PIT-11 - generowanie deklaracji dochodów pracowników

PIT-11 to podstawowa informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja jest wystawiana oraz dostarczana przez płatnika i stanowi źródło danych niezbędnych do sporządzenia zeznań rocznych między innymi PIT-37 czy PIT-36.

Generowanie PIT-11

Wygenerowanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych możliwe jest w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

PIT-11 - dodawanie

Deklarację PIT-11 należy wygenerować w celu rozliczenia dochodów pracownika za dany rok kalendarzowy.

Deklarację należy przekazać:

Egzemplarz deklaracji PIT-11 wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej.

Obecnie każdy pracodawca ma obowiązek przekazywać deklaracje PIT-11 do urzędu skarbowego drogą elektroniczną w terminie najpóźniej do ostatniego dnia stycznia danego roku za rok poprzedni.

Dane o zarobkach, kosztach uzyskania przychodu i składkach niezbędne do sporządzenie PIT-11 zostaną pobrane z wcześniej wygenerowanych w danym roku list płac/rachunków oraz na podstawie dotyczących pracownika danych, wprowadzonych do systemu.

Egzemplarz dla pracownika, należy przekazać podatnikowi do końca lutego.

PIT-11 dla wszystkich pracowników

Po wybraniu opcji generowania PIT-11 pojawi się okno, w którym należy wybrać dla kogo będzie generowana ta deklaracja. Deklarację można wygenerować dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w  danym roku. W tym celu z listy należy wybrać opcję WSZYSCY PRACOWNICY Z DOCHODEM W DANYM ROKU.

pit-11 wszyscy pracownicy

PIT-11 dla wybranych pracowników

Deklaracje PIT-11 można generować również dla pojedynczych pracowników. W takim przypadku z listy należy wybrać konkretnego pracownika naciskając na jego imię i nazwisko.

pit-11 dla wybranych

Modyfikowanie PIT-11

System daje możliwość edycji danych w sekcji D, E, G oraz punktu 11 w sekcji C w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jest to możliwe w zakładce KADRY » DEKLARACJE po zaznaczeniu deklaracji i kliknięciu MODYFIKUJ.

PIT-11 - modyfikacja

Pojawi się okno "Modyfikowanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11, w którym można modyfikować dane w sekcji D, E, F, G. Pozostałe dane są automatycznie pobierane ze wcześniej wprowadzonych danych (Funkcja szczegóły pracownika).

pit-11 -okno modyfikacji

pit-11 modyfikacja dane

Aby edytować sekcje D., E. oraz G. należy odznaczyć pole automatyczne wyliczenie. Po tym kroku możliwe będzie modyfikowanie informacji zawartych w tych punktach. 

pit-11 część e

Korekta deklaracji PIT 11

System pozwala na stworzenie korekty deklaracji PIT 11. Można ją przygotować w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po wybraniu Dodaj deklaracje pojawi się okno Dodawanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 gdzie należy wybrać imię i nazwisko pracownika, dla którego chcemy utworzyć korektę, następnie należy w wierszu Cel złożenia zaznaczyć “korekta deklaracji”. 

pit-11 korekta

Korekty deklaracji PIT 11 przekazuje się do urzędu skarbowego oraz pracownikowi. Należy pamiętać aby przechowywać korektę deklaracji w formie papierowej razem z potwierdzeniem przekazania tego dokumentu pracownikowi.

Aktualnie nie ma obowiązku dołączania do korekty deklaracji PIT-11 pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.

Wysyłka PIT-11

Aby wysłać wygenerowane dokumenty z systemu wFirma.pl należy zaznaczyć utworzony PIT i wybrać opcję "wyślij do US albo ZUS".

PIT-11 - wysyłka do US

Wysyłki można dokonać bez podpisu - wystarczy wprowadzenie kwoty przychodu z zeznania rocznego.

pit-11autoryzacja

Przesyłając deklaracje drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, należy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla celów dowodowych funkcja Pobierz UPO. UPO można pobrać gdy przy danej deklaracji widnieje zielona koperta, która oznacza że deklaracja została poprawnie wysłana.

Przekazując do US deklarację za 2021 i 2022 rok w celu autoryzacji wysyłki należy podać przychód z 2020 roku.

Wysyłanie PIT 11 do pracowników

Wysłanie PIT-11 do pracownika jest możliwe w zakładce KADRY » DEKLARACJE, gdzie należy zaznaczyć wszystkich pracowników, którym pracodawca chce przekazać dokumenty a następnie wybierając z górnego paska akcje WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO PRACOWNIKÓW. Zbiorcza wysyłka PIT-11 i do pracowników jest możliwa wyłącznie jeśli użytkownik posiada własny bezpieczny podpis elektroniczny.

Deklaracja PIT-11 wysyłka pracownikom

Szczegółowa pomoc na ten temat Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników.

Najczęściej zadawane pytania
  • Dlaczego nie widzę dochodu pracownika w PIT-11?
    Najczęściej dzieje się tak, gdy pracownik jest osobą korzystającą z jednej z ulg podatkowych, dzięki której jej dochody zwolnione są z PIT. Wówczas dochód widoczny jest dopiero na 3. stronie deklaracji w części G.
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska