Daty ważności produktów - jak włączyć dla produktów posiadanych na stanie?

W jaki sposób można włączyć daty ważności produktów dla towarów posiadanych na stanie magazynu, dla których wcześniej nie wybrano opcji daty ważności?

Możliwość ustawienia daty ważności dotyczy nie tylko nowo dodawanych produktów, ale także tych posiadanych już na stanie. Produkty z ustawioną datą ważności będą wydawane z magazynu w oparciu o metodę FeFo (pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi).

Szczegółowy opis działania metody FeFo oraz dat ważności w systemie przedstawiają artykuły: Metoda FeFo (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło) w magazynie oraz Daty ważności w rozbudowanym magazynie.

Włączenie dat ważności produktów w systemie wfirma.pl

Aby w systemie móc ustawiać daty ważności produktów konieczne jest dokonanie zmiany ustawień w zakładce USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE, gdzie należy zaznaczyć opcję WŁĄCZ DATY WAŻNOŚCI PRODUKTÓW i zapisać.

Daty ważności produktów

Daty ważności dostępne są dla użytkowników posiadających pakiet Menedżer sprzedaży + magazyn lub Księgowość online + magazyn.

Określenie daty ważności dla posiadanych na stanie magazynu produktów

Aby wprowadzić daty ważności produktów już dodanych w systemie (bez włączonej funkcji daty ważności) konieczne jest najpierw włączenie daty ważności dla danych produktów poprzez: 

  1. Modyfikację pojedynczego produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie należy zaznaczyć dany produkt i wybrać z górnego menu opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Daty ważności produktów
Kolejno w otwartym oknie należy zaznaczyć opcję DATA WAŻNOŚCI i zapisać. Dodatkowo można także ustawić TERMIN PRZYPOMNIEŃ - na ile dni przed upływem terminu ważności danej partii produktu system ma wysyłać powiadomienia o zbliżającym się terminie ważności. 

Daty ważności produktów

Daty ważności mogą być dodawane do produktów typu TOWAR oraz KOMPLET. Dla produktu typu USŁUGA nie można określić daty ważności.

  1. Poprzez modyfikację masową produktów w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie należy zaznaczyć wybrane produkty, dla których chcemy określać daty ważności i wybrać z górnego menu opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Daty ważności produktów

W otwartym okienku masowej modyfikacji należy obok pola DATY WAŻNOŚCI zaznaczyć opcję ZMIEŃ.

Daty ważności produktów

Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się dodatkowe pole TERMIN PRZYPOMNIEŃ, które można również zmodyfikować za pomocą opcji ZMIEŃ. Wówczas możliwe będzie w polu obok określenie terminu przypomnienia dotyczącego upływającej daty ważności dla danej partii produktu.

Więcej na temat terminów przypomnień w artykule pomocy: Informacja o zbliżającym się terminie ważności.
Aby dodać datę ważności partii dla danego produktu, który był już dodany i wykorzystywany w systemie, należy kliknąć na nazwę produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY i w otwartym oknie przejść do pod zakładki MAGAZYN. W pod zakładce widoczne będą wszystkie partie produktu dostępne na stanie zarówno te z określoną jak i nie określoną datą ważności. Aby dodać datę ważności partii produktu, należy kliknąć na ikonę kalendarza .
Uwaga! Raz wprowadzona data ważności partii nie podlega późniejszej modyfikacji.

Daty ważności produktów

Następnie w otwartym oknie należy uzupełnić datę ważności danej partii.

Daty ważności produktów

Określenie kilku dat ważności dla jednej partii produktu

W sytuacji, gdy na posiadanym w systemie produkcie z dodanymi już partiami włączymy opcję dat ważności, możemy ją ustawić zgodnie ze ścieżką opisaną w akapicie: Określenie daty ważności dla posiadanych na stanie magazynu produktów. Jednakże w sytuacji, gdy przyjęta partia posiada więcej, niż jedną datę ważności, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Wyzerować (w dacie przyjęcia) stan produktu z partii, która posiada w rzeczywistości kilka dat ważności poprzez zaznaczenie produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY i wybranie z górnego menu opcji WYDANIE » NA PODSTAWIE RW.

Rozchód wewnętrzny produktu z magazynu nastąpi w metodzie FiFo (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło). Przed wygenerowaniem RW należy spisać daty przyjęcia partii, tak by następnie dokonać ich ponownego przyjęcia na podstawie PW w takich samych datach.

Daty ważności produktów

  1. Przyjąć w dacie jej przyjęcia rzeczywistego wydaną uprzednio partię produktu z datami ważności, poprzez zaznaczenie na liście danego produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY i wybranie z górnego menu opcji PRZYJĘCIE » NA PODSTAWIE PW.

Daty ważności produktów

Gdy w jednej dostawie znajduje się produkt, który posiada kilka dat ważności (przyjęty został towar z różnymi datami ważności) należy dodać ten produkt dla każdej partii osobno (według daty ważności) w pozycji za pomocą opcji +NOWY WIERSZ.
 

Informacje o datach ważności dla poszczególnych partii produktu będą znajdowały się w jego szczegółach, po kliknięciu na nazwę produktu i przejściu do podzakładki MAGAZYN.

Daty ważności produktów

Aktualizację dat ważności dla posiadanych na stanie produktów (przy zastosowaniu różnych dat ważności dla różnych partii produktów), można dokonać także za pomocą importu produktów z pliku. Szczegóły w tym zakresie wyjaśnia artykuł: Import produktów - jak wykonać w systemie?

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka