Czytnik kodów kreskowych

Użytkownicy wFirmy, którzy korzystają z modułu magazynowego, mogą również korzystać z czytników kodów kreskowych. W systemie wFirma.pl zadziała każdy czytnik kodów kreskowych, który wysyła odczytany kod  jako znaki z klawiatury i automatycznie dodaje znak nowej linii (Enter). Większość czytników działa w ten sposób.

Kod kreskowy do produktów w systemie można dodać z trzech miejsc:

  • z zakładki MAGAZYN,

  • z zakładki WYDATKI podczas wprowadzania faktur zakupu oraz

  • z zakładki PRZYCHODY podczas wystawiania faktur sprzedaży.

Listę towarów można w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY. Po wyborze opcji Produkt » Dodaj produkt w oknie dodawanie nowego produktu należy ustawić kursor na polu Kod produktu oraz automatycznie pobrać kod czytnikiem.

Czytnik kodów kreskowych

Aby dodać kod kreskowy do produktu poprzez WYDATKI. W tym celu, należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) i jako rodzaj wydatku wybrać: Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. W zakładce Pozycje należy kliknąć na opcję Dodaj produkt.

Czytnik kodów kreskowych - wydatek

W nowym oknie należy ustawić kursor w polu Kod produktu. W tym miejscu możliwe jest ręczne wpisanie kodu, bądź lub jego pobranie czytnikiem kodów (poprzez zeskanowanie bezpośrednio z produktu).

Czytnik kodów kreskowych - produkt

Podczas wystawiania faktury sprzedaży w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ należy umieścić kursor w polu Nazwa produktu oraz zeskanować kod kreskowy towaru do sprzedaży. Zostanie on automatycznie wstawiony do dokumentu. Aby wstawić kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów.

Czytnik kodów kreskowych - faktura

Wystawiając dokumenty magazynowe oraz wydatki można, za pomocą skanera, dodać produkt w identyczny sposób jak w przypadku faktury sprzedaży. Wystarczy ustawić kursor w polu odpowiedzialnym za nazwę produktu i zeskanować kod artykułu. Spowoduje to dodanie pozycji powiązanej z tym kodem oraz przejście do kolejnego wiersza dzięki czemu kolejne odczytanie kodu spowoduje dodanie nowego produktu do wystawianego dokumentu.