0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dostęp klienta do dokumentów kadrowych - funkcja opublikuj

Wielkość tekstu:

Biuro rachunkowe, które korzysta z pakietu “Kadry, płace i ubezpieczenia” nie musi każdorazowo wysyłać klientowi dokumentów kadrowych aby uzyskał on do nich wgląd. Funkcja opublikuj w module kadrowym pozwala na udostępnienie klientowi wglądu oraz wydruku różnych informacji oraz dokumentów kadrowych. Zaletą takiego rozwiązania jest znaczne usprawnienie pracy jak również komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a kadrową.

Jak działa funkcja opublikuj?

W pierwszej kolejności aby prawidłowo korzystać z tej funkcjonalności należy udostępnić konto klientowi. Funkcja opublikuj powoduje, że klient na swoim koncie widzi udostępnione mu dokumenty, które może zobaczyć oraz wydrukować. Natomiast nie może on ich modyfikować i wprowadzać do nich żadnych zmian.
Funkcję OPUBLIKUJ może użyć użytkownik z uprawnieniami opiekuna, kadrowej oraz szefa biura rachunkowego. Może być ona zastosowana dla:

Aby skorzystać z opcji OPUBLIKUJ należy na koncie klienta przejść do zakładki KADRY, następnie do sekcji zawierającej dokument, który chcemy opublikować klientowi. Zaznaczamy dokument i korzystamy z opcji OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI.

Funkcja opublikuj

Opublikowany dokument w każdej chwili można wycofać w tym celu należy zaznaczyć dokument i skorzystać z opcji OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ. Po cofnięciu publikacji znika ikona Funkcja opublikuj.

Po opublikowaniu dokumentu klientowi pojawi się ikona która informuje, że dany dokument widzi klient.

Funkcja opublikuj a panel pracownika

W systemie mb24.pl utworzony został panel pracownika, który ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą, kadrowym oraz pracownikiem. Aby z niego korzystać konieczne jest w trakcie dodawania pracownika oznaczenie opcji ePRACOWNIK. Panel pozwala na udostępnienie przez użytkownika z uprawnieniami opiekuna, kadrowej oraz szefa biura rachunkowego:

  • dokumentów,
  • deklaracji,
  • grafiku,
  • umów

pracownikowi klienta, który uzyskał dostęp do swojego panelu. Aby skorzystać z opcji OPUBLIKUJ należy na koncie klienta przejść do zakładki KADRY, następnie do zakładki w której znajduje się dokument, który chcemy opublikować pracownikowi. Zaznaczamy dokument i korzystamy z opcji OPUBLIKUJ »OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU EPRACOWNIK.

Funkcja opublikuj klientowi i w panelu pracownika

Po opublikowaniu dokumentu klientowi i jego pracownikowi, pojawi się ikona Funkcja opublikuj która informuje, że dany dokument widzi klient i jego pracownik.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów