0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodawanie umowy o dzieło

Wielkość tekstu:

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną często nazywaną umową rezultatu. Co do zasady, umowa o dzieło jest zawierana w celu wykonania konkretnego zlecenia (rzeczy materialnej lub niematerialnej) przy czym nie stanowi podstawy do objęcia składkami ZUS, a opłacana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy. Sprawdź jak łatwe jest dodawanie umowy o dzieło w systemie!

Dodawanie umowy o dzieło

W celu dodania umowy o dzieło, należy przejść do zakładki:

  • KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO lub

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - dodawanie

  • KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO. Ta funkcjonalność zapewnia sprawny proces zarządzania procesem zatrudniania nowych wykonawców.

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - wystawianie umowy

W następnym kroku należy określić jej rodzaj.

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - wybór rodzaju umowy

Dodatkowo istnieje możliwość masowego generowania umów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać WYSTAW»UMOWĘ.

Podstawowe informacje

Dodawanie umowy o dzieło zaczyna się od wskazania pracownika, którego dotyczyć będzie umowa. 

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - podstawowe informacje

W zakładce podstawowe informacje wprowadza się podstawowe parametry umowy, takie jak: data podpisania, rozpoczęcia oraz zakończenia umowy czy kwota wynagrodzenia. Dostępna jest również opcja własny pracownik, gdyż umowa o dzieło z własnym pracownikiem jest obciążona obowiązkowymi składkami ZUS.

Podatek dochodowy

W tej części należy oznaczyć:

  • Próg podatkowy - dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy o dzieło jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej, stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują stawki 17% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg,
  • Zryczałtowany podatek dochodowy - stosowany jest w przypadku umów do 200 zł, w których wynagrodzenie nie jest określone stawką godzinową lub stawką za wykonaną jednostkę - dla takich umów należy oznaczyć Tak lub Nie. W przypadku, gdy pracownik nie posiada statusu rezydenta należy wybrać 20% (obcokrajowiec nierezydent).
  • Prawa autorskie -  przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów.

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - zakładka podatek dochodowy

Opis usługi

W polu opis usługi umieszcza się opis dzieła, do którego wykonywania w ramach umowy zobowiązany będzie wykonawca. Im dokładniejszy będzie opis usługi, tym łatwiej będzie stronom rozliczyć się z wykonanej usługi.

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - opis usługi

Inne postanowienia

W polu inne postanowienia umieszcza się dodatkowe zapisy umowy, nieumieszczone w standardowym wzorze np. treści dotyczące przeniesienia praw autorskich.

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - inne postanowienia

 W celu udokumentowania i rozliczenia w systemie wypłaty należności z tytułu umowy o dzieło należy wystawić rachunek.

Jeśli umowa o dzieło była rozliczana na zasadach ogólnych, to na koniec roku należy przekazać wykonawcy deklarację roczną PIT-11, a do Urzędu Skarbowego PIT-4R. Natomiast jeśli umowa była opodatkowana zryczałtowanym podatkiem, to nie należy generować PIT-11, a jedynie przekazać do US deklarację roczną PIT-8AR!

Dodawanie umowy o dzieło według stawki

Dodawanie umowy o dzieło wymaga określenia parametrów wynagrodzenia. System umożliwia dodanie umowy płatnej według określonej stawki (np. za sztukę, za czynność itp.). Tak wystawiona umowa nie zawiera konkretnej kwoty, tylko stawkę jako podstawę do naliczenia wynagrodzenia. W przypadku takiej umowy wynagrodzenie może być wypłacane jednorazowo lub etapami po wprowadzeniu ilości.

Aby dodać umowę o dzieło rozliczaną według stawki należy podczas dodawania umowy KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO, w zakładce podstawowe informacje wybrać opcję STAWKA NETTO lub STAWKA BRUTTO.

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - umowa wg. stawki

Dzięki temu pojawią się dwa pola do uzupełniania. Gdzie w pierwszym z nich wprowadzić określoną kwotę, a w drugim należy określić za co obowiązuje dana stawka (np. za sztukę, za czynność itp.)

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - stawka

Sprawdzenie szczegółów umowy o dzieło

Klikając na numer umowy w zakładce  KADRY » UMOWY otworzy się okno w którym można sprawdzić szczegóły wprowadzonej umowy.

Dodawanie umowy o dzieło w systemie wFirma.pl - szczegóły umowy

Po kliknięciu na strzałę w dół rozwiną się informacje wprowadzone w poszczególnych zakładkach podczas dodawania umowy. Dzięki temu nie trzeba wykonywać modyfikacji, aby sprawdzić wybrane parametry.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów