Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na płatnika składek obowiązek wydania ubezpieczonemu raz na rok informację o naliczonych składkach ubezpieczeniowych. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej powinna być wydana w terminie do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni. Jeżeli osoba ubezpieczona wystąpiła z żądaniem wcześniejszego wydania informacji wówczas płatnik powinien ją przekazać przed tym terminem.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - generowanie z systemu

W celu wygenerowania Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY następnie zaznaczyć wybranego pracownika i po kliknięciu DRUKUJ, wybrać INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - generowanie

Istnieje możliwość masowego generowania dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać DRUKUJ oraz rodzaj dokumentu.

W oknie Generowanie rocznej informacji należy uzupełnić ROK, za który chcemy przygotować informację oraz pole DATA WYPEŁNIENIA. IDENTYFIKATOR RAPORTU automatycznie zostaje uzupełniony wartością 1, pole to należy zmienić gdy generuje się korekty informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - okno generowania

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej zostanie wygenerowana w formacie PDF i zapisana na dysku komputera.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - wydruk

Dane do informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej są pobierane z raportów imiennych, które są dołączane do deklaracji DRA. Aby wygenerować IR (dawniej zwany IMIR) należy mieć sporządzone wszystkie deklaracje DRA w systemie.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn