Dodanie członka rodziny - przedsiębiorca

W celu zautomatyzowania procesu generowania dokumentów dla rodziny przedsiębiorcy, system wFirma.pl umożliwia dodanie członka rodziny na stałe do programu.

Dodanie członka rodziny - przedsiębiorca

Dodanie członka rodziny przedsiębiorcy jest możliwe z poziomu zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » RODZINA. W oknie należy kliknąć w opcję DODAJ.

dodanie członka rodziny - zakładka rodzina

W wygenerowanym oknie użytkownik powinien uzupełnić przynajmniej podstawowe dane o członku rodziny.

System umożliwia dodatkowo określenie:

  • pokrewieństwa z daną osobą,

  • czy osoba została upoważniona do kontaktu,

  • czy osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

 

 dodanie członka rodziny - dane członka rodziny

Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć ZAPISZ.

Generowanie ZUS ZCNA dla członka rodziny przedsiębiorcy

Dodanie członka rodziny przedsiębiorcy do systemu umożliwia sprawne i zautomatyzowane generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZCNA dla tej osoby. Wszystkie wprowadzone dane osobowe członka rodziny, które należy podać przy generowaniu ZUS ZCNA zostają automatycznie uzupełnione w deklaracji.

Wygenerowanie deklaracji ZCNA dla danego członka rodziny jest możliwe po jego zaznaczeniu, a następnie kliknięciu w opcję GENERUJ » DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA ZUS ZCNA.

dodanie członka rodziny - generowanie ZCNA

 

W otwartym oknie należy uzupełnić datę zgłoszenia. Wszystkie pozostałe dane członka rodziny zostaną pobrane z systemu. 

dodanie członka rodziny - ZUS ZCNA

Tak wypełniona deklaracja zostanie zapisana w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE. Z tego poziomu deklaracja może zostać wysłana bezpośrednio do ZUS.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn