0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

API - INTERFEJS DLA PROGRAMISTÓW

 • api

Wielkość tekstu:

Uwaga! Zalecamy korzystać z nowego API, którego dokumentacja znajduje się pod adresem https://doc.wfirma.pl.
Stare API nie jest już rozwijane od kilku lat. W dniu 01.01.2019 roku zostało ono wyłączone.
API - INTERFEJS DLA PROGRAMISTÓW (NIEAKTUALNE) 

Serwis wFirma.pl udostępnia swoje możliwości dla zewnętrznych programów, umożliwiając:

 • wystawienia faktury VAT (lub proforma) i automatyczne dodanie kontrahenta
 • możliwość wybrania serii faktur
 • pobranie gotowej faktury VAT (oryginał, kopia lub obie strony, druczek przelewu, duplikat faktury)
 • wysłanie gotowej faktury na e-mail
 • wysłanie wiadomości systemowej
 • automatyczne zalogowanie na konto

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem XML (SOAP) z kodowaniem znaków w utf-8.

Każda metoda sprawdza ważność sesji przed wywołaniem, jeżeli otrzymają Państwo odpowiedź ERR_SESSION oznacza to że sesja wygasła lub id sesji ($sid) jest nieprawidłowy.

Ogólne uwagi dotyczące formatu danych

 • pola z cenami, rabatami z formatem oznaczonym jako NUMERIC(X,Y) mogą zawierać kropkę lub przecinek jako oznaczenie miejsca dziesiętnego

Obsługiwane metody API

login($username, $password)

Funkcja login() umożliwia uzyskanie identyfikatora sesji $sid umożliwiającego wywołanie pozostałych metod serwisu. Logowanie jest możliwe tylko na główne konto na wFirma.pl

Możliwe odpowiedzi:

 • $r['status'] == 'OK' - logowanie do serwisu przebiegło prawidłowo, $r['response'] zawiera przydzielony identyfikator sesji
 • $r['status'] == 'ERR_LOGIN' - w od komunikatu w $r['response'] oznacza błędne dane logowania
 • $r['status'] == 'ERR_PACKAGE' - używanie API wFirma.pl wymaga posiadania konta Premium (Faktura Premium lub Księgowość premium, może być to też bezpłatny okres testowy, patrz Cennik)
Przykład (PHP):
$C = new SoapClient(null, array(   'uri' => "http://api.wfirma.pl/",   'location' => "http://api.wfirma.pl",   'trace' => 1, ));  $r = $C->login('TWOJ_LOGIN','TWOJE_HASLO'); if ($r['status'] == 'OK') {   $sid = $r['response'];   // tutaj wywołanie innych metod ... } else {   echo "Wystąpił błąd: {$r['status']}: {$r['response']}"; } 
addInvoice($sid, $invoiceHeader, $contactorDetails, $invoiceContents)Metoda ta możliwia wystawienie faktury VAT lub faktury pro forma. Mozliwe odpowiedzi:
 • $r['status'] == 'OK' - faktura została wystawiona, $r['response'] zawiera id faktury
 • $r['status'] == 'ERR_VALIDATION' - pola faktury zawierają błędy 
  $r['response']['invoice'] - zawiera opis błędnych danych nagłówka faktury, 
  $r['response']['invoiceContent'] zawiera informacje o błędnych pozycjach w fakturze, 
  $r['response']['contractorDetail'] zawiera informacje o błędnych danych kontrahenta.

