Jednorazowa amortyzacja środka trwałego

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość sprawnego ujęcia składników majątku w ewidencji środków trwałych oraz zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Jednorazowa amortyzacja środka trwałego jest możliwa w przypadku:

  • niskocennych środków trwałych o wartości początkowej poniżej 10.000 zł,

Limit 10.000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT) jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych oraz WNiP dotyczy tych, które zostały przyjęte do firmy od 2018 roku.
Dla składników majątku przyjętych do firmy do końca 2017 roku limit jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych wynosi 3.500 zł.

  • korzystania z pomocy de minimis przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub małych podatników (3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych),
  • zakupu fabrycznie nowych środków trwałych z grupy 3-6 i 8 KŚT, pod warunkiem że:
    • wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Jak wprowadzić majątek do ewidencji środków trwałych?

Nabycie środków trwałych należy wprowadzić do systemu poprzez zakładkę WYDATKI. Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule: Zakup środków trwałych.

Możliwe jest również wniesienie składnika majątku bezpośrednio do ewidencji środków trwałych (np. w przypadku wniesienia z majątku prywatnego) poprzez zakładkę EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego - dodawanie ŚT

W kolejnym kroku ukaże się okno wewnątrz-systemowe DODAWANIE ŚRODKA TRWAŁEGO, w którym należy uzupełnić podstawowe informacje. W celu dokonania odpisu jednorazowego, jako METODĘ AMORTYZACJI należy wybrać JEDNORAZOWA. Wówczas stawka amortyzacji zostanie dopasowana przez system automatycznie w wartości 100%.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego - rodzaje amortyzacji

Po zapisaniu danych wartość początkowa środka trwałego w całości trafi jednorazowym odpisem amortyzacyjnym do kol. 13 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - Pozostałe wydatki, w miesiącu wprowadzenia do ewidencji.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego - dokument OT

Po dodaniu środka trwałego do ewidencji system automatycznie wygeneruje dokument OT w zakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Zakładka ta znajduje się w oknie, które wyświetla się po kliknięciu na nazwę środka trwałego. W celu wydrukowania OT, należy je zaznaczyć i wybrać opcję DRUKUJ. Pod wydruk należy podpiąć kopie dokumentów, potwierdzających wartość początkową danego środka trwałego.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego - OT

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz