Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na płatnika składek obowiązek wydania ubezpieczonemu raz na rok informację o naliczonych składkach ubezpieczeniowych. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej powinna być wydana w terminie do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni. Jeżeli osoba ubezpieczona wystąpiła z żądaniem wcześniejszego wydania informacji wówczas płatnik powinien ją przekazać przed tym terminem.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - generowanie z systemu

W celu wygenerowania Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY następnie zaznaczyć wybranego pracownika i po kliknięciu DRUKUJ, wybrać INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - funkcja drukowania

 

W oknie Generowanie rocznej informacji należy uzupełnić ROK, za który chcemy przygotować informację oraz pole DATA WYPEŁNIENIA . Identyfikator raportu automatycznie zostaje uzupełniony wartością 1, pole to należy zmienić gdy generuje się korekty informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - okno generowania

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej zostanie wygenerowana w formacie pdf. i zapisana na dysku.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - format wydruku

Dane do informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej są pobierane z raportów imiennych, które są dołączane do deklaracji DRA. Aby wygenerować IR (dawniej zwany IMIR) należy mieć sporządzone wszystkie deklaracje DRA w systemie.