0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestawienie na potrzeby sporządzenia ZUS IWA

  • zus iwa

Wielkość tekstu:

Określeni przepisami płatnicy zobowiązani są do corocznego składania formularzu ZUS IWA, czyli informacji o danych będących podstawą do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

System wFirma.pl gwarantuje możliwość wygenerowania raportu informacyjnego na potrzeby uzupełnienia ZUS IWA.

Kto zobowiązany jest sporządzać ZUS IWA?

ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych dodajemy również osobę prowadzącą działalność, osobę współpracującą, czy też wspólnika spółki, jeśli podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu)
  • byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia roku, za który jest składana informacja.

Nie składa się informacji ZUS IWA, jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ani jedna osoba, za którą płaci się składki, nie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu.

Zestawienie na potrzeby sporządzenia ZUS IWA w systemie wFirma.pl

ZUS IWA w systemie można wygenerować z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w opcję DRUKUJ »  RAPORTY. Raport ten generowany jest automatycznie z uwzględnieniem wszystkich osób zatrudnionych w firmie w danym okresie, w związku z powyższym nie trzeba oznaczać pracowników z listy w celu utworzenia dokumentu.

Po wybraniu opcji RAPORTY, system wygeneruje okno w którym użytkownik powinien wskazać rodzaj raportu, który chce wygenerować oraz okres który powinien on objąć. Następnie klikamy DRUKUJ.

Raport może obejmować dane z maksymalnie 12 miesięcy.

ZUS IWA w systemie wFirma.pl - generowanie raportu

Użytkownik programu, który posiada zweryfikowane konto w systemie ma możliwość pobrać raport na potrzeby ZUS IWA w określonym formacie np. PDF lub też może otworzyć zestawienie w edytorze tekstu. Jeżeli opcja “tryb edycji” nie zostanie oznacza, system automatycznie pobierze raport na dysk użytkownika. Należy kliknąć na koniec w opcję DRUKUJ.

 Raport ZUS IWA w systemie wFirma.pl - tryb edycji

System automatycznie wygeneruje zestawienie na potrzeby ZUS IWA. Dane do raportu zaciągane są z wygenerowanych w systemie umów (określony schemat składek ZUS/oznaczenie ubezpieczenia wypadkowego) oraz z podzakładki KADRY » PRACOWNICY» kliknąć w pracownika » CZAS PRACY »  NIEOBECNOŚCI, ponieważ w raporcie nie bierzemy pod uwagę osób, które cały miesiąc przebywały na:

  • urlopie bezpłatnym, 
  • wychowawczym, 
  • pobierały zasiłek macierzyński, 
  • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

W raporcie na potrzeby ZUS IWA uwzględniane są tylko dane osób zatrudnionych. Użytkownik samodzielnie w formularzu ZUS IWA powinien doliczyć osobę prowadzącą działalność gospodarczą, osobę współpracującą czy wspólnika spółki, jeśli podlegają one ubezpieczeniu wypadkowemu.

Co istotne, w zestawieniu na potrzeby ZUS IWA dane dotyczące ubezpieczenia wypadkowego zaczytywane są bezpośrednio z umowy pracownika. Jeżeli użytkownik dokonał zmian w parametrach umowy danej osoby, w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, w trakcie roku za pomocą opcji MODYFIKUJ to należy samodzielnie uwzględnić tę informację przy uzupełnianiu formularza ZUS IWA. Jeśli każda zmiana ubezpieczeń była dokonana za pomocą aneksu czy nowej umowy, wówczas dane powinny zostać odczytane poprawnie z okresów obowiązywania danego schematu ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów