Koperty

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » FAKTURY » KOPERTY istnieje możliwość wybrania szablonu kopert i umieszczenia danych na kopertach do druku, według wybranego wcześniej wzorca. Do wyboru są cztery pozycje:

Szablon domyślny

Szablon domyślny to podstawowe zdefiniowanie danych adresata i nadawcy w klasyczny sposób. Dane nadawcy widoczne w lewym górnym rogu, adresata w prawym dolnym rogu.

Szablon brak danych nadawcy

Szablon brak danych nadawcy, jak sama nazwa wskazuje, oznacza że na kopercie nie pojawiają się dane nadawcy listu. Widoczne są jedynie dane adresata.

Szablon Logo 1 i Szablon Logo 2

Szablon logo 1 i Szablon logo 2 oprócz danych nadawczych zawierają również wcześniej wprowadzone logo firmy. To idealna opcja, aby firma była identyfikowana po logo i dzięki niemu bardziej rozpoznawalna.

Opcja drukowania dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ przy drukowaniu faktur.