0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wybór skutku księgowego w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wyboru skutku księgowego wydatków oraz przychodów. Wprowadzając dokument użytkownik może wybrać czy ma on zostać ujęty w KPIR i VAT, tylko w KPIR/KH, tylko w VAT lub czy w ogólne ma zostać niezaksięgowany. Jak zastosować wybór skutku księgowego?

Wybór skutku księgowego w kosztach w KPIR u vatowca

W celu wyboru określonego skutku księgowego należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (bez VAT). W oknie dodawania wydatku, aby móc dokonać wyboru odpowiedniego skutku księgowego należy przejść do zakładki Import z zagranicy i inne zaawansowane, gdzie w pozycji Skutek księgowy są dostępne następujące opcje:

 • Księguj do KPIR I VAT - po wybraniu tej funkcji wydatek zostanie ujęty w odpowiedniej kolumnie w KPIR oraz w rejestrze VAT,

 • Księguj do KPIR - schemat ten powoduje ujęcie wydatku, jedynie w KPIR w wartości netto,

 • Księguj do VAT - wybór danego schematu powoduje ujęcie wydatku jedynie w rejestrze VAT,

 • Nie księguj - dzięki tej funkcji wydatek nie zostanie ujęty w żadnej z ewidencji.

Dodając wydatek jako FAKTURA (bez VAT) istnieją do wyboru dwa skutki księgowe:
- Księguj do KPIR
- Nie księguj

Wybór skutku księgowego sprawdź w systemie

Wybór skutku księgowego w kosztach w KPIR u nievatowca

W przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT w celu wyboru skutku księgowego należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. W oknie po przejściu do zakładki Zaawansowane w pozycji Skutek księgowy istnieje możliwość wyboru opcji:

 • Księguj do KPIR,

 • Nie księguj.

Wybór skutku księgowego u nievatowca

Wybór skutku księgowego w kosztach - ryczałt

Jeśli chodzi o czynnego podatnika VAT rozliczającego się w formie ryczałtu, to podczas dodawania wydatku w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT w zakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane ma on również możliwość zastosowania jednego z dwóch skutków księgowych:

 • Księguj do VAT,

 • Nie księguj.

Wybór skutku księgowego u podatników

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, którzy są zwolnieni z podatku VAT nie można dokonać wyboru skutku księgowego.

Wybór skutku księgowego w kosztach - pełna księgowość u vatowca

W celu wyboru określonego skutku księgowego należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie dodawania wydatku, aby móc dokonać wyboru odpowiedniego skutku księgowego należy przejść do zakładki Import z zagranicy i inne zaawansowane, gdzie w pozycji Skutek księgowy są dostępne następujące opcje:

 • Księguj do KH i VAT - po wybraniu tej funkcji wydatek zostanie ujęty na odpowiednim koncie w księdze handlowej oraz w rejestrze VAT,

 • Księguj do KH - schemat ten powoduje wyłącznie zadekretowanie zapisu w księdze handlowej, natomiast wprowadzony dokument nie będzie ujęty w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU.

W przypadku korzystania z wzorcowego planu kont zmiana skutku księgowego na KSIĘGUJ DO KH powoduje, że automatyczna dekretacja uwzględnia księgowanie VAT na konto techniczne VAT (222-2) bez przeksięgowania na ostateczne konto rozliczenia VAT (bez zapisu na 222-1). Należy więc pamiętać o ręcznym dodaniu tego księgowania pod data wpisu w rejestrze VAT za pomocą PK bądź na poziomie księgowania wydatku dokonać zmiany dekretacji poprzez odznaczenie opcji "automatyczne wyliczenie" i wprowadzenie kont według preferencji użytkownika.

Wybór skutku księgowego w przychodach w KPIR u vatowca

Aby wybrać skutek księgowy w przychodach, należy podczas wystawiania faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, w oknie dodawania dokumentu przejść do zakładki Księgowe, gdzie w pozycji Skutek księgowy można wybrać następujące opcje:

 • Księguj do KPIR i VAT - po wybraniu tej funkcji przychód zostanie ujęty w KPIR oraz w rejestrze VAT,

 • Księguj do KPIR - schemat ten powoduje ujęcie przychodu jedynie w KPIR w wartości netto,

 • Księguj do VAT - wybór danego schematu powoduje ujęcie przychodu jedynie w rejestrze VAT,

 • Nie księguj - dzięki danej funkcji przychód nie zostanie ujęty w żadnej z ewidencji.Funkcja wyboru skutku księgowego jest dostępna także przy wystawianiu:
- faktury VAT marża, 
- faktury końcowej

Wybór skutku księgowego w przychodach w KPIR u nievatowca

W przypadku podatników zwolnionych z czynności opodatkowanych w celu wyboru skutku księgowego należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (bez VAT), w oknie dodawania dokumentu przejść do zakładki Księgowe, gdzie w pozycji Skutek księgowy można wybrać następujące opcje:

 • Księguj do KPIR,

 • Nie księguj.

Wybór skutku księgowego - ustawienia w systemie

Wybór skutku księgowego w przychodach - ryczałt

Gdy podatnik rozlicza się w formie ryczałtu i jest czynnym podatnikiem VAT, to wybór skutku księgowego jest dostępny przy wystawianiu faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, w oknie dodawania dokumentu, należy przejść do zakładki Księgowe, gdzie w pozycji Skutek księgowy można wybrać następujące opcje:

 • Księguj do Ewidencji Przychodów i VAT,

 • Księguj do Ewidencji Przychodów,

 • Księguj do VAT,

 • Nie księguj.

Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z czynności opodatkowanych dostępne są tylko dwie opcje wyboru skutku księgowego:

 • Księguj do Ewidencji Przychodów,

 • Nie księguj.

Wybór skutku księgowego w przychodach - pełna księgowość u vatowca

W celu wyboru określonego skutku księgowego należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (bez VAT) / PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, w oknie dodawania dokumentu przejść do zakładki Księgowe, gdzie w pozycji Skutek księgowy można wybrać następujące opcje:

 • Księguj do KH I VAT - po wybraniu tej funkcji wydatek zostanie ujęty na odpowiednim koncie w księdze handlowej oraz w rejestrze VAT,

 • Księguj do KH - schemat ten powoduje wyłącznie zadekretowanie zapisu w księdze handlowej, natomiast wprowadzony dokument nie będzie ujęty w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY.

W przypadku korzystania z wzorcowego planu kont zmiana skutku księgowego na KSIĘGUJ DO KH powoduje, że automatyczna dekretacja uwzględnia księgowanie VAT na konto techniczne VAT (221-2) bez przeksięgowania na ostateczne konto rozliczenia VAT (bez zapisu na 221-1). Należy więc pamiętać o ręcznym dodaniu tego księgowania pod data wpisu w rejestrze VAT za pomocą PK bądź na poziomie wystawiania faktury dokonać zmiany dekretacji poprzez odznaczenie opcji "automatyczne wyliczenie" i wprowadzenie kont według preferencji użytkownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów