Drukowanie wystawionej faktury

W zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ możliwe jest drukowanie wystawionej faktury: w tym celu należy zaznaczyć daną fakturą oraz wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ WYBRANE DOKUMENTY.

Wówczas pojawi się okno Ustawienia drukowania z szeregiem opcji, które pozwalają na to, by:

  • dołączyć adres nabywcy na odwrocie faktury (umieszczany jest on w takim miejscu, by po złożeniu faktury do rozmiaru DL adres był na wysokości okienka w kopercie),
  • dołączyć druczek przelewu (generowany tylko dla faktur z metodą płatności „przelew” w PLN),
  • wydrukować duplikat.

Drukowanie faktur

W wygenerowanym oknie należy zaznaczyć tylko te opcje, które są potrzebne. Po kliknięciu na przycisk DALEJ zostanie wygenerowana faktura sprzedaży w dwóch egzemplarzach (lub jednym jeżeli w polu STRONA zostanie wybrany oryginał lub kopia), w formacie PDF. W ostatnim kroku należy wydrukować dokument z utworzonego pliku.

Przed wydrukowaniem faktury można również sprawdzić podgląd wydruku. W tym celu w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ należy kliknąć na numer wystawionego dokumentu oraz przejść do zakładki PODGLĄD WYDRUKU.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska