy plik JPK V7, który ma zastąpić obecnie obowiązującą strukturę JPK VAT i deklarację VAT-7/7K. systemie wfirma.pl została już udostępniona możliwość oznaczenia rodzajów transakcji, aby użytkownik mógł zacząć przygotowania względem nowego pliku JPK, który ma zdecydowanie szerszy zakres informacji niż obecnie obowiązujący plik. 

Transakcje szczególne, które wskazać?

W związku ze wspomnianą koniecznością oznaczania rodzajów transakcji w nowym JPK V7 użytkownik może się na to przygotować jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku składania nowej struktury JPK. Poniżej znajdują się symbole jakie należy stosować dla transakcji w nowym pliku JPK V7.

Skrót 

Rozwinięcie 

Opis 

TT_WNT 

WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT. 

TT_D 

WDT dla ostatniego podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej 

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT. 

I_42 

WDT po imporcie tych towarów w ramach procedury 42 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). 

I_63 

WDT po imporcie tych towarów w ramach procedury 63 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import). 

B_SPV 

Transfer bonu jednego przeznaczenia 

 

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT. 

 

B_SPV_ 
DOSTAWA 

Sprzedaż bonu jednego przeznaczenia 

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT. 

B_MPV_ 
PROWIZJA 

Pośrednictwo sprzedaży bonu różnego przeznaczenia 

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy. 

SW 

Sprzedaż wysyłkowa do UE 

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT. 

EE 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych o których mowa w art. 28k ustawy o VAT. 

VAT_RR 

Faktura zakupu od rolnika ryczałtowego 

Zakup towarów od rolnika ryczałtowego udokumentowana fakturą. 

Jak włączyć oznaczenia rodzajów transakcji?

W związku z tym, że u każdego użytkownika mogą wystąpić różne rodzaje transakcji może on ustalić zakres oznaczeń, które będą się pojawiać przy wystawianiu faktur VAT sprzedaży bądź księgowaniu faktur VAT zakupu. Dzięki temu ilość dostępnych opcji widoczna w trakcie pracy w systemie nie będzie zaciemniać formularzy ponieważ rodzaje transakcji które nie występują w danej firmie będą ukryte. Aby je włączyć należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7. W oknie, które się pojawi należy w podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE wskazać transakcje, które mogą lub dotyczą działalności.

Oznaczenia rodzajów transakcji - ustawienia

Oznaczenia rodzajów transakcji – strona sprzedaży

Po wybraniu oznaczeń rodzajów transakcji w ustawieniach dotyczących transakcji sprzedaży możliwe będzie ich wybranie na poziomie wystawienia faktury sprzedaży (PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ). Aby wskazać odpowiednie oznaczenie należy je wybrać z listy w podzakładce KSIĘGOWE w pozycji RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7. 

Oznaczenia rodzajów transakcji - faktura sprzedaży

Analogicznie rodzaj sprzedaży w JPK V7 można określić przy wystawianiu proformy i oferty. 

Oznaczenia rodzajów transakcji – strona zakupu

W przypadku transakcji zakupu występują dwa szczególne oznaczenia – VAT_RR i TT_WNT. Aby je wskazać przy księgowaniu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie, które się pojawi należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą zakupu i następnie przejść do podzakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie w przypadku: 

  • faktury zakupu od rolnika ryczałtowego - należy oznaczyć opcję VAT_RR, 

Oznaczenia rodzajów transakcji - VAT_RR

  • WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej - należy oznaczyć opcję WNT i następnie opcję TT_WNT 

Oznaczenia rodzajów transakcji - transakcje zagraniczne