Integracja z DotPay

Integracja wfirma.pl z systemem DotPay daje możliwość dokonania zapłaty za fakturę poprzez jej odsyłacz wysłany drogą mailową do kontrahenta. Po dokonaniu płatności po stronie wfirma.pl do faktury automatycznie zostanie dodana płatność i zmieni się status faktury na rozliczoną.

Konfiguracja połączenia

Integrację należy przeprowadzić w zakładce USTAWIENIA w sekcji INTEGRACJE » BANKI I PŁATNOŚCI. Po otwarciu nowego okna należy przejść do zakładki DotPay.

 

dotpay

 

Po zalogowaniu na konto DotPay należy przejść do zakładki USTAWIENIA » POWIADOMIENIA » KONFIGURACJA URLC.

Dotpay ID to numer (bez znaków) w kolumnie Account, a Dotpay PIN to PIN w drugiej kolumnie. Użytkownik i hasło to dokładnie te same dane, którymi dokonuje się logowania do systemu DotPay.

 

dotpay

 

Dodawanie płatności

W zakładce USTAWIENIA w sekcji INTEGRACJE » BANK I PŁATNOŚCI, w nowo otwartym oknie należy wybrać zakładkę DotPay a następnie można dodatkowo zaznaczyć dwie opcje:

  • obsługa kart płatniczych,

  • dołącz przycisk płatności do maila z fakturą.

 

 

dotpay

 

Druga funkcja powoduje, że po wysłaniu faktury (PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » po zaznaczeniu faktury należy wybrać akcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAILEM) do kontrahenta w mailu pojawi się przycisk do płatności.

 

dotpay

 

Kontrahent, który otrzyma taką fakturę mailem i wybierze przycisk Zapłać zostanie przeniesiony do panelu klienta, gdzie będzie miał możliwość dokonania zapłaty za fakturę poprzez system DotPay. Po odnotowaniu płatności w systemie wfirma.pl, do faktury automatycznie dodane zostanie rozliczenie.

 

dotpay