0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość sprawnego ujęcia składników majątku w ewidencji środków trwałych oraz zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Jednorazowa amortyzacja środka trwałego jest możliwa w przypadku:

  • niskocennych środków trwałych o wartości początkowej poniżej 10.000 zł,

Limit 10.000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT) jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych oraz WNiP dotyczy tych, które zostały przyjęte do firmy od 2018 roku.

  • korzystania z pomocy de minimis przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub małych podatników (3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych),
  • zakupu fabrycznie nowych środków trwałych z grupy 3-6 i 8 KŚT, pod warunkiem że:
    • wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Jak wprowadzić majątek do ewidencji środków trwałych?

Nabycie środków trwałych należy wprowadzić do systemu poprzez zakładkę WYDATKI. Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule: Zakup środków trwałych.

Możliwe jest również wniesienie składnika majątku bezpośrednio do ewidencji środków trwałych (np. w przypadku wniesienia z majątku prywatnego) poprzez zakładkę EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego - dodawanie ŚT

W kolejnym kroku ukaże się okno wewnątrz-systemowe DODAWANIE ŚRODKA TRWAŁEGO, w którym należy uzupełnić podstawowe informacje. W celu dokonania odpisu jednorazowego, jako METODĘ AMORTYZACJI należy wybrać JEDNORAZOWA. Wówczas stawka amortyzacji zostanie dopasowana przez system automatycznie w wartości 100%.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego - rodzaje amortyzacji

Po zapisaniu danych wartość początkowa środka trwałego w całości trafi jednorazowym odpisem amortyzacyjnym do kol. 13 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - Pozostałe wydatki, w miesiącu wprowadzenia do ewidencji.

Zmiana miesiąca księgowania jednorazowej amortyzacji środka trwałego

Podatnik ma prawo do przesunięcia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego o jeden miesiąc. W celu dokonania zmiany księgowania miesiąca amortyzacji środka trwałego należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, kliknąć na nazwę środka trwałego a otworzy się okno w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE. Następnie aby przenieść amortyzację na kolejny miesiąc konieczne jest uchwycenie "kafelka" z naliczoną amortyzacją i przesunięcie jej na miesiąc do przodu.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego

Jednorazowej amortyzacji należy dokonać w miesiącu oddania środka trwałego do używania albo w miesiącu następnym.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego - dokument OT

Po dodaniu środka trwałego do ewidencji system automatycznie wygeneruje dokument OT w zakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Zakładka ta znajduje się w oknie, które wyświetla się po kliknięciu na nazwę środka trwałego. W celu wydrukowania OT, należy je zaznaczyć i wybrać opcję DRUKUJ. Pod wydruk należy podpiąć kopie dokumentów, potwierdzających wartość początkową danego środka trwałego.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego - OT

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów