Drukowanie wystawionej faktury

W zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ możliwe jest drukowanie wystawionej faktury: w tym celu należy zaznaczyć daną fakturą oraz wybrać opcję Drukuj.

Wówczas pojawi się okno Ustawienia drukowania z szeregiem opcji, które pozwalają na to, by:

  • dołączyć adres nabywcy na odwrocie faktury (umieszczany jest on w takim miejscu, by po złożeniu faktury do rozmiaru DL adres był na wysokości okienka w kopercie),
  • dołączyć druczek przelewu (generowany tylko dla faktur z metodą płatności „przelew” w PLN),
  • dołączyć dokumenty kasowe (w przypadku, gdy istnieją powiązane dokumenty kasowe KP/KW zostaną one dołączone do wydruku, opcja jest widoczna przy włączonym module kasa),
  • dołącz dokumenty magazynowe (w przypadku, kiedy istnieje powiązany dokument magazynowy WZ zostanie on dołączony do wydruku, opcja jest widoczna w pakietach z magazynem),
  • wydrukować duplikat.

Drukowanie wystawionej faktury

Należy zaznaczyć tylko te opcje, które są potrzebne. Po kliknięciu na przycisk Dalej zostanie wygenerowana faktura sprzedaży w dwóch egzemplarzach (lub jednym jeżeli w polu Strona zostanie wybrany oryginał lub kopia), w formacie PDF. W ostatnim kroku należy wydrukować dokument z utworzonego pliku.

Przed wydrukowaniem faktury można również sprawdzić podgląd wydruku. W tym celu należy kliknąć na wystawiony dokument oraz przejść do zakładki Podgląd wydruku.