0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Wielkość tekstu:

Art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na płatnika składek obowiązek wydania ubezpieczonemu raz na rok informację o naliczonych składkach ubezpieczeniowych. System wFirma daje możliwość generowania deklaracji i bezpośredniej wysyłki do pracownika.

Termin przekazania pracownikowi informacji dla osoby ubezpieczonej

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej powinna być wydana w terminie do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni. Jeżeli osoba ubezpieczona wystąpiła z żądaniem wcześniejszego wydania informacji wówczas płatnik powinien ją przekazać przed tym terminem.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - generowanie z systemu

W celu wygenerowania Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY następnie zaznaczyć wybranego pracownika i po kliknięciu DRUKUJ, wybrać INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - generowanie

Istnieje możliwość masowego generowania dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać DRUKUJ oraz rodzaj dokumentu.

W oknie Generowanie rocznej informacji należy uzupełnić ROK, za który chcemy przygotować informację oraz pole DATA WYPEŁNIENIA. IDENTYFIKATOR RAPORTU automatycznie zostaje uzupełniony wartością 1, pole to należy zmienić gdy generuje się korekty informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - okno generowania

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej zostanie wygenerowana w formacie PDF i zapisana na dysku komputera.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - wydruk

Skąd zaczytywane są dane do informacji dla osoby ubezpieczonej?

Dane do informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej są pobierane z raportów imiennych, które są dołączane do deklaracji DRA. Aby wygenerować IR (dawniej zwany IMIR) należy mieć sporządzone wszystkie deklaracje DRA w systemie.

Jak wysłać pracownikowi informację roczną dla osoby ubezpieczonej?

W przypadku zatrudniania wielu pracowników możliwe jest masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników o czym więcej Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów