Czy groszowe różnice na fakturze to błąd?

Podczas księgowania faktur za zakup towarów zauważyłam, że program wylicza podsumowanie VAT na fakturze z groszową różnicą. Czy to błąd?

Podatek VAT w podsumowaniu na fakturach w naszym systemie liczony jest od sumy zakupu netto (brutto w przypadku cen brutto). Taki sposób liczenia podatku wynika ściśle z ustawy o podatku od towarów i usług.

Może to powodować groszowe różnice w porównaniu z przybliżonym podatkiem w pozycjach faktury. Takie różnice są całkowicie naturalne i nie są błędne.

W przypadku, gdy konieczne jest wymuszenie konkretnej wartości brutto faktury, można zastosować ceny brutto, zmieniając rodzaj ceny przy liście rozwijanej w nagłówku pozycji faktury.

groszowe różnice