Przykładowe parametry i ich opis (PHP)
// nagłówek faktury $invoiceHeader = array(    'date' => '2009-01-01',       // data wystawienia,                     // format (YYYY-MM-DD)    'disposaldate' => '2009-01-01',   // data sprzedaży,                     // format (YYYY-MM-DD)    'paymentdate' => '2009-01-15',   // termin płatności,                     // format (YYYY-MM-DD)    'paymentmethod' => 'transfer',   // metoda płatności                     // możliwe wartości to                     // cash, transfer i compensation    'paid' => 0,            // opcjonalna flaga 0/1                     // czy faktura została                     // opłacona w całości,                     // 0 jest wartością domyślną    'description' => 'Tutaj moje uwagi',// opcjonalne uwagi na fakturze,                     // (max.320 znaków)    'auto_send' => '0',         // opcjonalna flaga 0/1                     // czy wysłać fakturę na                     // adres e-mail kontrahenta,                     // domyślna wartość to 0    'lump' => 'rate20',         // opcjonalna stawka ryczałtu                     // dla korzystających                     // z pakietu Księgowości,                     // możliwe wartości to: rate 20                     // rate17, rate8_5, rate5_5, rate3,                     // domyślna wartość,                     // jeżeli nie zostanie                     // podana, to rate20    'tax_evaluation_method' => 'netto', // określenie metody naliczania                     // cen na fakturze,                     // ceny w pozycjach faktury                     // pozycji podawane                     // netto lub brutto,                     // domyślna wartość to netto    'series' => 'domyślna', // opcjonalna nazwa serii faktur                // w wybranym typie faktury (normal, proforma)    'type' => 'normal',  // opcjonalnie typ dokumentu, możliwe wartości:              // normal - faktura VAT (wartość domyślna)              // proforma - faktura proforma              // bill - rachunek    'currency' => 'PLN',        // opcjonalnie waluta faktury,                     // możliwe wartości:                     // 'PLN' => 'złoty polski',                     // 'EUR' => 'euro',                     // 'USD' => 'dolar amerykański',                     // 'GBP' => 'funt szterling',                     // 'CHF' => 'frank szwajcarski',                     // 'UAH' => 'hrywna (Ukraina)',                     // 'CZK' => 'korona czeska',                     // 'DKK' => 'korona duńska',                     // 'EEK' => 'korona estońska',                     // 'ISK' => 'korona islandzka',                     // 'NOK' => 'korona norweska',                     // 'SEK' => 'korona szwedzka',                     // 'HRK' => 'kuna chorwacka',                     // 'RON' => 'lej rumuński',                     // 'BGN' => 'lew bułgarski',                     // 'TRY' => 'lira turecka',                     // 'LTL' => 'lit litewski',                     // 'LVL' => 'łat łotewski',                     // 'RUB' => 'rubel rosyjski'    'language' => 'pl',         // opcjonalnie język faktury,                     // możliwe wartości:                     // 'pl' => 'polski',                     // 'en' => 'pol-ang',                     // 'de' => 'pol-niem',                     // 'es' => 'pol-hisz',                     // 'no' => 'pol-norw',    'account' => 'konto firmowe',  // opcjonalnie                   // wybór konta bankowego                   // wg nazwy konta                   // konto musi być dodane                   // w ustawieniach firmy    'schema' => 'normal',  // opcjonalnie               // wybór schematu księgowego               // możliwe wartości               // 'normal' - zwykły (wartość domyślna)               // 'fracht' - usługi transportowe i budowlane               // 'small_taxpayer' - Faktura Małego Podatnika               // 'assessor' - Faktura za opinię biegłego    'schema_bill' => 0,   // opcjonalnie               // flaga 0/1 - faktura do paragonu    'template' => '3',  // opcjonalnie               // wybór szablonu wydruku               // jeżeli wartość nie jest podana               // jest brana z ustawień konta               // możliwe wartości:               // 3 - Elegancki               // 1 - Prosty               // 4 - Gradient               // 5 - Gradient II               // 6 - Old school               // 7 - Elegancki - mikro faktura               // 9 - Elegancki - druk przelewu );  // dane nabywcy $contractorDetails = array(   'name' => 'Jan Kowalski',     // nazwa pełna kontrahenta    'tax_id_type' => 'nip',      // nip, vat, pesel, regon, custom, none    'nip' => '1871698429',       // NIP kontrahenta, bez spacji i kresek    'street' => 'Kwiatowa 5',     // Ulica, nr domu i lokalu    'zip' => '59-413',         // kod pocztowy    'city' => 'Wrocław',        // miejscowość    'country' => 'PL',         // opcjonalnie kod państwa    'email' => 'jan@kowalski-test.com',// opcjonalnie adres e-mail    'add' => 1             // flaga 0/1 czy dopisać kontrahenta do katalogu                     // (dopasowanie po NIP, jeśli taki kontrahent                     // już jest to nie zostanie                     // dodany ani zaktualizowany) );  // pozycje towarów i usług na fakturze $invoiceContents = array(   array(     'name' => 'Mysz komputerowa', // nazwa towaru, max. 1024 znaki      'price' => '35,12',      // cenna netto lub brutto w zależności                     // od ustawienia tax_evaluation_method w                     // invoiceHeader, format NUMERIC(15,2)      'unit' => 'szt.',       // jednostka, max 64 znaki      'count' => '1',        // ilość towaru lub usługi, format NUMERIC(15,4)                     // max. 15 cyfr i dwie cyfry po przecniku      'vatcode' => '23',       // opcjonalnie stawka VAT,                     // możliwe wartości to                     // 23, 8, 5, 0, WDT, EXP, NP, ZW                     // domyślna wartość: 23      'classification' => '',    // opcjonalnie kod PKWiU dla obniżonych                     // stawek VAT      'discount' => '25,00'     // opcjonalnie rabat w pozycji faktury,                     // format NUMERIC(2,2)   ) ); 

Przykład (PHP):
// zmienne $sid, $invoiceHeader i $contractorDetails i $invoiceContents z poprzednich przykładów  // wystawienie faktury $r = $C->addInvoice($sid, $invoiceHeader, $contractorDetails, $invoiceContents);  if ($r['status']=='OK') {   $invoice_id = $r['response'];   $id_faktury = $r['object_id'];   // id faktury mozna wykorzystac np do wysyłania   // faktury na e-mail lub pobrania PDF z fakturą   // (patrz metody sendInvoice() i downloadInvoice()) } else {   // coś poszło nie tak   print_r($r['status']);   print_r($r['response']); } 
downloadInvoice($sid, $invoice_id, $email, $options)

Funkcja służąca wygenerowania linku do pobrania wystawionej wcześniej faktury. Link po wygenerowaniu działa przez 10 minut!

