Jak wydrukować fakturę na drukarce fiskalnej?

Użytkownik posiadający drukarkę fiskalną zintegrowaną z systemem wfirma.pl ma możliwość wystawiania i drukowania paragonów fiskalnych, jak również faktur na drukarce fiskalnej.

Integracja systemu wfirma z drukarkami fiskalnymi

System wfirma oferuje łatwą integrację z drukarkami fiskalnymi zarówno przy pomocy programu IAI Printer, jak i stworzonego przez nas serwerowi wydruków, który pozwala na połączenie z kompatybilnymi z systemem drukarkami online oraz drukarką D10 (z modułem Wi-Fi) firmy Elzab. Dzięki temu użytkownik może wystawiać paragony fiskalne i wydrukować faktury wprost z systemu wfirma.

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania IAI Printer, która umożliwia drukowanie faktur oraz NIP na paragonach. W celu aktualizacji należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania, a następnie pobrać aktualną przez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER » POBIERZ PROGRAM oraz zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta wFirmy w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER, gdzie należy zaznaczyć drukarkę i wybrać opcję MODYFIKUJ. Następnie zaktualizować pole KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY.

Jak wydrukować fakturę na drukarce fiskalnej - aktualizacja IAI Printer

Jak wydrukować fakturę na drukarce fiskalnej?

Aby wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

Jak wydrukować fakturę na drukarce fiskalnej w systemie wfirma

Z widoku listy faktur należy zaznaczyć fakturę, którą chcemy wydrukować i najechać myszką na opcję DRUKUJ. Po jej rozwinięciu należy wybrać opcję DRUKUJ NA DRUKARCE FISKALNEJ.

Jak wydrukować fakturę na drukarce fiskalnej na wfirma

Możliwe jest jedynie drukowanie faktur VAT wystawionych z polską walutą, bez zawartych w niej danych dotyczących innego odbiorcy. Możliwość drukowania nie obejmuje: faktur bez VAT (dla podatników zwolnionych z VAT), faktur korygujących, faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych.

W kolejnym kroku, w otwartym oknie należy wybrać drukarkę, za pomocą której chcemy wydrukować wybraną fakturę. Po wskazaniu drukarki fiskalnej z widocznej listy, zostanie automatycznie wysłany do drukarki przez system komunikat o przyjęciu faktury do drukowania i nastąpi proces wydruku.

Jak wydrukować fakturę na drukarce fiskalnejw wfirma.pl

Po tym jak faktura zostanie poprawnie wydrukowana, w systemie pojawi się komunikat "Faktura została wydrukowana", następnie dokument zostanie oznaczony w systemie jako wydrukowany poprzez ikonę przedstawiającą drukarkę fiskalną. 

Jak wydrukować fakturę na drukarce fiskalnej za pośrednictwem wfirma.pl