Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania składek społecznych (emerytalnej, rentowej i wypadkowej) oraz składki zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest składką dobrowolną. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do ZUS.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - rejestracja

W celu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w pierwszej kolejności należy wygenerować deklarację ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego START  » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA). Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wprowadzić 600 - inna przyczyna.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - wyrejestrowanie ZWUA

 

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - ZUS ZWUA

Następnie należy wygenerować nową deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE  » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ (ZUS ZUA).

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - ZUS ZUA

W części dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń należy zaznaczyć składki: emerytalne, rentowe, wypadkowe i wprowadzić datę zgodną (taką samą) z datą podaną na dokumencie ZUS ZWUA w polu "wyrejestrowanie od dnia" - tak by nie nastąpiła przerwa w podleganiu ubezpieczeniom.

Podobnie w części dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Data powstania obowiązku ubezpieczenia również powinna być taka sama jak data wyrejestrowania.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - dodawanie zgłoszenia

Następnie należy zaznaczyć opcję “osoba podlega dobrowolnym ubezpieczeniom”. W ten sposób pojawią się opcje przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego. Po zaznaczeniu opcji “dobrowolne ubezpieczenie chorobowe” pojawi się miejsce na wprowadzenie daty, od kiedy przedsiębiorca przystępuję do ubezpieczenia. Data przystąpienia powinna być taka sama jak data przystąpienia do pozostałych składek na dokumencie.

Daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i chorobowego powinny być takie same!
 

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - data rejestracji

Utworzone deklarację należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Zmiana schematu składek ZUS w systemie - przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

By system generował deklarację rozliczeniową z uwzględnieniem składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i przy opcji "dobrowolne chorobowe" wybrać "tak" i zapisać zmiany. Co ważne zmiany tej należy dokonać dopiero po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowej, za miesiąc w którym przedsiębiorca nie podlegał jeszcze dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia ZUS

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA będzie uwzględniona składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Jeśli przedsiębiorca terminowo opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, nieprzerwanie przez okres ponad 90 dni, wówczas w przypadku choroby ma prawo do zasiłku chorobowego. Wprowadzenie zwolnienia chorobowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą i sporządzenie deklaracji z odpowiednimi składnikami jest możliwe w systemie wFirma.pl.