Przykład i opis parametrów (PHP)
// $sid - id sesji zwrócony przez metodę login() // $invoice_id - ID faktury zwrócony przez metodę addInvoice();  // dodatkowe ustawienia (opcjonalne) $options = array(   'page' => 'invoice',      // którą stronę faktury załączyć, możliwe wartości to:                   // invoice - oryginał                   // invoicecopy - kopia                   // all - wszystkie, wartość domyślna    'leaflet' => 0,         // flaga 0/1 czy dołączyć druczek przelewu                   // działa tylko dla metody płatności przelew,                   // domyślnie 0    'duplicate' => 0,        // flaga 0/1 czy nadrukować słowo duplikat                   // z aktualną datą,                   // domyślnie 0 );   // generujemy plik PDF z wydrukiem $response = $C->downloadInvoice($sid, $invoice_id, $options);  if ($response['status'] == 'OK') {   // w odpowiedzi przychodzi URL do pliku PDF, URL jest ważny przez 10 minut   $url_pliku_pdf = $response['response']; } else {   // coś poszło nie tak   switch ($response['status']) {     case 'ERR':       echo "Nieprawidłowwy ID faktury";       break;     case 'FATAL_ERROR':       echo "Błąd usługi - skontaktuj się z administratorem";       break;   } } 
logout($sid)

Funkcja logout() kończy sesję API i uniemożliwia wykonanie kolejnych metod z użyciem wcześniej pobranego identyfikatora sesji - $sid.

Przykład (PHP):
$C->logout($sid); 
sendInvoice($sid, $invoice_id, $email, $options)

Funkcja służąca do wysyłania faktury na e-mail, adres e-mail nie jest zapisywany w danych kontrahenta.

Przykład PHP i opis parametrów
// $sid - id sesji zwrócony przez metodę login() // $invoice_id - ID faktury zwrócony przez metodę addInvoice();  // dodatkowe ustawienia (opcjonalne) $options = array(   'subject' => 'Wystawiono fakturę',                   // Temat wiadomości e-mail, domyślnie 'Faktura od NAZWA_FIRMY'    'page' => 'invoice',      // którą stronę faktury załączyć, możliwe wartości to:                   // invoice - oryginał                   // invoicecopy - kopia                   // all - wszystkie, wartość domyślna    'leaflet' => 0,         // flaga 0/1 czy dołączyć druczek przelewu                   // działa tylko dla metody płatności przelew,                   // domyślnie 0    'duplicate' => 0,        // flaga 0/1 czy nadrukować słowo duplikat                   // z aktualną datą,                   // domyślnie 0    'cc' => '',           // opcjonalnie adres e-mail DW   'bcc' => '',          // opcjonalnie adres e-mail UDW    'body' => 'Przesyłam fakturę. Pozdrowienia'                   // treść wiadomości e-mail, jeśli nie będzie wpisana to                   // zostanie użyta treść zdefiniowana w ustawieniach firmy );  $response = $C->sendInvoice($sid, $invoice_id, 'spam@mediait.pl', $options);  switch ($response['response']) {   case 'OK':      // faktura wysłana     break;   case 'ERR':     // nie ma takiej faktury, sprawdź $invoice_id     break;   case 'FATAL_ERROR': // coś poszło nie tak - skontaktuj się z nami     break; } 
getLoginToken($sid)

Funkcja getLoginToken() pozwala na pobranie tokena umożliwiającego bezpieczne, automatyczne zalogowanie się do serwisu wFirma.pl. Po zalogowaniu token jest natychmiast unieważniany.

Przykład (PHP):
$r = $C->getLoginToken($sid); $token = $r['response']; header('Location: https://wfirma.pl/users/login/'.$token); exit(); 

Istnieje możliwość wybrania miejsca przekierowania po zalogowaniu poprzez podanie w adresie dodatkowego parametru:

 • https://wfirma.pl/users/login/$token/invoices - po zalogowaniu użytkownik jest przekierowany do zakładki Sprzedaż / Faktury VAT
 • https://wfirma.pl/users/login/$token - domyślne przekierowanie do zakładki Biuro
Uwaga! Zalecamy korzystać z nowego API, którego dokumentacja znajduje się pod adresem https://doc.wfirma.pl.
Stare API nie jest już rozwijane od kilku lat i w przyszłości zostanie wyłączone.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów