0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować sprzedaż firmowego samochodu osobowego?

Wielkość tekstu:

Zamierzam sprzedać samochód osobowy, który jest moim środkiem trwałym. Jednak nie jest on do końca zamortyzowany. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jaką stawkę podatku zastosować?

 

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego przez czynnego podatnika VAT powinna zostać udokumentowana fakturą VAT.

Wraz z wprowadzeniem pliku JPK_V7 na przedsiębiorców został nałożony obowiązek stosowaniu dodatkowych oznaczeń zawieranych transakcji, wystawianych dokumentów oraz sprzedawanych towarów i usług. Takimi oznaczeniami są m.in. kody GTU, które stosowane są dla wybranych grup towarów i usług.

Kod GTU 7 stosuje się w przypadku dostaw pojazdów i części samochodowych o czym więcej w artykule Kod GTU 7 - czego dotyczy i kto jest zobowiązany do jego stosowania?

Aby wybrać kod GTU 7 w systemie należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie znajduje się lista trzynastu kodów GTU, spośród których należy zaznaczyć opcję z kodem GTU 7 i zapisać.

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - kod GTU

Po zaznaczeniu kodu GTU 7 w ustawieniach, będzie on widoczny przy wystawianiu faktury.

Jak wygląda sprzedaż firmowego samochodu osobowego w systemie?

W celu wystawienia faktury sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym proszę przejść do ewidencji środków trwałych: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć samochód i w górnym menu wybrać opcję SPRZEDAŻ.  

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - jak wystawić fakturę?

Wówczas pojawi się okno wystawiania faktury VAT, w którym należy uzupełnić dane nabywcy oraz inne podstawowe informacje, jak m.in. datę sprzedaży, datę wystawienia, metodę płatności, termin płatności oraz nadać kod GTU 07.

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - wystawienie faktury

W przypadku ryczałtowca należy również uzupełnić stawkę ryczałtu, która dla sprzedaży firmowego samochodu wynosi 3%, o czym więcej w artykule: Sprzedaż samochodu firmowego przez ryczałtowca

Kolejnym istotnym krokiem związanym ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego jest ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT. I tak możemy zastosować jedną z dwóch stawek:

1. stawka 23% VAT

Sprzedaż należy opodatkować stawką 23% bez względu na to, czy podatnikowi przysługiwało (całościowe lub częściowe), czy też w ogóle nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu samochodu osobowego, a pojazd ten służył działalności opodatkowanej.

2. zw. (zwolniona) stan prawny obowiązujący od 1 kwietnia 2014

Stawkę zw. (zwolniona) można zastosować tylko w sytuacji, gdy samochód był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Po zapisaniu faktura zostanie zaksięgowana następująco:

  • wartość netto z faktury- kolumna 8 KPiR - Pozostałe przychody
  • podatek VAT zostanie ujęty w rejestrze sprzedaży VAT.

Jeżeli samochód nie został do końca zamortyzowany, jego niezamortyzowana część będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu i zostanie ujęta w kosztach firmy w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Przy sprzedaży pojazdu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 roku koszt podatkowy będzie stanowiła wartość pojazdu do kwoty limitu 150 tys. złotych, pomniejszona o wartość odliczonych do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych. Więcej informacji na ten temat w artykule: Sprzedaż samochodów osobowych od 2019 r. – jakie zmiany?

System dodatkowo generuje dokument LT - likwidacji środka trwałego, który można znaleźć w oknie, które wyświetla się po kliknięciu na środek trwały, w zakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Aby wydrukować dokument LT, należy zaznaczyć go i wybrać opcję DRUKUJ. Wydrukowany dokument powinien być przechowywany w dokumentacji firmowej.

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - drukowanie LT

 

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego a korekta podatku VAT

Korekta podatku VAT ma zastosowanie do samochodu, który był wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz zostaje sprzedany w okresie 60 miesięcy od dnia jego nabycia, importu lub oddania w używanie. W przypadku pojazdów o wartości mniejszej niż 15.000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy.

Proporcjonalnie do okresu korekty podatnik będzie mógł skorygować podatek VAT “na plus” lub “na minus” w zależności od tego, czy przysługiwało mu pełne lub ograniczone odliczenie.

Z systemu korekt skorzysta także podatnik, który miał limitowane odliczenie VAT a w okresie korekty dokonał opodatkowanej sprzedaży.

Systemu korekt nie stosuje się w odniesieniu do pojazdów objętych umową leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (np. w stosunku do comiesięcznych opłat). Korygowany jest tylko podatek odliczony przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu samochodu osobowego.

Więcej informacji na ten temat w artykule: Zmiana wykorzystania pojazdu a nowy system korekt VAT.

Jeżeli podatnik ma obowiązek sporządzenia powyżej korekty podatku VAT w systemie wprowadza jej wartość schematem: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS, gdzie oznaczamy BRAK KONTRAHENTA w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć pole KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD NABYĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (jeżeli samochód jest środkiem trwałym) oraz wprowadzić kwotę korekty (na plus lub na minus - w zależności od odliczenia podatku VAT) w polu PODATEK NALICZONY.

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - korekta VAT

W przypadku korekty podatku VAT na plus należy dodać zapis w KPIR w formie dowodu wewnętrznego przychodowego, bowiem nieodliczony podatek VAT w dacie zakupu trafił do kosztów uzyskania przychodu, a w momencie dokonania korekty powinien być on wyksięgowany. Aby wystawić dowód wewnętrzny należy skorzystać ze ścieżki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW),gdzie jako SCHEMAT KSIĘGOWY: POZOSTAŁE PRZYCHODY

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - korekta VAT w KPiR

Szczegółowa instrukcja również w artykule: Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - jak wprowadzić?

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów