0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Generator umów o pracę i umów cywilnoprawnych

Wielkość tekstu:

Użytkownik systemu wFirma.pl po wykupieniu pakietu kadry, płace i ubezpieczenia ma możliwość skorzystać gotowych wzorów umów dla pracowników, zleceniobiorców i wykonawców. Sprawdź jak działa generator umów w systemie!

Jak dodać umowę?

Dodawanie umowy w systemie wFirma.pl możliwe jest z kilku poziomów:

 • z zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ,

Generator umów - bezpośrednio prz pracowniku

 • z zakładki KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ,

Generator umów ze szczegółów pracownika

 • dodatkowo istnieje możliwość masowego generowania umów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników i wybrać WYSTAW » UMOWĘ.

Generator umów w zakąłdce Kadry

W systemie istnieje możliwość dodania umów do których posiadamy gotowe szablony wydruku zgodne z aktualnymi przepisami. Wśród nich wymienić można:

Dodawanie umowy należy zacząć od określenia, któremu pracownikowi chcemy ją przypisać - pracownika można wybrać z listy rozwijanej w polu PRACOWNIK.

Automatyczne zaczytywanie danych z systemu na wydruk umowy

W oknie dialogowym, w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy uzupełnić następujące pola, które następnie zostaną zaczytane na wydruku umowy, czyli:

 • Seria - jest to seria numeracji, która zostanie użyta podczas wystawiania umowy.
 • Rodzaj kwoty (nie dotyczy umowy organu zarządzającego):
  • Brutto,

  • Stawka brutto (dotyczy umowy zlecenia i o dzieło),

  • Stawka netto (dotyczy umowy o dzieło),

  • Całkowity koszt,

  • Minimalne (dotyczy umowy o pracę),

  • Netto.

 • Kwota,
 • Rodzaj umowy (dotyczy umowy o pracę):
  • czas nieokreślony,

  • czas określony,

  • okres próbny,

  • zastępstwo.

 • Wymiar czasu pracy i kalendarz (dotyczy umowy o pracę),
 • Data podpisania,
 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia (nie dotyczy umowy o pracę na czas nieokreślony),
 • Stanowisko (dotyczy umowy o pracę),
 • Miejsce pracy (dotyczy umowy o pracę),

Generator umów - umowa o pracę

 Generator umów zlecenie

 Generator umów o dzieło

Dane zawarte w dwóch kolejnych zakładkach tj. podatek dochodowy i ZUS są niezbędne na cele prawidłowego rozliczania wynagrodzeń.

W oknie dialogowym, w zakładce INNE WARUNKI ZATRUDNIENIA (dotyczy umowy o pracę) możliwe jest dopisanie w umowie innych warunków zatrudnienia. W oknie dialogowym, w zakładce OPIS CZYNNOŚCI (dotyczy umowy o dzieło, zlecenie i kontraktu menedżerskiego) umieszcza się opis czynności, do których wykonywania w ramach umowy zobowiązany będzie wykonawca. Te informacje również pojawią się na wydruku dokumentu, dzięki czemu nie trzeba tworzyć dodatkowej dokumentacji.

Dodatkowe akcje przydatne w generatorze umów

Dodane umowy można również modyfikować, ukrywać i usuwać. W tym celu należy wybrać akcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ / UKRYJ / USUŃ.

Wybraną umowę można również powielić, co ułatwi definiowanie kolejnych umów o podobnych parametrach - aby powielić umowę wystarczy wybrać akcję POWIEL.

Generator umów - powielanie umów

Dodawanie aneksu i zakończenia umowy

W systemie istnieje możliwość sporządzenia aneksu do umów. Aby go dodać należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY lub w szczegółach pracownika (KADRY » PRACOWNICY kliknięcie na pracownika), zaznaczyć umowę, do której wygenerowany ma zostać aneks, a następnie kliknąć DODAJ » ANEKS.

Zostanie otwarte okno, w którym można wskazać co dokładnie ma się zmienić oraz od kiedy te zmiany mają obowiązywać. Dotyczy to również zakończenia umowy, które można dodać zaznaczając ją i wybierając opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Generator umów - zakończenie umowy

Wydruk dokumentu

Umowy o pracę, zlecenie, o dzieło a także aneksy i zakończenia umów można swobodnie drukować poprzez zaznaczenie umowy, wybór akcji DRUKUJ.

Generator umów - wydruk

Bardzo przydatna jest również opcja edytowania umowy przed jej wydrukiem - wystarczy zaznaczyć opcję TRYB EDYCJI w oknie ustawień drukowania, a w kolejnym kroku pojawi się okno z możliwością weryfikacji i zmiany treści.

Generator umów - tryb edycji

 Generator umów - okno edycji

Generator umów w systemie wFirma jest bardzo przydatnym narzędziem, dzięki któremu nie trzeba się martwić o aktualizowanie druków oraz wypełniać ręcznie wszystkich danych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów