Określenie skutku księgowego

System wfirma.pl pozwala na określenie skutku księgowego już na etapie wystawiania lub wprowadzenia faktury sprzedażowej, a także księgowania faktury kosztowej. Przedsiębiorca może wówczas określić czy faktura ma trafić:

 • zarówno do KPiR/Ewidencji przychodów (ryczałt) i rejestru VAT,
 • tylko do KPiR/Ewidencji przychodów,
 • tylko do rejestru VAT,

Można również wskazać by dokument nie wywoływał żadnego skutku księgowego.

Określenie skutku księgowego dla faktur sprzedażowych podatnika VAT

Wystawianie faktur VAT sprzedaży w systemie u podatnika VAT

Możliwość określenia skutku księgowego dla faktur wystawionych w systemie dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w oknie wystawienia faktury w podzakładce KSIĘGOWE mieści się funkcja SKUTEK KSIĘGOWY.

Określenie skutku księgowego

W tym miejscu użytkownik ma możliwość wyboru spośród czterech skutków księgowych:

 • księguj do KPiR/Ewidencji przychodów i VAT - faktura księgowana jest w kol. 7 KPiR - sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców oraz do rejestru sprzedaży VAT, 

 • księguj do KPiR/Ewidencji przychodów - faktura księgowana jest w kol. 7 KPiR - sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji przychodów (ryczałt),

 • księguj do VAT - faktura jest księgowana wyłącznie do rejestru sprzedaży VAT,

 • nie księguj - faktura nie jest ujmowana w żadnych ewidencjach.

Funkcja dostępna jest także przy wystawianiu faktur końcowych oraz faktur VAT marża.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji podatnika VAT

W przypadku wprowadzania przychodów z zewnętrznych ewidencji przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ użytkownik również ma możliwość wyboru skutku księgowego na etapie wprowadzania przychodu do systemu. Aby określić skutek księgowy w oknie wprowadzania faktury sprzedażowej należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie będzie widoczna funkcja SKUTEK KSIĘGOWY.

Określenie skutku księgowego

W tym miejscu użytkownik ma możliwość wyboru spośród czterech skutków księgowych:

 • księguj do KPiR/Ewidencji przychodów i VAT - faktura księgowana jest w kol. 7 KPiR - sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji przychodów (ryczałt) oraz do rejestru sprzedaży VAT,

 • księguj do KPiR/Ewidencji przychodów - faktura księgowana jest w kol. 7 KPiR - sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji przychodów,

 • księguj do VAT - faktura jest księgowana tylko do rejestru sprzedaży VAT,

 • nie księguj - faktura nie jest ujmowana w żadnych ewidencjach.

Określenie skutku księgowego dla faktur kosztowych podatnika VAT

Użytkownik może wybrać skutek księgowy dla faktur kosztowych w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT przechodząc do podzakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE w polu SKUTEK KSIĘGOWY.

Określenie skutku księgowego

Wówczas użytkownik ma możliwość wyboru skutku księgowego:

 • księguj do KPiR i VAT - faktura księgowana jest w odpowiedniej kolumnie KPiR oraz do rejestru VAT,

 • księguj do KPiR - faktura księgowana jest w odpowiedniej kolumnie KPiR,

 • księguj do VAT - do rejestru zakupów VAT,

 • nie księguj - faktura nie jest ujmowana w ewidencjach.

Funkcja ma zastosowanie także do księgowanych faktur bez VAT.

Określenie skutku księgowego dla faktur sprzedażowych u nievatowca

Podmioty zwolnione z podatku VAT również mają możliwość określenia skutku księgowego zarówno dla faktur sprzedażowych jak i kosztowych analogicznie jak w u czynnych podatników VAT. W tym przypadku jednak wybór ogranicza się do określenia czy faktura ma zostać ujęta w KPiR/Ewidencji przychodów (ryczałt) czy też nie wywoływać żadnego skutku księgowego.

Faktury sprzedaży nievatowca wystawione w systemie

Nievatowiec określa skutek księgowy podczas wystawiania faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT) po przejściu do podzakładki KSIĘGOWE w polu SKUTEK KSIĘGOWY.

Określenie skutku księgowego

Wówczas do wyboru ma jeden z dwóch skutków księgowych:

 • księguj do KPiR/Ewidencji przychodów - faktura księgowana jest do kol. 7 KPiR lub do Ewidencji przychodów (ryczałt),

 • nie księguj - faktura nie jest ujmowana w ewidencjach.

Przychody księgowane z innych ewidencji u nievatowca

W przypadku przychodów wprowadzanych do systemu z innych ewidencji użytkownik dokonuje wyboru skutku księgowego poprzez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ przechodząc do pozakładki ZAAWANSOWANE w polu SKUTEK KSIĘGOWY.

Określenie skutku księgowego

W tym miejscu użytkownik ma możliwość wyboru skutku księgowego:

 • księguj do KPiR/Ewidencji przychodów - faktura księgowana jest do kol. 7 KPiR lub do Ewidencji przychodów (ryczałt),

 • nie księguj - faktura nie jest ujmowana w ewidencjach.

Określenie skutku księgowego dla faktur kosztowych nievatowca

Wybór skutku księgowego przy wprowadzaniu faktur kosztowych do systemu u podatników zwolnionych z VAT definiuje się w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, po przejściu do zakładki ZAAWANSOWANE w polu SKUTEK KSIĘGOWY.

Określenie skutku księgowego

Z tego poziomu należy wybrać skutek księgowy:

 • księguj do KPiR - faktura księgowana jest w odpowiedniej kolumnie KPiR,

 • nie księguj - faktura nie jest ujmowana w ewidencjach.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka