Drukowanie wystawionej faktury

W zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ możliwe jest drukowanie wystawionej faktury: w tym celu należy zaznaczyć daną fakturą oraz wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ WYBRANE DOKUMENTY.

Wówczas pojawi się okno Ustawienia drukowania z szeregiem opcji, które pozwalają na to, by:

  • dołączyć adres nabywcy na odwrocie faktury (umieszczany jest on w takim miejscu, by po złożeniu faktury do rozmiaru DL adres był na wysokości okienka w kopercie),
  • dołączyć druczek przelewu (generowany tylko dla faktur z metodą płatności „przelew” w PLN),
  • wydrukować duplikat.

Drukowanie faktur

W wygenerowanym oknie należy zaznaczyć tylko te opcje, które są potrzebne. Po kliknięciu na przycisk DALEJ zostanie wygenerowana faktura sprzedaży w dwóch egzemplarzach (lub jednym jeżeli w polu STRONA zostanie wybrany oryginał lub kopia), w formacie PDF. W ostatnim kroku należy wydrukować dokument z utworzonego pliku.

Przed wydrukowaniem faktury można również sprawdzić podgląd wydruku. W tym celu w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ należy kliknąć na numer wystawionego dokumentu oraz przejść do zakładki PODGLĄD WYDRUKU.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska