Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania składek społecznych (emerytalnej, rentowej i wypadkowej) oraz składki zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest składką dobrowolną. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do ZUS.

Instrukcja video - Zgłoszenie do dobrowolnego chorobowego dla przedsiębiorcy

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - rejestracja

W celu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w pierwszej kolejności należy wygenerować deklarację ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego START  » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA).

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia -ZWUA

Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wprowadzić 600 - inna przyczyna.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - ZUS ZWUA

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wiąże się z koniecznością stworzenia nowej deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ  » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ (ZUS ZUA).

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - ZUS ZUA

W części dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń należy zaznaczyć składki: emerytalne, rentowe, wypadkowe i wprowadzić datę zgodną (taką samą) z datą podaną na dokumencie ZUS ZWUA w polu "wyrejestrowanie od dnia" - tak by nie nastąpiła przerwa w podleganiu ubezpieczeniom.

Podobnie w części dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Data powstania obowiązku ubezpieczenia również powinna być taka sama jak data wyrejestrowania.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - ZUA

Następnie należy zaznaczyć opcję “osoba podlega dobrowolnym ubezpieczeniom”. W ten sposób pojawią się opcje przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego. Po zaznaczeniu opcji “dobrowolne ubezpieczenie chorobowe” pojawi się miejsce na wprowadzenie daty, od kiedy przedsiębiorca przystępuję do ubezpieczenia. Data przystąpienia powinna być taka sama jak data przystąpienia do pozostałych składek na dokumencie.

Daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i chorobowego powinny być takie same!
 

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - dodawanie zgłoszenia

Utworzone deklarację należy przekazać do ZUS co do zasady w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Wysyłki można dokonać bezpośrednio z systemu tworząc zestaw o czym więcej wspominamy w artykule pomocy: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Zmiana schematu składek ZUS w systemie - przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

By system generował deklarację rozliczeniową z uwzględnieniem składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE i przy opcji Dobrowolne chorobowe wybrać TAK i zapisać zmiany. Co ważne zmiany tej należy dokonać dopiero po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowej, za miesiąc w którym przedsiębiorca nie podlegał jeszcze dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia - oznaczenie chorobowego w ustawieniach

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA będzie uwzględniona składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Deklarację z wykazaniem składki chorobowej koniecznie należy wysłać do ZUS.

Jeśli przedsiębiorca terminowo opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, nieprzerwanie przez okres ponad 90 dni, wówczas w przypadku choroby ma prawo do zasiłku chorobowego. Wprowadzenie zwolnienia chorobowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą i sporządzenie deklaracji z odpowiednimi składnikami jest możliwe w systemie wFirma.pl.

Najczęściej zadawane pytania
  • Jak podwyższyć podstawę składki chorobowej?
    Maksymalna podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ( w 2022 r. - 14 805 zł).
    W celu zmiany podstawy należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS» w części ZAAWANSOWANE przy kładka społecznych wybrać INDYWIDUALNE i wpisać kwotę podstawy. Zmiany tej nie zgłasza się do ZUS, wystarczy opłacić wyższą składkę i wykazać ją w deklaracji ZUS DRA.
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska