Dodanie członka rodziny - przedsiębiorca

W celu zautomatyzowania procesu generowania dokumentów dla rodziny przedsiębiorcy, system wFirma.pl umożliwia dodanie członka rodziny na stałe do programu.

Dodanie członka rodziny - przedsiębiorca

Dodanie członka rodziny przedsiębiorcy jest możliwe z poziomu zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » RODZINA. W oknie należy kliknąć w opcję DODAJ.

dodanie członka rodziny - zakładka rodzina

W wygenerowanym oknie użytkownik powinien uzupełnić przynajmniej podstawowe dane o członku rodziny.

System umożliwia dodatkowo określenie:

  • pokrewieństwa z daną osobą,

  • czy osoba została upoważniona do kontaktu,

  • czy osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

 

 dodanie członka rodziny - dane członka rodziny

Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć ZAPISZ.

Generowanie ZUS ZCNA dla członka rodziny przedsiębiorcy

Dodanie członka rodziny przedsiębiorcy do systemu umożliwia sprawne i zautomatyzowane generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZCNA dla tej osoby. Wszystkie wprowadzone dane osobowe członka rodziny, które należy podać przy generowaniu ZUS ZCNA zostają automatycznie zaciągnięte przez system do deklaracji.

Wygenerowanie deklaracji ZCNA dla danego członka rodziny jest możliwe po jego zaznaczeniu, a następnie kliknięciu w opcję GENERUJ » DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA ZUS ZCNA.

dodanie członka rodziny - generowanie ZCNA

 

W utworzonej deklaracji użytkownik będzie zobligowany odręcznie wpisać tylko te dane, których nie podał przy dodawaniu członka rodziny przedsiębiorcy.

dodanie członka rodziny - ZUS ZCNA

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka