0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dekompletacja produktów na części składowe

Wielkość tekstu:

W pakietach z rozbudowanym magazynem (Księgowość online + magazyn i Zarządzanie sprzedażą + magazyn) poza kompletowaniem towarów, możliwa jest również dekompletacja produktów na części składowe. Dzięki czemu użytkownik za pomocą opcji produkcji może zdemontować zakupiony produkt i przyjąć na magazyn jego części składowe, co wiąże się także z automatycznym zaktualizowaniem stanu magazynowego.

Przykład 1. 

Mamy na stanie 0 szt. nóg, 0 szt. blatu i 1 szt. gotowego produktu “stołu”. W ustawieniach gotowego produktu “stołu” - kompletu - należy wybrać kompletację, która oznacza, że gotowy produkt będzie składał się z 4 szt. nóg oraz 1 szt. blatu (uzupełniamy zakładkę KOMPLETACJA). Po realizacji demontażu, system zdejmie z magazynu 1 szt. gotowego produktu “stołu” (za pomocą dokumentu RW), a przyjmie na stan 4 szt. nóg i 1 szt. blatu ( za pomocą dokumentu PW).

Dekompletacja - w jaki sposób przebiega w systemie?

Dodanie kompletu do magazynu

Aby móc skorzystać z dekompletacji należy zdefiniować w systemie produkt - komplet. W tym celu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY i skorzystać z opcji PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie, które się otworzy należy w pierwszej kolejności zaznaczyć typ produktu - KOMPLET i uzupełnić pozostałe informacje o produkcie.

Dekompletacja produktów - jak przebiega?

Ważne jest ustawienie prawidłowej jednostki partii bowiem nie ulega ona późniejszej modyfikacji. Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Jednostki miar w katalogu produktów systemu wfirma.

W kolejnym kroku należy przejść do uaktywnionej zakładki KOMPLETACJA oraz wprowadzić części, które będą wchodziły w skład produktu głównego. Poprzez opcję + DODAJ PRODUKT możliwe jest dodanie nowych składników do listy w kompletacji. Natomiast za pomocą opcji SZUKAJ W KATALOGU możliwe jest wyszukanie wcześniej utworzonych produktów. Następnie należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład dekompletowanego produktu.

Dekompletacja produktów - dodawanie składników kompletu

Przed dokonaniem demontażu produktu należy uzupełnić jego stan magazynowy (MAGAZYN » PRODUKTY » PRZYJĘCIE), na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ.

Demontaż kompletu

Po wprowadzeniu na magazyn kompletu użytkownik może dokonać jego dekompletacji. W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN»PRODUKCJA i skorzystać z opcji NOWE ZLECENIE » DEMONTAŻ.

Dekompletacja produktów - zlecenie demontażu

Pojawi się okno Dodawania nowego dokumentu ZPD, gdzie w polu TREŚĆ, należy dodać demontowany produkt. Po zapisaniu okna pojawi się dokument zlecenia produkcyjnego demontażu (ZPD) ze statusem: NOWE.

Dekompletacja produktów - nowe zlecenie demontażu

Gdy zostanie dokonany demontaż kompletu w zakładce MAGAZYN » PRODUKCJA należy zaznaczyć utworzone zlecenie i wybrać z górnego paska opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ.

Dekompletacja produktów - zakończenie produkcji

Zakończenie zlecenia produkcyjnego spowoduje powstanie nowych produktów, zmieniając automatycznie stany magazynowe poszczególnych elementów składowych. Zmniejszy się stan produktu demontowanego (utworzony zostanie dokument RW), a wzrośnie stan elementów składowych (utworzony zostanie dokument PW).

Po zakończeniu produkcji, status dokumentu ZPD zmieni się na ZAKOŃCZONE.

Dekompletacja produktów - zakończenie zlecenia demontażu

Jeśli demontowany komplet został utworzony w systemie w procesie montażu, po zakończeniu demontażu składniki kompletu przywracane są do tych partii, z których zostały pobrane w procesie montażu.

Dekompletacja produktów a daty ważności 

Demontaż kompletu, u którego części składowe posiadają włączoną opcję dat ważności odbywa się analogicznie jak w akapicie: Demontaż kompletu.

Jeżeli chociaż jeden z elementów składowy kompletu posiada włączone daty ważności (niezależnie od tego czy daty ważności po stronie kompletu zostały włączone) po zakończeniu demontażu system wyświetli komunikat o przyjęciu partii (na podstawie dokumentu PW) części składowych bez daty ważności.

Dekompletacja produktów a daty ważności

W związku z czym, aby po dokonaniu dekomplementacji uzupełnić daty ważności do przyjętych partii części składowych, należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY. Następnie należy kliknąć na nazwę produktu, po czym przejść do podzakładki MAGAZYN. W sekcji “Partie produktu” należy kliknąć na ikonę kalendarza, po czym uzupełnić dla danej partii datę ważności.

Datę ważności dla danej partii można ustawić tylko raz. Nie ma możliwości jej późniejszej zmiany.

Dekompletacja produktów - jak uzupełnić daty ważności

Wprowadzenie daty ważności do utworzonego wcześniej towaru zostało szczegółowo wyjaśnione w artykule: Daty ważności produktów - jak włączyć dla produktów posiadanych na stanie?

Przykład 2. 

Komplet “Kosz podarunkowy” składa się z wiklinowego kosza dla którego nie została włączona opcja dat ważności oraz z trzech składników:

  • czekolady

  • opakowania pralinek

  • paczki batoników

z włączoną opcją terminu przydatności. 

Wówczas po zdekompletowaniu kosza podarunkowego, stan magazynowy zostanie powiększony za pomocą dokumentu PW o składniki kompletu. Dla produktów, u których włączona jest opcja dat ważności, nie zostanie przypisany termin przydatności. Więc należy samodzielnie uzupełnić te dane w szczegółach produktu w podzakładce: MAGAZYN.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów