0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Funkcja Rozlicz miesiąc w systemie wFirma dla biur

Wielkość tekstu:

System wFirma dla Biur Rachunkowych posiada niezbędne narzędzia do prowadzenia nowoczesnego biura rachunkowego, w tym umożliwia szybkie i kompleksowe rozliczenie klientów biura w zakresie obowiązków rozliczeniowych przez urzędem skarbowym oraz ZUS za pomocą dedykowanej funkcji Rozlicz miesiąc.

Jakie korzyści daje funkcja Rozlicz miesiąc?

Funkcja Rozlicz miesiąc umożliwia rozliczenie miesiąca danego klienta za pomocą “jednego kliknięcia”, czyli skrótu Rozlicz miesiąc, który znajduje się na stronie głównej, jak również wysyłkę informacji do klienta biura o wysokości zobowiązań do zapłaty.

Z funkcji Rozlicz miesiąc może korzystać szef biura rachunkowego oraz użytkownik posiadający uprawnienia opiekuna.

Schemat przypinania opiekuna klientów biura rachunkowego omawia artykuł: Przypinanie i odpinanie opiekuna do klientów biura rachunkowego.

Za pomocą skrótu Rozlicz miesiąc opiekun klienta może zbiorczo wygenerować:

 • zaliczkę na podatek dochodowy,
 • plik JPK V7,
 • deklarację ZUS DRA,
 • deklarację VAT-9M lub VAT-8,
 • informację podsumowującą VAT-UE

w zależności od ustawień konta klienta oraz dokonanych księgowań w rozliczanym okresie.

Generowanie deklaracji i zaliczek

Aby skorzystać ze zbiorczego generowania zobowiązań podatkowych za pośrednictwem funkcji należy przejść na konto klienta i wybrać w zakładce START na pasku skrótów ROZLICZ MIESIĄC.

Funkcja Rozlicz miesiąc

Pojawi się wówczas okno, w którym należy wskazać rozliczany okres.

W przypadku kwartalnego rozliczenia podatków również wskazuje się miesiąc, z uwagi na obowiązek comiesięcznego składania JPK oraz deklaracji ZUS. Nie zostanie jednak wygenerowana zaliczka na podatek dochodowy, jeśli wybrany zostanie pierwszy lub drugi miesiąc kwartału.

Funkcja Rozlicz miesiąc - wybór rozliczanego okresu

W pierwszej kolejności generowana jest zaliczka na podatek, dla której pojawia okno danych analogicznie, jak przy generowaniu zaliczki z poziomu START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, które umożliwia wprowadzenie dodatkowych danych niezbędnych do wyliczenia zaliczki, jak również wskazuje informacje o składkach podlegających odliczeniu.

Funkcja Rozlicz miesiąc - wyliczenie podatku dochodowego

Po kliknięciu ZAPISZ generator przeniesienie do tworzenia kolejnej deklaracji. 

Jeśli klient jest czynnym podatnikiem VAT, to w kolejnym kroku generowany jest plik JPK V7. Generator pliku JPK umożliwia weryfikację danych, jak również wprowadzenie zmian, np w przypadku zwrotu VAT.

Generowanie JPK z poziomu skrótu Rozlicz miesiąc automatyczne oznacza strukturę pouczenia jako zaakceptowaną.

Funkcja Rozlicz miesiąc - oznaczenie pouczenia JPK

Aby przejść do kolejnych deklaracji należy wybrać ZAPISZ.

Deklaracje ZUS DRA oraz inne deklaracje, np. VAT UE (jeśli system wykryje transakcje wewnątrzwspólnotowe) generowane są automatycznie w tle.

Lista wygenerowanych deklaracji i zaliczek

W ostatnim kroku pojawi się podsumowanie wygenerowanych zobowiązań podatkowych oraz deklaracji.

Funkcja Rozlicz miesiąc - lista wygenerowanych deklaracji i zaliczek

System generuje zobowiązania podatkowe właściwe dla wprowadzonych ustawień oraz księgowań występujących w danym miesiącu.

W przypadku czynnego podatnika VAT system wygeneruje: 

 • zaliczkę na podatek dochodowy, 
 • ZUS DRA, 
 • plik JPK V7.

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca jest oznaczony w systemie jako zarejestrowany w VAT UE, a system wykryje wewnątrzwspólnotową transakcję w danym miesiącu, to również zostanie automatycznie wygenerowana informacja podsumowująca VAT UE.

W przypadku podatnika VAT zwolnionego system wygeneruje: 

 • zaliczkę na podatek dochodowy, 
 • ZUS DRA. 

