0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-11 - generowanie deklaracji dochodów pracowników

  • pit-11

Wielkość tekstu:

PIT-11 to podstawowa informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja jest wystawiana oraz dostarczana przez płatnika i stanowi źródło danych niezbędnych do sporządzenia zeznań rocznych między innymi PIT-37 czy PIT-36.

Generowanie PIT-11

Wygenerowanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych możliwe jest w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

PIT-11 - dodawanie

Deklarację PIT-11 należy wygenerować w celu rozliczenia dochodów pracownika za dany rok kalendarzowy.

Deklarację należy przekazać:

Egzemplarz deklaracji PIT-11 wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej.

Obecnie każdy pracodawca ma obowiązek przekazywać deklaracje PIT-11 do urzędu skarbowego drogą elektroniczną w terminie najpóźniej do ostatniego dnia stycznia danego roku za rok poprzedni.

Dane o zarobkach, kosztach uzyskania przychodu i składkach niezbędne do sporządzenie PIT-11 zostaną pobrane z wcześniej wygenerowanych w danym roku list płac/rachunków oraz na podstawie dotyczących pracownika danych, wprowadzonych do systemu.

Egzemplarz dla pracownika, należy przekazać podatnikowi do końca lutego.

PIT-11 dla wszystkich pracowników

Po wybraniu opcji generowania PIT-11 pojawi się okno, w którym należy wybrać dla kogo będzie generowana ta deklaracja. Deklarację można wygenerować dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w  danym roku. W tym celu z listy należy wybrać opcję WSZYSCY PRACOWNICY Z DOCHODEM W DANYM ROKU.

PIT-11 dla wszystkich pracowników

PIT-11 dla wybranych pracowników

Deklaracje PIT-11 można generować również dla pojedynczych pracowników. W takim przypadku z listy należy wybrać konkretnego pracownika naciskając na jego imię i nazwisko.

PIT-11 dla wybranych pracowników

Modyfikowanie PIT-11

System daje możliwość edycji danych w sekcji D, E, G oraz punktu 11 w sekcji C w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Aby tego dokonać należy w zakładce KADRY » DEKLARACJE zaznaczyć deklarację i kliknąć na MODYFIKUJ.

Modyfikowanie PIT-11

 

Pojawi się okno Modyfikowanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT-11, w którym część danych można poprawić, a pozostałe dane są automatycznie pobierane ze wcześniej wprowadzonych danych (Funkcja szczegóły pracownika).

Aby edytować sekcje D, E, F oraz G należy odznaczyć pole automatyczne wyliczenie. Po tym kroku możliwe będzie modyfikowanie informacji zawartych w tych punktach. 

 PIT-11 - automatyczne wyliczenie

Korekta deklaracji PIT 11

System pozwala na stworzenie korekty deklaracji PIT-11. Można ją przygotować w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po wybraniu DODAJ DEKLARACJĘ pojawi się okno Dodawanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT-11, gdzie należy wybrać imię i nazwisko pracownika, dla którego chcemy utworzyć korektę, następnie należy w wierszu Cel złożenia zaznaczyć “korekta deklaracji”. 

 PIT-11 - korekta

Korekty deklaracji PIT 11 przekazuje się do urzędu skarbowego oraz pracownikowi. Należy pamiętać aby przechowywać korektę deklaracji w formie papierowej razem z potwierdzeniem przekazania tego dokumentu pracownikowi.

Aktualnie nie ma obowiązku dołączania do korekty deklaracji PIT-11 pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.

Wysyłka PIT-11

Aby wysłać wygenerowane dokumenty z systemu wFirma.pl należy zaznaczyć utworzony PIT i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US ALBO ZUS.

PIT-11- wysyłka

Wysyłki można dokonać bez podpisu - wystarczy wprowadzenie kwoty przychodu z zeznania rocznego. Co istotne ta osoba jest niedostępna w przypadku spółek.

PIT-11 - wysyłka bez podpsiu

Przesyłając deklaracje drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, należy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla celów dowodowych funkcja Pobierz UPO. UPO można pobrać gdy przy danej deklaracji widnieje zielona koperta, która oznacza że deklaracja została poprawnie wysłana.

Wysłanie PIT 11 do pracowników

Wysłanie PIT-11 do pracownika jest możliwe w zakładce KADRY » DEKLARACJE, gdzie należy zaznaczyć wszystkich pracowników, którym pracodawca chce przekazać dokumenty a następnie wybierając z górnego paska akcje WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO PRACOWNIKÓW. Zbiorcza wysyłka PIT-11 i do pracowników jest możliwa wyłącznie jeśli użytkownik posiada własny bezpieczny podpis elektroniczny.

Brak numeru PESEL pracownika uniemożliwia elektroniczną wysyłkę informacji PIT-11 za rok 2023. Nie jest już możliwe składanie zeznań podatkowych za podatnika z błędnymi numerami identyfikatorów podatkowych.( NIP lub paszport). Jedynym prawidłowym identyfikatorem jest PESEL.

PIT-11- wysyłka do pracowników

Szczegółowa pomoc na ten temat Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników.

Publikacja PIT-11 przez biuro rachunkowe

Wygenerowane w systemie deklaracje PIT-11 można udostępnić klientom biura rachunkowego poprzez zaznaczenie deklaracji i kliknięcie OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI.

Funkcja OPUBLIKUJ daje możliwość przedsiębiorcy jedynie podglądu dokumentów i ich wydruku. Opublikowanie dokumentów nie pozwala na modyfikację i wprowadzanie zmian!

Zestawienie o dochodach i zaliczkach pracowników generowane na cele weryfikacji danych w PIT-11

W procesie weryfikacji PIT -11 pomocne będzie zastawienie KADRY » DEKLARACJE » ROCZNE » DRUKUJ » ZESTAWIENIE PRACOWNIKÓW DO PIT 11.PIT-11 - zestawienie pracowników

PIT-11 - zestawienie dla wszystkich

Generując zestawienie będzie można wybrać czy chcemy je wygenerować dla jednego pracownika czy dla wszystkich. Pracownicy, dla których utworzone zostanie zestawienie zostaną wykazani na tym dokumencie w kolejności alfabetycznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów