PIT-11- generowanie deklaracji dochodów pracowników

PIT-11 to podstawowa informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja jest wystawiana oraz dostarczana przez płatnika i stanowi źródło danych niezbędnych do sporządzenia zeznań rocznych między innymi PIT-37 czy PIT-36.

Nowa wersja deklaracji PIT-11 (25) będzie dostępna w systemie maksymalnie do 7 stycznia 2020 roku.

Generowanie PIT-11

Wygenerowanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych możliwe jest w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Pit-11 - generowanie w systemie wFirma.pl

Deklarację PIT-11 należy wygenerować w celu rozliczenia dochodów pracownika za dany rok kalendarzowy.

Deklarację należy przekazać:

Egzemplarz deklaracji PIT-11 wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej.

Od 2019 roku wszystkie deklaracje PIT-11 należy przekazać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną w terminie najpóźniej do ostatniego dnia stycznia danego roku za rok poprzedni.

Dane o zarobkach, kosztach uzyskania przychodu i składkach niezbędne do sporządzenie PIT-11 zostaną pobrane z wcześniej wygenerowanych w danym roku list płac/rachunków oraz na podstawie dotyczących pracownika danych, wprowadzonych do systemu.

Egzemplarz dla pracownika, należy przekazać podatnikowi do końca lutego.

PIT-11 dla wszystkich pracowników

Po wybraniu opcji generowania PIT-11 pojawi się okno, w którym należy wybrać dla kogo będzie generowana ta deklaracja. Deklarację można wygenerować dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w  danym roku. W tym celu z listy należy wybrać opcję WSZYSCY PRACOWNICY Z DOCHODEM W DANYM ROKU.

Pit-11 - generowanie deklaracji dla wszystkich pracowników jednocześnie

PIT-11 dla wybranych pracowników

Deklaracje PIT-11 można generować również dla pojedynczych pracowników. W takim przypadku z listy należy wybrać konkretnego pracownika naciskając na jego imię i nazwisko.

Pit-11 - generowanie deklaracji dla jednego pracownika

Modyfikowanie PIT-11

System daje możliwość edycji danych w sekcji D, E, G (poz. 87 i 88) oraz punktu 11 w sekcji C w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jest to możliwe w zakładce KADRY » DEKLARACJE po zaznaczeniu deklaracji i kliknięciu Modyfikuj.

Pit-11 - modyfikowanie deklaracji

Pojawi się okno "Modyfikowanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11", w którym należy zweryfikować identyfikator podatnika oraz cel złożenia deklaracji.

Pit-11 - cel złożenia zeznania rocznego

Po wybraniu Zapisz otworzy się okno, w którym można modyfikować dane w sekcji D, E, G (poz. 87 i 88) oraz punkt 11 w sekcji C. Pozostałe dane są automatycznie pobierane ze wcześniej wprowadzonych danych (Funkcja szczegóły pracownika).

Pit-11 - sekcja A deklaracji

 W punkcie 11 sekcji C możliwa jest modyfikacja rodzaju obowiązku podatkowego podatnika.

Pit-11 - sekcja C deklaracji

Aby edytować sekcje D., E.oraz G. należy odznaczyć pole automatyczne wyliczenie. Po tym kroku możliwe będzie modyfikowanie informacji zawartych w tych punktach.

Pit-11 - sekcja D deklaracji

Pit-11 - sekcja E deklaracji

Korekta deklaracji PIT 11

System pozwala na stworzenie korekty deklaracji PIT 11. Można ją przygotować w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po wybraniu Dodaj deklaracje pojawi się okno Dodawanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 gdzie należy wybrać imię i nazwisko pracownika, dla którego chcemy utworzyć korektę, następnie należy w wierszu Cel złożenia zaznaczyć “korekta deklaracji”. 

Pit-11 - korekta deklaracji

Korekty deklaracji PIT 11 przekazuje się do urzędu skarbowego oraz pracownikowi. Należy pamiętać aby przechowywać korektę deklaracji w formie papierowej razem z potwierdzeniem przekazania tego dokumentu pracownikowi.

Od 2016 r. nie ma obowiązku dołączania do korekty deklaracji PIT-11 pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.

Wysyłka PIT-11

Aby wysłać wygenerowane dokumenty z systemu wFirma.pl należy zaznaczyć utworzony PIT i wybrać opcję "wyślij do US albo ZUS".

Pit-11 - wysyłka do urzędu

Wysyłki można dokonać bez podpisu - wystarczy wprowadzenie kwoty przychodu z zeznania rocznego.

Pit-11 - podpis deklaracji przychodem

Przesyłając deklaracje drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, należy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla celów dowodowych funkcja Pobierz UPO.

Pit-11 - pobranie UPO