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca jest oznaczony w systemie jako zarejestrowany w VAT UE, a system wykryje transakcję wymagającą złożenia dodatkowej deklaracji, to również zostanie automatycznie wygenerowana:

 • informacja podsumowująca VAT-UE, 
 • deklaracja VAT-8 lub VAT-9M.

Z pozycji Rozlicz miesiąc można także wygenerować wyliczenia i takie deklaracje jak:

 • zaliczka na PIT 4R,
 • zaliczka na PIT 8AR,
 • deklaracja rozliczeniowa PPK,
 • deklaracja VIU DO.

Funkcja rozlicz miesiąc w firmach zatrudniających pracowników

Funkcja rozlicz miesiąc może mieć zastosowanie także w firmach, które zatrudniają pracowników. Na podstawie wygenerowanych w systemie list płac lub rachunków oraz zgodnie z datą wypłaty wynagrodzenia, podczas rozliczania miesiąca zostaną wygenerowane następujące deklaracje:

 • ZUS DRA (z uwzględnieniem składek i raportów za pracowników)
 • PIT-4R/PIT-8AR - czyli zaliczka na podatek za pracowników, zgodna z formą naliczonego podatku,
 • Deklaracja rozliczeniowa PPK.

System generuje deklaracje w miesiącu, w którym powstał obowiązek naliczenia i opłacenia podatku.

Przykład

Pracownik został zatrudniony w styczniu, a pierwsze wynagrodzenie zostało wypłacone za styczeń, z przesunięciem - 10 lutego. Zaliczka PIT-4 za tego pracownika zostanie wygenerowana podczas rozliczania lutego, ponieważ w styczniu nie powstał obowiązek rozliczenia podatku za pracownika.

Szybkie akcje - Rozlicz miesiąc

Z poziomu listy deklaracji i zaliczek za dany okres rozliczeniowy opiekun klienta ma możliwość:

 • modyfikacji danego zobowiązania, wówczas należy zaznaczyć zobowiązanie i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ

Funkcja Rozlicz miesiąc - modyfikacja zobowiązań

 • opublikowania zobowiązań/ cofania publikacji, wówczas należy zaznaczyć zobowiązania i wybrać opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI/ COFNIJ PUBLIKACJE

Funkcja Rozlicz miesiąc - publikacja wyliczeń klientowi

 • wysyłki zobowiązań do urzędu skarbowego/ ZUS, wówczas należy zaznaczyć zobowiązania i wybrać opcję WYŚLIJ a następnie wybrać opcję autoryzacji wysyłki.

Funkcja Rozlicz miesiąc - wysyłka deklaracji

Po lewej stronie pojawią się zaznaczone wcześniej zobowiązania wraz z informacją czy wybrany sposób autoryzacji możliwy jest do ich wysyłki.

Jeśli dany sposób autoryzacji nie jest możliwy, np. opcja BEZ PODPISU dla wysyłki ZUS DRA, wówczas należy raz jeszcze zaznaczyć dane zobowiązanie i je zlecić do wysyłki przy użyciu właściwego sposobu autoryzacyjnego.

Funkcja Rozlicz miesiąc - autoryzacja deklaracji

 • wysyłki informacji o podatkach oraz ZUS mailem do klienta, wówczas należy zaznaczyć zobowiązania i wybrać opcję WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH / ZUS

Funkcja Rozlicz miesiąc - wysyłka informacji o podatkach i ZUS

W oknie, które się pojawi, należy zaznaczyć formę wysyłki. Możliwe jest również jednoczesne zaznaczenie opcji publikacji klientowi wyników w jego panelu oraz zaznaczenie danego okresu księgowego jako zamkniętego, dzięki czemu system nie pozwoli dodać żadnych wpisów mających wpływ na dokonane już rozliczenia. 

Funkcja Rozlicz miesiąc - wysyłka informacji o podatkach i ZUS

Weryfikacja wygenerowanych deklaracji i zaliczek

Do listy wygenerowanych deklaracji i zaliczek za dany okres można powrócić. W tym celu należy kliknąć na skrót ROZLICZ MIESIĄC a następnie wskazać miesiąc do weryfikacji.

Funkcja Rozlicz miesiąc - weryfikacja wygenerowanych zobowiązań

Pojawi się wówczas wspomniana lista.

Funkcja Rozlicz miesiąc - podsumowanie wysłanych deklaracji

Wyłączenie skrótu Rozlicz miesiąc

Skrót Rozlicz miesiąc w dowolnej chwili można wyłączyć, tym celu należy na pasku skrótów wybrać USTAWIENIA » SKRÓTY odznaczając skrót ROZLICZ MIESIĄC.

Funkcja Rozlicz miesiąc - wyłączenie skrótu

 

Ponowne włączenie akcji Rozlicz miesiąc również następuje z poziomu ustawień paska skrótów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów